Інформація про новину
  • Переглядів: 46
  • Дата: 29-04-2023, 00:23
29-04-2023, 00:23

Штучні водойми та водотоки. Водні ресурси. Людина і гідросфера.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Льодовики. Багаторічна мерзлота.
Наступна сторінка:   Біосфера та ґрунти. Природні комплекс...

 

46

ШТУЧНІ ВОДОЙМИ ТА водотоки. ВОДНІ РЕСУРСИ. ЛЮДИНА І ГІДРОСФЕРА

Ви відкриєте для себе:

для чого люди будують штучні водойми, водогони та канали;

що вода — це дар природи, який не має ціни, і для чого необхідно її берегти.

1

Штучні водойми та водотоки

Води гідросфери, які доступні людині, розміщені на поверхні Землі нерівномірно. Сьогодні 1,5 млрд мешканців / мешканок світу живуть у районах, що потерпають від нестачі води. З давніх часів людина намагалася створити штучні водойми та водотоки.

Пізнаймо більше

Найстарішими з відомих водогонів були зрошувальні капали, побудовані в Месопотамії близько 4 тис. років до п. е. па територіях сучасних країн Іраку і Сирії. В Індії були споруджені іригаційні (зрошувальні) системи зберігання води, що містили водосховища.

Водосховище — це штучна водойма, створена за допомогою греблі (загати) з метою регулювання сезонного стоку води в річці. За своєю формою воно подібне на озеро.

Водосховища створюються у звужених річкових долинах. Потік води, зупинений греблею, починає накопичувати воду й утворює водойму, яка інтенсивно наповнюється під час повені. В час межені, коли відчувається нестача води, її використовують, а надлишок скидають поступово в річку.

Таким чином розподіляється живлення та підтримується режим річки.

Побудовані на річках водосховища допомагають відвернути небезпеку повені, наводка. На греблях річок встановлюють електростанції. У водосховищах розводять рибу, їх використовують для відпочинку та оздоровлення людей.

Ставки - штучні водойми для зберігання води. Воду з них подають для зрошення та створюють рибні господарства.

Для різних потреб людина будувала штучні водогони.

Водотік (канал) — водовідпа споруда у вигляді штучного русла. Відповідно до призначення розрізняють зрошувальні — найперші водотоки, які почали будувати (мал. 157). Вони забезпечують поля прісною водою з річок і озер.

Найдовший в Україні зрошувальний канал (400 км) до 2014 року ніс свої води з Каховського моря (водосховища на Дніпрі) до випалених сонцем степів таврійських та кримських полів, що знемагають від спраги. Водотік ніс стільки води, як найбільша притока Дніпра — Десна. Пін забезпечував також міста і села півострова прісною водою.

Пророчими стали слова Т. Шевченка:

1

пустиня неполнта Цілющою водою вмита, Прокинуться і потечуть Веселі ріки...

Кругом гаями проростуть Веселим птаством оживуть.

Мал. 158. Північнокрим-соки it канал

Осушувальні водотокн призначені для відведення води на заболочених ділянках. їх будують з метою осушення сільськогосподарських земель, при будівництві житлових будників па перезволожених ділянках. Найпростіший спосіб осушування — виконати траншею на ділянці і відвести воду.

Водопровідні водотоки слугують для подачі води від їхніх джерел до місця використання, вони забезпечують прісною

кодою мешканців / мешканок міст і сіл, промислові підприємства. Для власного споживання люди використовують воду в основному з прісних водойм і підземних запасів.

Судноплавні канали — штучні водні шляхи, завдяки яким поліпшується транспортний зв’язок.

Суецький канал, побудований ще в 1869 році, протяжністю 171 км, з’єднує Середземне і Червоне моря, Атлантичний та Індійський океани. Панамський канал (82 км) скоротив шлях з Атлантичного в Тихий океан, відповідно відпала необхідність плисти навколо Південної Америки.

Створення штучних водойм і во-дотоків — цс нспередбачуване втручання в колообіг води в природі, яке може призвести до порушення рівноваги в природних екосистемах, затоплення родючих земель, підняття рівня ґрунтових вод і поширення заболочення.

Мал. 159. Суецький канал

2

Водні ресурси. Людина і гідросфера

«Вода! У тебе немає ні смаку, ні кольору, пі запаху. Тебе неможливо описати. Тобою насолоджуються. Не можна сказати, що ти необхідна для життя! Ти саме життя! З тобою повертаються до нас сили. Ти найбільше багатство на світі!* (Анту-ан де Сент Екзюпсрі).

Водні ресурси — це поверхневі і підземні води, які людина використовує або може використати для власних потреб. Вони охоплюють води суходолу (річки, озера, болота, підземні води, льодовики) та Світового океану (океани і моря). На жаль, 96,5% усіх запасів Землі становить солона вода океанів і морів і лише 3,5% — прісна. З усієї прісної води людині доступно лише 0,6%.

Населення планети швидко зростає, отже, збільшуються потреби у водних ресурсах. Воду людство використовує в побуті, для роботи електростанцій, зрошення полів, у промисловості .

Отримуючи чисту прісну воду, ми повертаємо її у світовий колообіг забрудненою хімічними речовинами, побутовим сміттям. На планеті майже половина населення відчуває водний голод. Великі міста споживають води до 600 л/добу па одного / одну мешканця , мешканку.

Планета має запас води, але переважно недоступний для людини. Це морська солона вода, яку пробують опріснювати, це льодовики Антарктиди та Гренландії, айсберги. Але транспортування води в айсбергах досить дороговартісне. Його можуть дозволити собі лише багаті країни (СІЛА, Ізраїль. Австралія, Саудівська Аравія та ін.).

Забезпечення водою посухостійких районів суходолу здійснюється також за рахунок перекидання вод річок. У промисловості вже давно застосовують технології повторного використання відпрацьованої води.

Головним способом вберегти водні ресурси є економія прісної води та її розумне використання. Бережіть і цінуйте дар природи!

Якщо знайдете в лісі джерело, збережіть його. Воно дає початок великим річкам. Послухайте голос малих струмків і річок, може, вони просять про допомогу і задихаються від сміття. Витрачаючи воду, знайте, що кожна краплина, яка пішла в стоки, пройшовши через колообіг води, повернеться до людей — через сотні, тисячі років.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Люди створюють штучні водойми: водосховища, ставки, во-дотокн (зрошувальні, осушувальні та водопровідні), а також канали.

Економія водн — одне із важливих завдань кожної сім’ї, що дозволить зберегти водні ресурси планети для сучасних і май-

Практикуймо

1. Проведіть дослідження на тему: «Як заощадити па воді?*.

а) Дізнайтеся, скільки коштує споживання 1 м-' водп для вашого будинку. Скільки ваша родина платить за використання води?

б) Продумайте і занотуйте, де в життєдіяльності вашої родини є перевитрати води. Обговоріть проблему.

в) Подумайте і запишіть всі рекомендовані способи економії води.

2. Оформіть проект па тему:«Як заощадити иа воді?* та обміняйтеся досвідом з однокласницями та однокласниками.

3. Організуйте екскурсію з упителем чи батьками до найближчих водойм поблизу вашої школи чи місця проживання. Теми екскурсії: «Екологічні проблеми водойм вишої місцевості».

Перегляньте §3 в підручника у якому ви можете ознайомитись з илічфитмом спостережеиин за об’єктами.

Опишіть водойми, зверніть увагу на їхній екологічний стан (забруднення побутовим сміттям, джерела забруднення тощо).

Оформіть звіт та обміняйтеся думками в класі.

Ваші роздуми: «Що ми. діти, можемо зробити для порятунку водних ресурсів гідросфери? * .

Організуйте круглий стіл на тему: «Чи іспус на планеті проблема прісної водп?»

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ

Гідросфера

Гра-тренажер «Знайди на карті (моря, затоки, протоки, острови)».

https://cutt.lv/tlo9Mw8

Гра «Знайди течії на карті*.

https://cutt.ly/31fdKMH

Гра «Біологічні ресурси Світового океану».

https://cutt.ly/Alfibs3

Гра-тренажер «Знайди ріки та озера на карті*.

https: //cutt. ly/C 1 pevSu

Гра «Будова річкової долини*.

https://cutt.ly/81QK0Uy

Гра «Походження озерних улоговин».

https://cHtt.ly/olpaptN

Гра «Болота*.

https://cutt.ly/mlpsjJ6

Гра «Підземніводи*.

https://cutt.ly/AlpKlfo

Гра «Гідросфера*.

https://cutt.ly/xlpjmEG
Попередня сторінка:  Льодовики. Багаторічна мерзлота.
Наступна сторінка:   Біосфера та ґрунти. Природні комплекс...^