Інформація про новину
  • Переглядів: 50
  • Дата: 29-04-2023, 00:35
29-04-2023, 00:35

Господарська діяльність людини в антросфері та її взаємозв’язки з іншими оболонками Землі.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Антропосфера - географічний та соціал...
Наступна сторінка:   Охорона природи ті невиснажливе приро...

 

55

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ людини В АНТРОПОСФЕРІ ТА її ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ОБОЛОНКАМИ ЗЕМЛІ

Ви відкриєте для себе:

світове господарство та види господарської діяльності людини:

взаємозв’язки антропосфери з іншими оболонками Землі.

1

Види господарської діяльності людини

Господарську діяльність, перш за все, можна поділити на виробничу (виготовлення певних предметів) та невиробничу (надання населенню необхідних для життя послуг). У наш час найважливішими видами виробничої господарської діяльності є промислове виробництво, сільське господарство, будівництво, транспорт та інші.

Промислове виробництво — це підприємства, на яких виробляють метал, тканини, меблі, машини. мінеральні добрива, побутову та іншу техніку, випікають хліб та багато іншої продукції (мал. 177).

Промисловими підприємствами є також кар’єри та шахти, в яких здійснюється видобуток корисних копалин, а також електростанції, що виробляють електроенергію.

Люди, що працюють у сільському господарстві, займаються обробітком землі і вирощуванням культурних рослин, а також роз-веденням і відгодівлею свійських тварин (мал. 178). До них належать працівники фермерських господарств, селянських спілок, а також власники присадибних ділянок землі. До будівництва як виду господарської діяльності

належать підприємства, шо займаються спорудженням заводів, шкіл, житлових та інших будівель, доріг, мостів.

До невиробничих (обслуговуючих) видів господарської діяльності належать освіта (заклади освіти, вищі навчальні заклади), культура (бібліотеки, музеї, театри), охорона здоров’я (поліклініки, лікарні, санаторії), житлове господарство (обслуговування житла, постачання електроенергії, води, тепла) та інші.

Окремим важливим видом діяльності людини с транспорт — сухопутний, водний, повітряний, трубопровідний та міський. Він забезпечує перевезення вантажів і пасажирів. Без транспорту не можуть працювати ні малі, ні великі підприємства.

Усі перелічені та багато інших виробництв, транспорт та обслуговуючі підприємства утворюють світове господарство. У кожній країні є своє господарство, яке відрізняється від інших тим. що і скільки виробляють промислові виробництва та які послуги надають невиробничі види діяльності.

Практикуймо

Дослідіть найближче виробниче підприємство та підготуй-те коротку розповідь про нього за таким планом: назва, місце розташування, які природні ресурси використовує, яку продукцію вішускиє, чи завдає шкоду довкіллю.

2

Взаємозв’язки антропосфери з іншими оболонками Землі

Життя населення тісно пов’язане з природою довкілля. Для задоволення своїх потреб людинв використовує корисні копалини, родючі землі, енергію вітру, сонця, води річок і джерел, рослини і тварини. Людина перетворює багатства природи у продукти харчування, одяг, автомобілі тощо.

Взаємозв'язки антропосфери з літосферою. Людина використовує корисні копалини та особливості рельєфу. Унаслідок цього літосфера отримує кар’єри, шахти та підземні пустоти, звідки видобувають і корисні

людині прнродиі ресурси, і так звану «пусту породу» (мал. 179). Будуючи дороги, руйнують схили, змінюють рельєф та прокладають тунелі, особливо в горах.

Взаємозв’язки антропосфери з атмосферою. З повітря атмосфери людина отримує кисень, який потрібен для життя, а також використовує його та інші гази у промисловому виробництві.

Натомість додає атмосфері викиди підприємств і транспорту, які змінюють газовий склад повітря (мал. 180).

Взаємозв'язки антропосфери з гідросферою. Водпі багатства гідросфери — це водопостачання міст і сіл, промислових підприємств і сільського господарства.

Водні простори використовуються як шляхи сполучень, для оздоровлення і відпочинку. У річки, моря та океани людина часто повертає неочищену воду, перетворює їх у сміттєзвалища.

Створює штучні водойми для судноплавства. постачання води в засушливі території та осушує болотисті місцевості (мал. 181).

Взаємозв'язки антропосфери з біосферою. Антропосферу часто порівнюють із бі(х:ферою, або вважають її частиною. Пригадайте § 47, у якому йдеться про склад біосфери та ланцюги живлення.

Мал. 181. Канал для осушення заболоченої місцевості

Практикуймо

Поміркуйте та накресліть схемку «Взаємні зв'язки антропосфери і біосфери*. Над стрілкими надпишіть, що отримує одна оболонка від іишої.

Усі чотири сфери мають і негативний вплив на людину. Ви вже знаєте цро природні стихійні явища, такі як землетруси, вивержеппя вулканів, повені, ураганпі вітри. Про пікоду всім оболонкам, яку завдає людина, говорять як глобяльну або планетарну проблему людства. Тож важливо, щоб перелічені пише взаємозв'язки були збалансованими або гармонійними.

Робота у групі для розв'язання проблем: «Експертна оцінка стану природного середовища своєї місцевості «Еколог, біолог, географ, хімік...».

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Уся господарська діяльність людини впродовж тисячоліть творила світове господарство. Її поділяють на два види: виробничу та невиробничу діяльність людини.

Взаємозв'язки антропосфери з іншими оболонками Землі є дуже важливими та потребують бережливого ставлення людини заради збереження середовища свого життя і діяльності.
Попередня сторінка:  Антропосфера - географічний та соціал...
Наступна сторінка:   Охорона природи ті невиснажливе приро...^