Інформація про новину
  • Переглядів: 78
  • Дата: 20-06-2023, 16:48
20-06-2023, 16:48

План місцевості: його ознаки, умовні знаки

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Особливості зображення земної поверх...
Наступна сторінка:   Визначення напрямів на плані

 

Тема 2. ПЛАН - НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИІ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

Вивчаючи тему,

ви зможете:

пояснити, що такс план місцевості, наливати його головні ознаки: усвідомити значення горизонталей для зображення нерівностей земної поверхні:

здійснювати дослідження, опрацьовувати Інформацію, /мзв'язувати проблеми (індивідуально й у співпраці), що розглядаються а темі, ви навчитеся:

розрізняти умовні знаки топографічних карт:

визначати абсолютну та відносну висоти точок, напрямки за планом місцевості, азимут вказаних на плані об'єктів: використовувати здобуті знання I набутий досвід для орієнтування за планом місцевості.

При прокладанні доріг та ліній електропередач, для визначення площі саду або лісу, ознайомлення з природою та прокладання туристичного маршруту, при прийнятті рішення про будівництво будь-якого господарського об 'єкта. - для всього цього знадобиться план місцевості. Для того, щоб його «читати» слід вивчити його «мову» - умови/ позначення. якими прийнято наносити різні об'єкти, а також знаходити орієнтири, які підкажуть правильний напрям руху. Складати самому план - складна й відповідальна справа, якій ми спробуємо навчитись.

§ 10. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ: його ознаки, умовні знаки

Пригадайте. 1. За допомогою чого в давнину мандрівники шукали заховані скарби? 2. Як, на вашу думку, можна намалювати місцевість, щоб зображення було максимально зрозумілим?

Нові терміни до скарбнички знань: топографія, топографічні знаки.

Коротко про головне

Ознаки плану місцевості. Географічним вивченням місцевості з пастушиш складанням ти уточненням планів на основі аерофотознімків та космічних знімків займається наука топографія (від дяв.-грец. - місце, та пишу), яка с розділом картографії.

План місцевості має певні ознаки, які відрізняються його від географічної карти (моя. 50). По-перше, план складають для невеликої ділянки земної поверхні. У зв'язку з цим, по-друге, використовують дуже великий масштаб: від 1:10 000 й більше. Це дозволяє, по-третє, подати зображення максимально повно й точно. На плані можна добре роздивитися окремі об'єкти, визначити їхні розміри та взаєморозміщеннн. По-четверте, оскільки зображувана ділянка земної поверхні дуже невелика, на плані немає спотворень, оскільки це враховується кривизна земиої поверхні, тобто кулястість Землі непомітна (згадайте, як у давнину помилково планету вважали плоскою). По-п’яте, на відміну від карти, на плані відсутня градусна сітка. Тому для визначення сторін горизонту на плані стрілкою вказується напрямок на північ. Якщо стрілка відсутня, то вважається, що верхній край плану - північна сторона. ІІо-шосте, при складанні планів використовують загальноприйняті умовні знаки, які називаються топографічними.

ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

складається та утсннюється на основі аерофотозншків та космічних зншюв або наземних зйо/кок місцевості

 

1

Щ

Складається для невеликої ділянки Землі

Відсутня градусна сітка

Використовуються загальноприйняті топографічні знаки

1-

-1

'-ї-'

'-1-

Дуже

великий

масштаб:

1:10 000 U більше

Немає

спотво

рень

зобра

ження

Сторони горизонту: північ - зверху, або вказано стрілкою: Пн. -» Пд.

Man 50 Ознаки плану місцевості

Топографічні знаки. Умовні, або топографічні знаки - це своєрідна абетка плану місцевості, без знапня якої цс можна зрозуміти зображення. Кони являють собою графічні малюнки відповідного кольору, форми та розміру, якими відображаються па картах об'єкти місцевості: населені пункти, річки, озера, нерівності, рослинність, залізниці, автомобільні дороги тощо. Такі знаки використовуються лише для складання великомасштабних картографічних зображень, тому не подібні до знаків географічної карти, складеної в дрібному масштабі. Ці символічні графічні зображення дають змогу уявляти зображену на плані місцевість (моя. 51).

У наш час зизвичай використовують графічні (тобто накреслені. а не мальовані) знаки. Вимоги для них наступні: по-перше, їх легко креслити: по-друге, ВОНИ не схожі між собою, тому їх

Мал. 51. Найпоширеніші топографічні знаки

неможливо сплутати; по-трстс, вони нагадують справжні об’єкти. що зображуються. Це полегшує чи тини я плану. Топографічні знаки загальновживані на всіх планах у межах країни.

Для переламі топографічних знаків застосовують чотири основних кольори. Синім зафарбовують водойми, коричневим зображають рельєф (нерівності) земної поверхні, земним рослинність, чорним - створені людиною об’єкти: будівлі, дороги, мости, лінії зв’язку. Інколи поєднують кілька кольорів. Наприклад, зображуючи фруктовий сад. фон роблять зеленим, а контур сяду та значки всередині - чорним кольором.

Основні види топографічних знаків. Розрізняють масштабні, иозамасштабні та наиівмасштабні топографічні знаки. Масштабними знаками показують ті об’єкти, справжпі розміри яких можна передати в масштабі плану. Це. як правило, площинні зникн. Вони складаються з контуру, заповненого кольором, та пояснювальних значків усередині. Так зображають, наприклад:

озеро, ліс, фруктовий сад. пісок. Позамасштабними знаками зображають об’єкти, які є настільки малими зи розмірами, що показати їх у масштабі плану неможливо. Ці знаки мають форму геометричних фігур, символів, малюнків. Наприклад, так зображують джерело, криницю, школу, вітряк, електростанцію, поодиноке дерево тощо. Вони правильно відображають місцеположення об’єкта, яле неправильно (перебільшено) передають розміри. Напівмасштабними с лінійні знаки, які зображають протяжні об’єкти, довжину яких можна передати в масштабі, я ширину - не завжди. Зокрема, це дороги, державні кордони, лінії електропередач, річки. Знаючи топографічні знаки, легко читати план місцевості (мол. 52).

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

Найдавніший план місцевості, знайдений на території України, зображений на уламку бивня мамонта. Його було знайдено в 1966 році під час розкопок на березі річки Росава біля села Межиріч Канівського району Черкаської області па місці стоянки мисливців на мамонтів доби пізнього палеоліту. Це найдавніша пам’ятка топографії на території України, створена приблизно 15-17 тис. років тому. Ллє чому так важко її зрозуміти?

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

усього 12 балів

1 бал • 1. Що таке план місцевості? Які ознаки відрізняють його від географічної карти? 2. Для чого потрібні топографічні знаки? Чому необхідно знати найуживаніші з-поміж них? 2 бали •

3. В мережі Інтернет пропонують картографічне зображення Київської області. складене в масштабі 1:200 000. розміром 110x150 см. На ньому присутні паралелі та меридіани, е умовні знаки. Чи можна вважати таке зображення планом місцевості? 4. Чому на плані не всі об'єкти та їхні характеристики можна показати в масштабі? Як виходять із цієї ситуації? З бали • 5. Яких помилок припустилися учні в зображенні топографічних знаків та лінійного масштабу, складаючи план умовної місцевості? Які позначки є незрозумілими й потребують додаткових пояснень? 6. Кожна людина має право на творчість.
Попередня сторінка:  Особливості зображення земної поверх...
Наступна сторінка:   Визначення напрямів на плані^