Інформація про новину
  • Переглядів: 30
  • Дата: 29-04-2023, 00:36
29-04-2023, 00:36

Охорона природи ті невиснажливе природокористування.

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Господарська діяльність людини в антр...
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять з книги "Гео...

 

56

ОХОРОНА ПРИРОДИ ТА НЕВИСНАЖЛИВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Ви відкриєте для себе:

які зусилля робить людство, щоб зберегти природу;

що таке екологічний слід та сталий розвиток, цілі сталого розвитку людства.

1

Охорона та використання природних багатств планети

Говорячи про охорону природи, мають на увазі збереження та невис-нажливе використання її природних ресурсів. Ви вже знасте, що для збереження природних комплексів (екосистем) створюють великі за площею природоохоронні території — біос-ферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки. Дещо меншими за розмірами є ландшафтні парки. їх ще називають природними музеями під відкритим небом. Окремі об’єкти природи (скелі, водоспади, печери, багатолітні дерева), яким присвоюють назву пам’ятка природи (мал. 182), теж охороняються.

Мал. 182. Пам'ятка природи «Ялик троляо (Норвегія)

Охорона певних територій покликана зберегти здебільшо-іч) незаймані або мало змінені екосистеми. Проте берегти та дбайливо ставитися необхідно до всього навколишнього середовища.

Урядовці всіх країн, вчені-екологи / екологині, громадські активісти / активістки створюють екологічні закони, проводять постійні спостереження за станом довкілля, наукові зустрічі з екологічних питань, екологічні акції. Нові досягнення науки та техніки дозволяють замінювати виробництво товарів із природних ресурсів, які можуть вичерпатися, на такі, що можуть відновлюватися. У світі збільшується кількість електроенергії, яку виробляють, використовуючи невичерпну енергію Сонця, вітру, внутрішню енергію Землі.

Пізнаймо більше

Ще школяркою шведка Ґрста Туи-берг стала символом і натхненницею екологічного руху у світі. За допомогою інтерпет-ресурсів дізнайтеся більше про її діяльність.

Мил. 183. Ґрегпи Тунберг на екологічному заході

2

Збалансований розвиток людства

У минулому столітті швидко почало зростати населення планети, і необхідно було забезпечити щораз більшу кількість людей усім необхідним для гідного життя. Для всіх стало зрозумілим, що з часом природних ресурсів ставатиме все менше і менше. Ще 300 років тому людство використовувало незначну частину природних ресурсів планети. З кожним століттям збільшувалася частка використаних ресурсів Землі, але більшість ресурсів не відновлювалися. Якщо необдумано та надмірно їх використовувати, то з часом вони вичерпаються.

Учені та громадські діячі / діячки почали планувати, як вирішити цю проблему. Головним гаслом цих планів було таке: «Природу необхідно поважати і не порушувати її основні процеси». У 1992 році на Саміті Землі представники всіх країн погодилися із планом на майбутнє століття — ♦ Порядок денний на XXI століття».

Головним дороговказом розвитку людства на планеті став сталий розвиток людської світової спільноти. Для кращого розуміння слова «сталий* варто пам’ятати, що це означає те саме, що й збалансований чи неруйнівний.

Сталий розвиток — це такий розвиток, за якого нинішні покоління задовольняють свої потреби, при цьому не ставлячи під загрозу можливість задовольняти потреби майбутніх поколінь.

Щоп’ять років до плану сталого розвитку планети вносяться зміни та оновлюються цілі, яких людство повинно досягти. У 2015 році прийнято новий «Порядок денний після 2015 року» та «Цілі сталого розвитку*. Визначено 17 цілей, які людство повинно досягти до 2030 року (мал. 184). Кожна ціль мас промовисте гасло, конкретні завдання, кроки для їх виконання та індикатори досягнення.

Практикуймо

Розгляньте мал. 182, перейдіть за покликанням

https://cntt.ly/838gmXU

або за QR-кодом і визначте. які пілі допомагає досягти географія.

Па останніх зустрічах щодо збалансованого розвитку обговорювалася проблема зміни клімату та допомога бідним країнам. На глобальному рівні приймаються правильні рішення, більшість країн погоджуються з ними та виконують завдання для досягнення цілей. Нам усім слід пам’ятати, шо досягнення цілей сталого розвитку починається з кожного з нас.

Для того щоб знати, чи ваш стиль життя відповідає збалансованому розвитку, вирахуйте свій екологічний слід (за-вантажте тест л QR коду). Екологічний слід — це територія, яку використовує людина для задоволення своїх потреб, визначається у глобальних гектарах (гга). Якщо він більший за 2,7 гга. то треба змінити свій стиль життя, змінивши свої звички, які шкодять довкіллю.

Пізнаймо більше

Екологічний слід в Україні становить 3,19 гга на особу. Кожнії людина потребує в середньому 2,7 гга, щоб забезпечити себе ресурсами і позбутися відходів. У світовому масштабі на людину припадає лише 1.8 гга для використання природних ресурсів.

Перейдіть ля QR-кодом ябо ЛЯ ПОКЛИКАННЯМ

https://cutt.ly/s38D9QK

і визначте свій екологічний слід.

Практикуймо

І Робота у групі для розв’язання проблем: «Енергозбереження для мене — це... *

Знаймо, вміймо і використовуймо в житті

Охорона природи здійснюється на природоохоронних територіях для збереження малозмінених екосистем. Решта довкілля потребує дбайливого і невиснажлмвого природокористування.

Збалансований розвиток людства дає можливість майбутнім поколінням задовольняти такі ж потреби, які е в нинішнього.

Про досягнення 17 цілей сталого розвитку має дбати кожен із нас.

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ

Біосфера та ґрунти. Природні комплекси. Антропосфера

Гра «Складові біосфери*.

https://cutt.ly/ulsUkev

Гра «Біологічні ресурси та їх поширення».

https://cutt.ly/BlsvWGF

Узагальнення. Гра «Біосфера*.

https://ciitt.ly/XlsRNda

Гра «Колообіг води н природі*.

https: //cutt.Iy/s 1 sSste

Гра «Види природних комплексів*.

https://cutt.ly/blsLjV2f

Гра «Закономірності географічної оболонки*.

https://cutt.ly/ZlsCW6M

Гра «Екологічні проблеми на планеті*.

https://cutt.ly/N

lkchyB

Узагальнення. Гра «Біосфера. Антропосфера*.

https://cutt.ly/61

knzBX
Попередня сторінка:  Господарська діяльність людини в антр...
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять з книги "Гео...^