Інформація про новину
  • Переглядів: 31
  • Дата: 29-04-2023, 00:34
29-04-2023, 00:34

Антропосфера - географічний та соціальний простір життя і дільності людини.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Характеристика зональних екосистем.
Наступна сторінка:   Господарська діяльність людини в антр...

 

54

АНТРОПОСФЕРА — ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Ви відкриєте для себе:

що таке сфера земного простору, в якій живе людство;

скільки людей проживає та як вони розселені на планеті;

які раси та народи населяють Землю;

яка різниця між країною і державою. _

1

Антропосфера — географічний та соціальний простір життя і діяльності людини

Що означає «сфера», ви вже знаєте, а от «антропо» — з грецької мови (anthropos) означає «людина», тож, простіше кажучи, антропосфера — це оболонка, заселена людьми. Часто антропосферу долучають до біосфери, але простір, у якому живе людина, — пе лише природне середовище, але і той, який вона створила для життя. Цей простір має назву «соціальний», тобто такий, який пов’язаний із життям і діяльністю людей у суспільстві.

Верхня межа антропосфери сягає космосу, де літають космічні супутники та орбітальні станції. Нижньою є поверхня суходолу та нечисленні підземні місця перебування людей.

Географи, для означення певної кількості людей, яка населяє певну територію, вживають слово «населення», а замість слова «людина* — «особа».

2

Кількість і розміщення населення Землі

Учені вважають, що в перші роки нашої ери на планеті проживало понад 200 млн осіб. Через тисячу років кількість зросла до 300 млн, а в 1500 році '100 млн. Перший мільярд мешканців / мешканок на планеті з’явився у 1820 році, дру-

гий — через сто років. У 2000 році на Землі проживало більше б млрд, а в листопаді 2022 року стало 8 млрд осіб. Отже, швидкість зростання кількості населення на планеті в останні сторіччя значно збільшилася. За прогнозами вчених, у 2050 році на Землі мешкатиме майже 10 млрд осіб.

Найшвидше зростає кількість населення в Африці, Південній Америці, в центрі та півдні Азії. В Європі, Північній Америці та в деяких країнах Азії кількість населення зростає дуже повільно або зменшується.

На планеті населення розміщується дуже нерівномірно (мал. 175). Це зумовлено тим, що не всі території суходолу придатні для життя, більшість людей вибирає найбільш привабливі із придатних. Через хороші природні умови та багаті природні ресурси (ліси, родючі ґрунти, запаси корисних копалин) людство зосередилося в помірному, субтропічному та екваторіальному кліматичних поясах та в прибережних районах. На розміщення населення тривалий час вплинули певні історичні події — виникнення давніх цивілізацій, Великі географічні відкриття та війни. Сьогодні на розміщення людей найбільше впливає рівень розвитку господарства окремих країн чи їх груп.

Для оцінки розміщення населення на планеті вчені-геогра-фи визначають щільність населення, вираховуючи, скільки осіб проживає на 1 кв. км. Якщо поділити число людей, яке

проживає на планеті чи в окремій країні, на площу суходолу чи площу країни, то отримаємо середню щільність (густоту) населення. Так, на планеті у 2022 році вона становила понад 50 осіб на кв. км. У Європі та Азії середня щільність населення майже втричі перевищує середню на планеті. Б Америці вона вдвічі, а в Австралії вдесятеро менша.

Практикуймо

Розгляньте карту «Розміщення населення світу» (мал. 175), знайдіть відповіді на запитання.

1. Які території пезасслепі або майже не заселені? Назвіть причину.

2. Побережжя яких океапів найбільш заселені?

Пізнаймо більше

Щороку 11 липня відзначають Всесвітнії! день народонаселення, мета якого — привернути увагу до пошуку розв’язання загальних проблем населення планети.

Більше 85 мільйонів осіб у всьому світі були вимушені иокнну-ти свої домівки через війни, насильства, стихійпі лиха або страх переслідування. Це майже в два рази більше, ніж 10 років тому. У 2019 році свої будинки покинули 8,7 мли осіб, велика частина з них — жителі і жительки країн, що розвиваються. Серед головних причин вимушених переселень — численні війни і конфлікти по всьому світу.

У 2022 році через иовномисштибиу агресію Росії проти України біженцями стали більше 7 мліі осіб, а тимчасово переміщеними особами — 5 млн мешканців / мешканок України.

Більше полонини населення світу прожинає в містах. У деяких частинах світу в містах живе до 80% їх населення. Кількість жінок у світі дещо менша від кількості чоловіків.

З

Раси і народи

Усі люди на Землі різні, але за деякими ознаками мають подібність. Найпершою з них с колір шкіри — світлий, жовтий та темний. Окрім цього, багато людей мають подібні будову обличчя та його частин, колір очей, пропорції тіла, особливу структуру і форму волосся. За цими ознаками людей відносять до певних груп, які назнали расами.

Майже 70% від усього населення належать до певних рас, а решту 30% становлять представники і представниці змішаних рас. Учені виділяють чотири раси — європеоїдну, монголоїдну, негроїдну, яку ще називають екваторіальною, та австралоїдну (мал. 176).

Представники і представниці європеоїдної раси проживають здебільшого в Європі, південній та західній частинах Азії, в центрі Північної Америки, в Австралії, на сході і півдні Південної Америки та на півночі Африки. Народи монголоїдної раси населяють центральну, східну та північну частини Азії, північ та південь Північної Америки та центральну частину Південної Америки. Негроїдну расу часто називають екваторіальною через те, що більшість її представників / представниць проживає в Африці, поблизу екватора. В Австралії та на островах поблизу неї зосереджені представники і представниці австралоїдної раси. Решта світу заселена представниками / представницями змішаних рас.

Представники і представниці однієї раси або змішаних рас, які живуть на певній території, мають свої особливості мови, культури, утворюють спільноту людей, яку називають народом або етносом. Вони усвідомлюють свою єдність та відмінність від інших, а основою їх єдності є передавання із покоління в покоління традицій і звичаїв.

За підрахунками різних учених, у світі налічується від трьох до п’яти тисяч народів. Одні з них мають чисельність десятки і сотні мільйонів, а інші — декілька сотень або й десятків осіб. Найбільшим за чисельністю народом є китайці, яких нараховують більше мільярда осіб. Українці входять до числа найбільших народів світу.

Пізнаймо більше

Найбільші народи світу (більше 10 млн осіб) становлять майже 89% населення світу'.

Найпоширеніші мови світу: китайська, іспанська, англійська, гінді та ирабська.

4

Держаки на карті світу

Увесь суходіл, окрім Антарктиди, поділений кордонами. Rohm окреслюють територію держав чи країн. Поняття «країна* і «держава* подібні між собою та означають окрему територію, з давніх-давен заселену певним народом. Важливою відмінністю держави від країни є те, що в ній народ управляється владою, яку він обрав. Країн у світі близько 250, а держав — 194 (на початок 2023 р.). Кожна держава має столицю та свої державні символи — прапор, герб, гімн.

Побачити розташування країн у світі дозволяє політична карта світу. Па ній держави та країни позначені різними кольорами та їх відтінками.

Практикуймо

Ознайомтеся із «Політичною картою світу* (мил. 57) та викопайте завдаппя.

1. Прочитайте умовні знаки карти та знайдіть столиці найбільших за площею держав.

2. З'ясуйте, як відрізнити незалежні держави від залежних територій, та знайдіть кілька залежних територій.

3. Знайдіть на карті Україну та держави, нро які розповідають у новіших засобів масової інформації. Намагайтеся щоразу, коли почуєте чи прочитаєте про якусь країну, зпайтн її uu політичній карті. Так можна навчити цю кирту і знати, де яка країна розташована.

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Антропосфера с середовищем життя і діяльності людини, і воно не лише природне середовище, але й те, яке вона створила.

Кількість населення на планеті невпинно зростає, особливо швидко в останні століття. Па Землі є території, дуже щільно заселені, тн дуже багато малозаселених земель, які мають несприятливі умови для життя.

Більшість населення світу належить до однієї із чотирьох рас — європеоїдної, монголоїдної, негроїдної та австралоїдної. _

 
Попередня сторінка:  Характеристика зональних екосистем.
Наступна сторінка:   Господарська діяльність людини в антр...^