Інформація про новину
  • Переглядів: 83
  • Дата: 20-06-2023, 17:21
20-06-2023, 17:21

Зображення нерівностей земної поверхні горизонталями

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Визначення напрямів на плані
Наступна сторінка:   Географічні карти як джерело інформац...

 

§ 12. ЗОБРАЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ГОРИЗОНТАЛЯМИ

Пригадайте! 1. Якими приладами можна виміряти зріст людини, висоту паркана, глибину ями? 2. Які існують одиниці вимірювання висоти? 3. Що таке рельєф?

Нові терміни до скарбнички знань: відносна висота, абсолютна висота, нівелір, нівелювання, репер, горизонталь, берґиітрйх.

Коротко про головне

Визначення відносної висоти точок. Перед тим як прокладати дорогу, проектувати її, зводити житлові будники, аеропорти, заводи, розпочати використання земель на селі детально вивчають рельєф: вимірюють висоту підвищень і глибину знижень поверхні, наносять їх на плани й великомасштабні карти.

Простіше визначити відносні/ висоту точок (Л.) - перевищення по вертикалі однієї точки відносно іншої. Найпростіший прилад для цього - шкільний нівелір (мал. 58, а) можна сконструювати самостійно. Для цього дві тонкі дощечки закріплюють перпендикулярно одна до одної. Висота приладу становить 1 метр. Щоб нівелір можна було встановити точно перпендикулярно до поверхні, на горизонтальній дошці зикрішиоють висок. Процес визиичеїшя відносних висот точок на місцевості із застосуванням цього приладу називають нівелюванням (від франц. - «вирівнювати»).

Мал. 58. Прилади для визначення відносної висоти точок: а - шкільний нівелір: б - оптичний нівелір з рейкою: в - теодоліт

З нівеліром зазвичай працюють дві людини. Одна встановлює прилад біля підніжжя пагорба й візує місце на схилі, що дорівнює висоті 1 метр. Друга людини за командою першої ПІДЇймаєть-

ся на цю відмітку й там забиває кілочок. Потім у цю точку переміщують нівелір і всю операцію повторюють знову. Скільки разів нівелір переміщують угору по схилу пагорба, стільки метрів становить його висота відносно підніжжя (мал. 59).

Аналогічно можна вимірювати й глибину западин.

Спеціалісти, які складають плани й карти, для точного вимірювання висот точок використовують більш складні й точні прилади, як-то оптичний нівелір з рейкою та теодоліт (лал. 58. б. в). Нині для визначення висоти місцевості широко застосовують сучасні електронні прилади, супутникові системи OPS.

Будь-яка точка на місцевості має безліч відносних висот. Адже її вимірювання можна починати від будь-якої іншої точки. Наприклад, з одного боку пагорба підніжжя може знаходитися нижче, з іншого - вище. Тому підписувати ни плині чи карті від-иосиі висоти незручно, адже їх у кожної точки може бути багато.

Абсолютна висота. З XVIII ст. па планах та картах почали позначати висоту найважливіших точок місцевості щодо рівня моря. Абсолютна висота точки (//„) це її перевищення над рівнем моря (млл. вО).

Man 59. Нівелювання скопу

Man 60. Абсолютна (hj та відносна (h.) висота тснок

Завдань. Визначте за малюнком: 1) абсолютну висоту пагорба 2) абсолютну висоту улогооиїм; 3) відносну висоту пагорба в пор вкянні з дном улоговини; 4) відносну висоту вершини пагорба в порівнянні з точкою 1 на його схил; 5) відносну глибину улоговини

Абсолютна висота в будь-якої точки лише одна. Але слід мати на увазі, що положення рівня води в різних океанах і морях неоднакове, тому існують різні системи відліку. В Україні діє Балтійська система висот, тобто вихідним для відліку є середній рівень Балтійського моря. Від нього завдяки копіткій роботі

картографів протягом тривалого часу були визначені абсолютні висоти окремих точок, які позначені на місцевості спеціальними геодезичними знаками - реперами (від фрац. - початкова точ ка) й нанесені на карти. Це міино закрінлені в землі майданчики для постановки нівелірної рейки, з точно визначеною абсолютною висотою, що служить відправною або перевірочною точкою при нівелюванні (.над. 61). Бувають репери й в стінах споруд. Окрім України Балтійська система висот діс в Польщі, Чехії. Словаччині, Болгарії, країнах Балтії, Грузії та інших країн.

Man. 61 Репери: 1- у ФраншІ: 2-у Києві: 3 - Репер Національної геодезичної служби США

Man. 62. Схема побудови горизонталей

Горизонталі. Відмітка висоти иа плані це дає уявлення про форму пагорба або улоговини. Щоб це зобразити використовують спосіб горизонталей. Горизонталь - уявна лінія, яка сполучає точки з однаковою абсолютною висотою. Одна горизонталь також не може показати форму рельєфу. Це можливо лише при сукупності горизонталей, неначе «вкладених» одна в одну. Щоб зрозуміти, як будують ці уявні лінії, уявімо собі острів, оточений з усіх сторін морем. Перша горизонталь - це рівень води в морі, адже він скрізь однаковий (.кал. 62). По всій цій лінії абсолютна висота становить 0 м. Якщо рівень моря підніметься на 1 метр, виникне нова, ко-

ротша берегова лінія, яка буде вміщена всередину першої. Це -друга горизонталь з абсолютною висотою 1 м. При піднятті рівня моря ще на метр площа острова знову зменшиться, а берегова лінія буде обмежена горизонталлю висотою 2 м й так далі. Горизонталі милюють коричневим кольором, проводять через рівні проміжки. Окремі вершини позначають відміткою висоти чорним кольором й підписують значення. За взаємним розташуванням горизонталей можна визначити форму схилу. Якщо схил стрімкий, горизонталі близько розташовані одна до одної, якщо пологий - далеко.

Ііерґштрихи. На планах протилежні форми рельєфу -пагорб і улоговину - легко сплутати. Якщо з розташування горизонталей де зрозуміти складно, застосовують бер ґштрихи, або показники схилу. Ці короткі лінії вказують, у який бік зменшується висоти. Якщо берґштрихи наирям-лсні всередину це улоговина, назовні - пагорб (мал. 63).

Man. 63. Зображення пагорба (1) та улоговини (2) на ппані

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

В середині XVII ст. французький учений-фізнк Блез Пискиль запропонував для вимірювання висоти гір застосувати ртутний барометр -прилад для вимірювання атмосферного тиску. Із висотою тиск знижується, тому за його різницею біля підніжжя й на вершині певний час визначали висоту пагорбів. Саме так міркуючи. Паскаль попросив своїх друзів виміряти тиск біля підніжжя і на вершині гори П'ю-де-Дом в Альпах і на підставі отриманих результатів обчислив її абсолютну та відносну висоту. Однак, щоб застосувати такий спосіб, на вершину горн необхідно піднятися, а цс не завжди досяжне завдання.

Нині для визначення висоти місцевості існує комп’ютерний застосунок «Лльтиметр-внсотомір», який можна встановити в

смартфон. Це ідеальний додаток для тих, хто любить піші прогулянки. китання ни лижах або гірських велосипедах, а особливо для альпіністів та любителів парашутного спорту. У будь-який час і з високою точністю ви можете перевірити, на якій висоті над рівнем моря ви знаходитеся або визначити координати своєї локалізації. Показник висоти вдасться отримати за рахунок су-путникопих сигналів від об'єктів з відомими заздалегідь висотами. Чим більше супутників навколо, тим точніші вимірювання, аж до 1 см.

Якщо під рукою немає жодного приладу для визначення висоти. нівелювання можна проводити, знаючи власний зріст. Цей процес називають окомірним нівелюванням. При цьому всі дії збігаються з роботою зі шкільним нівеліром. Лише кількість переміщень угору по схилу слід помножити не на 1 метр, а на число метрів й сантиметрів вашого зросту.

Проект для краєзнавця

прщЛ€МО в групі

На допомогою інформаційних джерел та власних спостережень території вашої місцевості, знайдіть найвищу та найнижчу її точки. Зи допомогою окомірного нівелювиння спробуйте визначити їхні висоти. З’ясуйте, чи мають вони місцеві назви? Поясніть значення цих назв, якщо вони відомі.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

усього 1Z балів

1 бал *1. Розтлумачте значення слів «нівелювання» та «горизонталь». 2. Поясніть різницю між абсолютною на відновною висотою точок. Яку висоту позначають на плані та карті й чому? 2 бали

3. Поясніть, на якому з малюнків позначений пагорб, а на якому западина. За якими ознаками ви це визначили? 4. Які відомості про форми рельєфу можна отримати завдяки горизонталям?

З бали • 5. За фрагментом плану з'ясуйте, через скільки метрів проведені горизонталі: визначте абсолютні висоти точок 1, 2 та 3; висоту точки 3 відносно точки 2. 6. Оцініть, наскільки зручним на вашу думку є спосіб зображення рельєфу горизонталями. Які інші способи вам знайомі? Запропонуйте власний спосіб зображення рельєфу на план).
Попередня сторінка:  Визначення напрямів на плані
Наступна сторінка:   Географічні карти як джерело інформац...^