Інформація про новину
  • Переглядів: 26943
  • Дата: 16-02-2018, 19:08
16-02-2018, 19:08

Способи розділення сумішей

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Чисті речовини і суміші
Наступна сторінка:   Явища природи

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати способи розділення сумішей;

• розділяти суміші фільтруванням.

Відомі різні способи розділення сумішей, серед яких найпоширенішими є відстоювання, фільтрування, випарювання.

Відстоювання.

Відстоюванням розділяють суміші, компоненти яких легко відділяються один від одного, наприклад суміш крохмалю і води (мал. 24, а).

Невдовзі після приготування суміші ми бачимо, як крохмаль осідає на дно (мал. 24, б). Це тому, що він нерозчинний і важчий заводу. Шар води розташовується над крохмалем. На мал. 24, в показано, як обережнимзливанням води цю суміш розділяють.

Слід зазначити, що повного розділення компонентів суміші відстоюванням досягти ке вдається. Частина води залишаєтьсяз крохмалем, а частина крохмалю відділяється разом з водою.

Проведемо розділення відстоюванням суміші олії та води (мал. 25, див. с. 49). Для повноти розділення використаємо лабораторне обладнання, що має назву ділильналійка. Як і в першому випадку, компонентисуміші не розчиняються один в одному. Цетому, що олія легша за воду.

Суміш помістимо в ділильну лійку. Невдовзі шар олії розташується зверху над водою. Чітко видно лінію розділу двох рідких речовин. Поворотом краника відкриваємо в лійціотвір, через який у стакан виливається вода.Після виливання всієї води кран закриваємо,і олія залишається в лійці. Через верхній отвірлійки її можна злити в окрему посудину.

Відстоювання — один із способів розділення сумішей. Якщо компоненти суміші після відстоювання розшаровуються, то їх легко розділяти.

Фільтрування.

Розділення суміші рідини і нерозчинної в ній твердої речовини більш повно можна здійснити способом фільтрування.

Для проведення фільтрування потрібне додаткове обладнання — звичайна лійка, фільтр, скляна паличка. Фільтри — це нещільні пористі матеріали, через які просочується рідина, але не проникають частинки твердого компонента суміші. Для виготовлення фільтрів придатні: папір, тканина, шарпіску, вата.

Фільтрування — це спосіб розділення суміші шляхом пропускання її через фільтри, що здатні затримувати частинки нерозчинного її компонента.

На мал. 26 показано, як проводять розділення суміші залізних ошурків і води фільтруванням. Суміш води й ошурків обережно по скляній паличці, приставленій збоку лійки, як зображено на малюнку,виливають на фільтр. Вода швидко проникає черезнаявні у фільтрі пори і стікає в посудину-приймач.Можна спостерігати, як у посудину-приймач надхо-

дить прозора чиста вода. Розміри залізних ошурків більші за пори фільтра, а тому осідають на ньому.

Як і в попередніх двох дослідах, суміші вдалося розділити фільтруванням завдяки тому, що одинкомпонент суміші не розчинявся в іншому.

Випарювання.

У природі і побуті досить багато сумішей, частинки речовин у яких настільки перемішані і малі за розмірами, що ні відстоюванням, ніфільтруванням їх не можна розділити. Наприклад,суміш води і кухонної солі проходить через фільтрповністю, жоден з її компонентів не залишається на ньому. Яким чином розділити цю суміш?У таких випадках використовують інший спосіб —випарювання.

Випарювання — це видалення при нагріванні рідкого компонента суміші.

На мал. 28, а показано приготування суміші кухонної солі і води та подальше її розділення за допомогою випарювання.

Під час випарювання вода випаровується і перетворюється на водяну пару (мал. 27, б). На дні посудини, у якій здійснювали випарювання, залишається тверда речовина (мал. 27, в).

Скарбничка знань

Крім розглянутих, існують інші способи розділення сумішей. Так, можна скористатися властивістю речовин притя

гуватися до магніту. Цей спосіб розділення сумішей можна використовувати, якщо одна з речовин реагує на дію магніту, а інша — ні.

Намагнічування властиве залізу і відсутнє в сірки. Тому варто до суміші цих речовин піднести магніт (це можназробити через тонкий лист паперу), і суміш розділиться.Залізні ошурки притягнуться до магніту, а пісок ні.

Використовуючи великі магніти на заводах з переробки металів, відділяють залізний лом від інших металів, що непритягуються магнітом.

Перевірка знань

1. Які ви знаєте способи розділення сумішей?

2. Яку суміш можна розділити випарюванням:

а) піску і залізних ошурків;

б) води і питної соди?

3. Яку суміш можна розділити відстоюванням:а) бензину і води; б) цукру і води?

4. Розробіть і обговоріть у групах план розділення сумішіводи, піску і кухонної солі. Продумайте, яким обладнаннямслід скористатися, щоб ваш план реалізувати.

Станьте дослідниками природи

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ Розділення сумішей фільтруванням

Вам знадобляться: лійка, паперовий фільтр, мірна посудина, хімічні стакани, ложечка для твердих сипучих речовин, скляна паличка, вода, пісок.

На цьому занятті ви навчитеся: виготовляти та розділяти суміші речовин фільтруванням.

Завдання 1. Приготуйте суміш із 50 мл води і 10 г річкового піску.

Завдання 2. Змонтуйте прилад, як показано на мал. 26 (див. с. 49), переконайтеся, що фільтр не виходить за межілійки.

Завдання 3. Забезпечте щільне прилипання фільтра до лійки, для цього злегка змочіть краї фільтра водою.

Завдання 4. Проведіть фільтрування суміші так, як описано в параграфі.

Які властивості компонентів суміші дозволили застосувати фільтрування для їх розділення? Чи можна було скористатися іншим способом? Яких практичних умінь ви набули?

 

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Чисті речовини і суміші
Наступна сторінка:   Явища природи^