Інформація про новину
  • Переглядів: 79
  • Дата: 20-06-2023, 16:34
20-06-2023, 16:34

Основні напрями сучасних географічних досліджень

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Значення навколосвітніх подорожей дл...
Наступна сторінка:   Масштаб та його види

 

§6

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пригадайте! 1.Що досліджує географія в наш час? 2. Назвіть сучасні приладита засоби для здійснення географічних досліджень?

Нові терміни, географічні назви та імена до скарбнички знань: космічне землезнавство; Марийський жолоб. Арктика, полярна станція «Академік Вернадський».

Коротко про головне

Зміна часу — зміна пріоритетів. Час відкриття нових земель минув. Тому змінилися й напрями та засоби сучасних географічних досліджень. У наш час за допомогою новітніх технічних приладів досліджують планету не лише з її поверхні на наукових станціях чи в експедиціях, але й з космосу. Закони існування природи, які досліджують різні природничі науки, сучасна географія поєднує в єдине ціле, пояснюючи складні взаємозв'язки між природними процесами та явищами. Найважливішим завданням географії сьогодення стяло пояснити, як без шкоди для природи людина здатна її перетворювати відповідно до своїх потреб. Тому географія досліджує складні й неоднозначні зв’язки між природою та людським суспільством, які стають усе більше напруженими, а їхні наслідки навіть загрожують існуванню сучасної цивілізації.

Man. 35. Логотип Міжнародного географічного союз/

Міжнародне співробітництво в дослідженні планети. Реалізація складних завдань сьогодення вимагає об'єднання зусиль різних за фахом ученнх-географів багатьох країн світу.

Координацію географічних досліджень у сучасному світі з 1922 року здійснює Міжнародний географічний союз (МГС) (мол. 35), в складі якого є представники 98 країн світу, в т.ч. й України. Він покликаний ініціювати вивчення гострих географічних проблем сьогодення, сприяти широкому науковому обговоренню результатів їхнього дослідження, я також привертати увагу до проблем науки ділових кіл, осіб, що приймають відповідальні рішення, світової громадськості. Форми міжнародного співробітництва різноманітні: Міжнародна програма. Міжнародний рік. Міжнародний експеримент тощо. Географічним дослідженням гострих проблем сьогодення важливу роль відводить Організація Об'єднаний Націй (00Н). Для привернення до них уваги проголошують Міжнародні роки й навіть Міжнародні десятиліття (ма.ч. 36).

Напрями сучасних географічних досліджень. Завдяки міжнародному співробітництву географія досягла особливих успіхів у таких напрямах: дослідження Світового океану, північної та південної полярних областей Землі (Арктики та Антарктиди), процесів у надрах Землі. Важливими є виявлення змін у природі через зростаючий тиск людської діяльності, прогнозування розвитку її компонентів у майбутньому, зокрема, глобальних змін клімату. Результатом дослідницької діяльності є складання нових географічних карт та атласів, довідкових та науково-популярних видань. Космічне землезнавство - новітній напрям географії: вивчення Землі з навколоземного простору завдяки штучним супутникам різного призначення (жал. 37). Україна також бере участь у міжнародних космічних програмах.

1967

1974

Рік міжнародного туризму Всесвітній рік народонаселення

1993

Міжнародний рік корінних народів світу

1998

Міжнародний рік Океану

2002

Міжнародний рік екотуризму

2002 Міжнародний рік гір 2002 рік культурної спадщини Організації Об'єднаних Націй

2003

Міжнародний рік прісної води

2006

Міжнародний рік пустель і опу-стелювання

2007

Міжнародний полярний рік

2008

Міжнародний рік планети Земля

2010

Міжнародний рік біорізноманіття

2010

Міжнародний рік зближення культур

2011

Міжнародний рік лісів

2013

Міжнародний рік водного співробітництва

2014

Міжнародний рік малих острівних держав, що розвиваються

2014

2014

Міжнародний рік кристалографії Міжнародний рік сімейних фермерських господарств

2015

Міжнародний рік світла і технологій на основі світла

2015

2016

Міжнародний рік ґрунтів Міжнародний рік зернобобових

2017

Міжнародний рік сталого туризму в інтересах розвитку

2019

Міжнародний рік мов корінних народів

2022

Міжнародний рік фундаментальних наук для сталого розвитку

Мал 36 Міжнародні ро«и ООН, що стосуються проблем дослідхення географи різного спрямування:

■ Фізико-геограФ’чного:

соцільно- та економіко-географічного

загально-географічного

Дослідження Світового океану. Океан - запорука подальшого розвитку й існування людської цивілізації, його простори - арена світової торгівлі. Вже виміряні океанічні глибини, досліджено глибоководні області, відкриті найглибші точки, проведене глибоководне буріння дна. У 1958 р. у Тихому океані відкрито найглибшу западину світу Ма-ріанський жолоб (11022 м). а вже через два роки на його дпо опустився батискаф «Трієст». У межах Міжнародної гідрологічної програми учені попад 100 країн світу' досліджують океанічні течії, розподіл температури та солоності води. Завдяки підводним дослідження і кінозйомкам стали відомі нові види океанічних рослин та тварин. Ресурси Океану це не лише риба й водорості. Вже розвідині Й видобуваються корисні копалини дна (нафта, природний газ, кам’яне вугілля. залізні руди тощо). Розпочато використання енергії припливів, хвиль. Виявлено, що вода Океану - величезний поглинач вуглекислого газу й някопнчувяч тепла, що впливає на клімат нашої планети. Велика увага приділяється дослідженню екологічного стану Світового океану, який непокоїть все більше.

Дослідження полярних областей Землі. Міжнародним географічним союзом у 1932 1933 роках було проведено Міжнародний полярний рік. Учені створили першу карту глибин Північного Льодовитого океану, здобули відомості про товщину льодового покриву Антарктиди. Вдруге для міжнародних досліджень були обрані полярні області Землі в 2007 ропі в межах Міжнародного полярного року ООН. Було виявлено, що саме ці території найбільш вразливі до глобальних змін клімату, в льодовиковому покриві Антарктиди «законсервована* інформація про минуле нашої планети, ці території все більше залучаються в економічне життя.

Man. 37. Внесення планети за допомого.® аерокосмічних методів (дистанційне зондування Землі)

Man 38

Антарктичні полярні апанц/і

У другій половині XX ст. розпочато регулярні дослідження Антарктиди на полярних станціях (мал. 38). Нині тут працює

1)0 станцій з 29-ти країн світу. Єдина антарктична станція України працює з 1996 р. й має назву •Академік Вернадський * (моя. 39). У 1959 р. було укладено міжнародну Конвенцію про Антарктиду, за якою на материку заборонено будь-яку господарську діяльність ти випробування зброї. Нині тут працюють лише вчені, які вивчають природу цього унікального ма-терика.

Man. 39 Упратсока полярна станція •Академік Вернадський»

Дослідження процесів в оболонках Землі. З середині XX ст. почалося вивчення природних процесів у всіх оболонках Землі, зокрема в атмосфері (повітряній) та гідросфері (водній). Так. у 1978-1979 роках проводилася Міжнародна програма досліджен ня процесів у атмосфері. В результаті досліджень створено теоретичні основи довгострокових прогнозів иогоди та змін клімату. Нині помічено, що через забруднене повітря викидами автотранспорту та підприємств, відбувається глобальне потепління, яке наростає швидшими темпами. Через це за прогнозами фахівців найближчим часом зменшиться зона комфортного кліматичного проживання людей, швидко танутиме полярна крига, почастішають погодці катаклізми.

Вивченню вод суходолу (річок, озер, боліт) було присвячене ціле міжнародне десятиріччя (1965-1974 рр.), в якому взяли участь понад 100 країн. Пула створена мережа спостережень за водними об’єктами, здійснили облік водних ресурсів, почали готувати професійних науковців-гідрологів. ООІІ проголосила 2018-2028 роки Міжнародним десятиріччям «Вода задля сталого розвитку».

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

В Антарктиді з 90 полярних станцій найбільше всього належить Аргентині - 12 та Чилі - 12. Станцій СІМА всього 3. Одна з них «Амундсен-Скотт». Спочатку, при будівництві, вона розташовувалася рівно в точці географічному Південному полюсі Землі, однак через рух льоду за кілька років база сповзла в бік на 200 метрів. Через рух льоду всі споруди тут: зводять на палях.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ . усього 12 $дліб 1 бал • 1. Назвіть основні напрями сучасних географічних досліджень. 2. Поясніть, чому з другої половини XX ст. суттєво змінилися пріоритети в географічних дослідженнях? 2 бали •

3. Чому зростає значення міжнародного співробітництва в реалізації сучасних досліджень нашої планети? 4. Людина живе й працює на суходолі Чому ж у наш час приділяється значна увага дослідженням Світового океану? З бали • 5. Спрогнозуйте основні напрямки географічних досліджень у найближчому майбутньому. 6. Як ви вважаєте, чи здатні сучасні дослідження планети запобігти загостренню глобальних екологічних проблем?

ЕКСПРЕС-ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ з розді/іу «Вступ до географГї»

І. Виберіть одну правильну відповідь (0-1 бал ла кожне питання)

1. Яке твердження про географію як науку є правильним?

А Завдання сучасної географію відкривати нові території Б Сучисна географія є системою наук

В Географія належить до сусиільшіх иаук Г Слово «географія* означає «мандрівка Землею*

2. На метеорологічній станції протягом місяця слідкували за хмарністю, щодня заносячи в щоденник її показники. Наприкінці місяця за зібраними даними побудували стовпчикову діаграму хмарності. Які методи дослідження використовували метеорологи?

А Вимірювання та історичний В Спостереження та математичний В Ккепернмент та моделювання Г Порівняльно-географічний та картографічний

II. Виберіть три правильні відповіді з .запропонованих семи варіантів (0-3 бали за кожне завдання)

3. Які пріоритетні завдання ставили перед собою вчені, що досліджували нашу планету в стародавньому світі?

1 Здійснювати заморські мандрівки

2 Відкривати нові землі та океани

3 З’ясувати, яку форму мас Земля

4 Стежити за екологічним станом довкілля

5 Скласти географічні карти

6 Вивчати морські глибини

7 Виявити, яке місце виймає Земля у Всесвіті

4. Які наукові наслідки мили перші навколосвітні подорожі?

1 Підтверджено, що Земля мас кулясту форму

2 Відкрито Північну та Південну Америку

3 Виявлено, що на Землі більше води, ніж суходолу

4 Досягнуто точки Північного полюсу

5 Досягнуто точки Південного полюсу

6 З’ясовано, що всі океани пов’язані між собою

7 Створені перші географічні карти

III. Завдання на встановлення відповідності («логічні нари«) (0-4 бали за завдання)

А Фернан Магеллян В Христофор Колу'мб В Васко да Гама Г Вікінги Д Д же йме Кут
Попередня сторінка:  Значення навколосвітніх подорожей дл...
Наступна сторінка:   Масштаб та його види^