Інформація про новину
  • Переглядів: 78
  • Дата: 20-06-2023, 17:31
20-06-2023, 17:31

Градусна сітка на географічній карті

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Географічні карти як джерело інформац...
Наступна сторінка:   Географічні координати

 

§ 14

ГРАДУСНА СІТКА НА ГЕОГРАФІЧНІЙ КАРТІ

Пригадайте! 1. Кого вважають автором першої географічної карги з градусною сіткою? 2. Як визначають напрямки за планом місцевості?

Нові терміни до скарбнички знань: градусна сітка, паралелі, меридіани, екватор

Коротко про головне

Що таке градусна сітка. На географічній карті чи глобусі існує система горизонтальних і вертикальних ліній, які проведені через однакову відстань. Це градусна сітка Землі (мол. 70). Насправді, цих ліній на земній поверхні немає - вони уявні. За градусною сіткою можна орієнтуватися на земній поверхні (тобто визначити напрямки за сторонами горизонту), визначати точне місцеположення (географічні координати) точок, а також знаходити точки за відомими координатами на карті. Градусна сітка складається з двох типів ліній: паралелей і меридіанів.

Паралелі. Горизонтальні лінії градусної сітки - паралелі. Паралелі (від грец. - той. що походить поруч) - де уявні лінії, проведені на глобусі та географічній карті паралельно одна до одної (.HOvT. 71). Паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні. Але для зручності показують не всі паралелі. Наприклад, на карті півкуль в атласі їх проводять через 10', а на фізичній карті України - через 4 . Чим дрібніший масштаб карти. тим зазвичай рідше проводять паралелі.

Мол 71 Парапет

Завдання Виявіть правильні твердження про паралелі: 1. На глобусі мають форму кіл. 2. Можна провести крізь будь-яку точку земної поверхні. 3. Вказують напрям «захід - схід».

4. Усі за протяжністю в км однакові - 40 000 км.

5. Є уявними лініями на земній поверхні. 6. Екватор е найдовшою з паралелей 7. Усі мають протяжність 180" 8. Протяжність від екватора до Полюсу 90‘

На глобусі кожна паралель має форму кола, тому її протяжність становить 360'. При перенесенні зобрижеиия з глобуси на площину географічної карти форма паралелей спотворюється. Наприклад. на карті півкуль або картах України вони мають форму дуг. на фізичній карті океанів у атласі прямих ліній. Паралелі мають різну протяжність у кілометрах (таблиця І).

Таблиця 1

Довжина паралелей

Паралелі,

Загальна протяжність

1 Протяжність дуги

градуси

градуси

км

паралелі в 1“, км

0‘ (екватор)

360

40 076

111.3

10"

360

39 528

109.8

20°

360

37 656

104.6

ЗО"

360

34 740

96.5

40°

360

30 744

85.4

50"

360

26 812

71.7

60"

360

19800

55.0

70"

360

13752

38.2

80"

360

6984

19.4

90" (полюс)

360

0

0.0

Найдовшою нирилеллю є екватор (від лат. - «зрівнювач дня і ночі*) понад 40 тис. км. Він ділить Землю на дві рівні півкулі:

Північну й Південну (.ма.т. 72). На північ і на південь від екватора довжини паралелей у бік полюсів поступово зменшується. Тому п довжипа дуги в 1 різних паралелей різна. Найбільша иа екваторі: в кожному градусі - 111,3 км. найменша - на полюсі: 0 км.

Man. 72. Лінія екватора в місті Кіто, столиці південноамерикансько/ країни Еквадор

Завдання За політичною картою світу о атласі визначте: 1. Які материки та океани перетинає лінія екватора. 2. Які материки розміщені цілком у Північній півкулі, а які в Південній 3.13 країн, що перегинає екватор, тобто вони розташовані в обох півкулях одночасно 4 В якій півкулі відносно екватора знаходиться Україна?

Меридіани. Вертикальні лінії градусної сітки меридіани. Меридіани - це уявні лінії, що з’єднують на поверхні глобуса та географічній кирті иийкоротішш шляхом Північний і Південний полюси Землі (мал. 73). Хоча меридіани уявні, напрям їх можна побачити опівдні, коли тіні від усіх предметів падають у бік Північного полюса. У цей час тінь від будь-якого об’єкта збігається з напрямом місцевого меридіана. Звідси і походження слова «меридіан* (від латин, мерідіануе - полуденний). Як і паралель, меридіан можна провести через будь-яку точку земної поверхні. Для зручності на карті нівкуль в итласі меридіани (як і пирилелі) проведені через 10', на фізичній карті України - через 4'.

На глобусі всі меридіани однакові за формою іі довжиною. Вони мають форму півкола, тому протяжність їх 180 . У кілометрах довжина кожного меридіана становить близько 20 тис. км. Виходячи з цього, довжина дуги 1' кожного меридіана становить близько 111 км (20000 км : 180 ). На географічних картах меридіани мають форму дуг або прямих ліній.

Man 73 Мери&ани

Завдання Які тоерджеимя про меридіани с хибними? 1. Мсрид ани сполучають полюси Землі. 2. За протяжність всі однакові - приблизно 20 000 км.

3. На глобусі мають форму прямих ліній. 4. Можна провести крізь будь-яку точку земної поверхні.

5. Вказують напрям «північ - південь». 6. Нульовий с найдовшим з-поміж мерид анів. 7. Є уявними пміями на земній поверхні 8. Усі меридіани мають протяжність 360'

Як визначити напрями за картою й глобусом. На карті й глобусі иипрнлш сторін горизонту збігаються з лініями градусної сітки. Меридіани вказують напрям «північ південь» (або азимути 0 та 180'), а паралелі - «захід - схід* (азимути 270' та 90 ) (.чах. 71. 73). Тому, щоб рухатися з півдня на иівиіч чи иавнакн, треба пересуватися чітко вздовж одного меридіана (на відміну від плану, де рух на північ йде чітко вгору зображення, на південь - вниз). Для просувиння на захід чи схід треба переміщуватися вздовж паралелі (на плані - до лівого чи правого поля зображення). За лініями градусної сітки на карті й глобусі також визначають географічне розміщення різних об'єктів щодо сторін горизонту'. Наприклад. Київ розташований у північній частині України, Одеса - в південній. Ужгород - у західній, Луганськ - у східній.

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

У Бразилії в місті Макапа побудували футбольний стадіон на тому самому місці, де проходить екватор. Його в народі називають «Зера* («Великий нуль»), тому що екватор є нульовою паралеллю іі вважається. що він проходить прямо через центр стадіону, звідки вкидається м'яч на початку гри. Футбольні коминдн зи-хнщають ворота, що знаходяться в двох різних півкулях: одна - в Північній, а ішла - в Південній.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

усього 12 балів

1 бал • 1. Розтлумачте поняття «градусна сітка», «паралелі», «меридіани». 2. Які елементи градусної сітки позначені цифрами на малюнку? Ми обидва вони належать до паралелей чи меридіанів? 2 бали • 3. Три повітряні кулі з мандрівниками вилетіли з точки X в різних напрямках. З'ясуйте напрямок руху кожної експедиції за сторонами горизонту та азимутами. 4. Поясніть, чому в Антарктиді всі береги північні? Де в Антарктиді найпівденніша точка? З бали •

5. Порівняйте парапелі з меридіанами. Поясніть, чому не однакова форма ліній градусної сітки на глобусі та карті.

6. Такий вигляд політичної карти світу можна побачити в атласах KpafH Південної півкулі, зокрема Австралії та Нової Зеландії. Правильно чи помилково зображено на ній положення материків?
Попередня сторінка:  Географічні карти як джерело інформац...
Наступна сторінка:   Географічні координати^