Інформація про новину
  • Переглядів: 87
  • Дата: 20-06-2023, 17:20
20-06-2023, 17:20

Визначення напрямів на плані

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  План місцевості: його ознаки, умовні з...
Наступна сторінка:   Зображення нерівностей земної поверх...

§ 11 ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ НА ПЛАНІ

 Пофантазуйте, шо сталося б. якщо на планах місцевості кожний топограф уживав свої авторські умовні знаки?

Нові терміни до скарбнички знань: орієнтування. кймпас. азимут.

Коротко про головне

Що означає "зорієнтуватися"? Якщо вам доводилося заблукати в невідомій місцевості, то передусім спадало на думку, що треби зорієнтуватися, тобто з'ясувати, в який бік рухатися, щоб знайти дорогу. Орієнтування - визначення свого положення щодо сторін горизонту та місцевих предметів і, відповідно, напряму руху.

Мал. 53 Основні й проміжні сторони горизонту

Завдання 1. Назвіть основні й проміжні сторони горизонту 2. Поясніть, я* знаючи одну сторону горизонту визначити осі інші 3. З'ясуйте, якщо перед вами - Північ, де заходяться осі інші сторони горизонту?

Мал. 54. Сторони горизонту в градусний мірі на шкалі компаса

Завдання. 1. Визначте яким азимутам вдпоаідають такі сторони горизонту. Півн чний-Схід, Південний-Схід, Південь Піаденний-Захід, Піанічний-За-хід 2. Між якими сторонами горизонту проходить маршрут азимутом 110', 2СҐ, 340". 250'?

Існують чотири основні сторони горизонту, а також чотири проміжні (.«ал. 53). Щоб зорієнтуватися, достатньо знайти будь-яку одну сторону горизонту, u за нею легко визначити й усі інші.

Наближене орієнтування можливе за місцевими орієнтирами (природними та штучними) або положенням небесних тіл (зірок. Сонця, Місяця) (мал. 55). Такими способами найчастіше корис-

Man. 55. Способи наближеного орієнтування на місцевості Завдання. Користуючись малюнками, розкажіть, як можна визначити різні сторони горизонту Поясніть, які з цих способів й чому вам здаються найбільш надійними.

Man. 56 Компас (1) та як він реагує на магнітне поле Звиклі (2).

Магнтні полюси Землі «перевернуті* й знаходяться навпроти географічних полюсів. ще й нахилен під невеликим кутом щодо них.

Завдання. За малюнком поясніть принцип роботи компаса.

туються туристи та військові. Однак найбільш надійним засобом орієнтування с компас (від. лат. - коло) (мал. 56. а). Головний елемент компаса - магнітна стрілка, синій кінець якої завжди вказує напрям на нівніч. Якщо її відпустити, вона одразу займе положення «північ - південь», відповідно до магнітного поля Землі (мал. 56. б). Стрілкою керує планета, яка є великим магнітом. Для орієнтування компас слід тримати в руці горизонтально. Якщо ви повернете компас так, щоб намагнічена стрілка збіглася з відміткою півночі на ткалі, то зможете визначити, у якому напрямку знаходиться все, що вас оточує.

Азимут. Для визначення точного напряму руху не вистачає лише восьми (основних та проміжних) сторін горизонту. Адже, існують напрями й між ними. Для більш точного орієнтування коло горизонту ділять на 360', починаючи з напряму на північ, який прнймиють за О- Й визначають азимут. Азимут (з ираб. шлях, напрям) кут між напрямом на північ і напрямом на даний предмет. Він визначається в градусах. Кругову шкалу комиаса розбито також на 360. Напрям на північ відповідає 0 або 360 (див. мал. 54). Відлік азимута ведеться лише в один бік: від напряму на північ за рухом стрілки годинника. Наприклад, напрям на схід відповідає азимуту 90', ии зихід - 270 .

Орієнтування за планом місцевості. Туристам, геологам, будівельникам. льотчикам доводиться знаходити різні географічні об'єкти, користуючись планом місцевості. Вам вже відомо, що створюючи план, йото зазвичай орієнтують так. щоб угорі була північна сторона. Тоді, відповідно, нижній край плану є південним, лівий - західним, я правий - східним (див. мал. 52 ия с. 56).

За планом можна визначати азимути, використовуючи для вимірювання кутів транспортир (мал. 57). При цьому азимути вимірюються так само, як і за компасом на місцевості. Всі вимірювання починаються від напрямку на Північ (0‘) і здійснюються лише в напрямку руху стрілки годинника.

Man 57. Транспортири нате-каловий (1) та коловий (2) та Іхнс вихідне положення для вимірювання азимутів. Центр транспортира прикладають до топки, від яка end вимірювати азимут початок уах вимірів -Північ (O') Стрілками показаний напрям вимірювання (пише за рухом стрілки годинника)

Розташування площинних об’єктів (лісів, озер, боліт, луків, садів, ниселенпх пунктів) також визначають за сторонами горизонту. Якщо якась частина об’єкта направлена на північ, її називають північною, на південний захід - південно-західною, uu схід східною. Наприклад, кажуть «північна частина лісу*, «південно-західна частина міста». «східний берег озера* тощо.

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

До винаходу й поширення компаса моряки ие виходили у відкрите море, щоб ие заблукати. Кажуть, що перший компас у III ст. до п.е. винайшли в Китаї. Його називали сипань, тобто той, що «вказує де південь». В XI ст. китайці винайшли компас-«рибку*.

Його стрілку із штучного магніту нагрівали до почервоніння, а потім опускали в посудину з водою. «Рибка* починала плавати, я її голова вказувала в південну сторону.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

цсьоіо 12 балів

1 бал • 1. Розтлумачте значення слів «орієнтування» та «азимут». 2. Поясніть, для чого з метою визначення напрямків переміщення запровадили поняття «азимут», якщо існують сторони горизонту, а також побутові напрямки: вліворуч», вправоруч», «уперед», «назад»? 2 бали • 3. З'ясуйте: а) до якої сторони горизонту поверненз обличчям дівчинка: б) до якої сторони горизонту повернений обличчям хлопчик; в) в якому напрямку слід рухатися хлопчику, щоб дістатися до човна?

4. Група туристів вирушила до річки в південно-західному напрямі В якому напрямку за сторонами горизонту та яким азимутом вони повертатимуться назад тією ж дорогою? З бали • 5. Відомий вислів «заблукати в трьох соснах». Що він означає? Що потрібно вміти, не маючи сучасних технічних засобів, щоб не опинитися в такій ситуації? 6. Наведіть приклад з власного досвіду, коли вам доводилося шукати дорогу в невідомій місцевості. Як вам це вдалося зробити? Які засоби й знання ви використовували для цього? Порекомендуйте однокласникам що доцільно робити в подібній ситуації.
Попередня сторінка:  План місцевості: його ознаки, умовні з...
Наступна сторінка:   Зображення нерівностей земної поверх...^