Інформація про новину
  • Переглядів: 839
  • Дата: 19-05-2019, 19:29
19-05-2019, 19:29

Мета картографування міст

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Читання топографічних карт і вимірюва...
Наступна сторінка:   Карта та її елементи

Поміркуйте, що допоможе вам швидше знайти дорогу до школи, музею, театру, бібліотеки або визначити потрібну зупинку, коли ви перебуваєте в транспорті.

ПЛАНИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Як ви вже знаєте, план — це зменшене зображення невеликої території, виконане без урахування кривизни Землі за допомогою умовних позначень.

На початку XVII ст. в Україні створювали здебільшого плани за допомогою оковимірного (напівінструментального) знімання, які нагадували малюнки-пейзажі із зображенням споруд без усталених символьних умовних позначень. Проте водночас із такими планами в першій половині XVII ст. створювали плани та карти на основі інструментальних топографічних зйомок. За допомогою циркуля й вимірювального шнура, довжина якого була чітко визначена законодавством, створювали кресленики територій. Застосування точних вимірювальних приладів, а також оволодіння прийомами наукового картографування у XVIII ст. значно підвищили точність карт і планів міст, поставили їх на високий рівень стандартів точних зйомок.

Приклад такого зображення в Україні — план м. Черкас 1797 р., копія якого є в Державному архіві Черкаської області (жал. 17).

Розгляньте план міста Черкас (мал. 17) й укажіть, як на ньому відображено особливості розбудови цього населеного пункту.

Пересічній людині потрібні плани міст для того, щоб орієнтуватися на місцевості. За їх допомогою можна безпомилково знайти вулицю, потрібний будинок, цікавий об’єкт. Можна скласти маршрут подорожі чи екскурсії.

Планами місцевості користуються представників різних професій. Під час будівництва нового міста архітектори позначають на них місця, де розташувати вулиці, будинки, парки тощо. Геологи визначають за ними маршрут пошуку корисних копалин, а також можуть позначати розвідані родовища. Військові використовують плани місцевості у своїй діяльності під час навчань і веденні бойових дій тощо.

Нині в Україні триває процес оновлення планів населених пунктів (мал. 18).

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН. Найважливіший документ у сфері містобудування, який визначає розвиток міста на 15-20 років, зокрема напрями розвитку, планування, забудови й іншого використання території населеного пункту, називають генеральним планом.

Генеральний план установлює напрями територіального розвитку населеного пункту, призначення й будівельне зонування території, містить рішення щодо розташування важливих об’єктів, організації вулично-дорожньої мережі й дорожнього руху, благоустрою території, її захисту від небезпечних природних процесів. Генеральний план населеного пункту затверджують органи місцевого самоврядування. Це головний документ просторового його розвитку.

Якщо подивитися з висоти пташиного польоту на забудовану територію, можна побачити ділянки озеленення, штучні й природні водойми, елементи благоустрою, малі архітектурні форми. Усі ці об’єкти позначають спеціальними знаками на кресленнях генерального плану. Також на генеральному плані фіксують відстань між проектованими будівлями, їх виготовляють в умовній системі координат (горизонтальну й вертикальну прив’язку до існуючих і зафіксованих на місцевості спеціальних точок геодезичної мережі).

У масштабі 1:5000 складають генеральні плани й проекти великих і середніх міст, схеми розміщення в них житлових і промислових кварталів.

Вони є основою для складання топографічних і спеціалізованих планів і карт більш дрібного масштабу.

Генеральні плани малих міст, селищ міського типу й сільських населених пунктів створюють у масштабі 1:2000.

Плани такого масштабу використовують для ведення лісового господарства, проектування автомобільних доріг, залізниць, трубопроводів, переходів через великі річки тощо.

Топографічні плани, що виконані в масштабі 1:1000, призначені для складання проектів одноповерхової забудови й озеленення територій.

Популярними серед туристів є зручні наочні панорамні плани та схеми в перспективному виконанні (мал. 19).

Нині плани міст України, як і інші картографічні твори, створюють в електронному вигляді.

Уявіть, що ви маєте своє власну архітектурну фірму й виграли тендер на оновлення вашого міста. Вам потрібно змінити генеральний план. Які географічні знання необхідно мати, щоб конструктивно підійти до цієї справи?

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ, ПЛАНІВ.

Топографічні карти мають широке застосування. їх використовують для вирішення багатьох господарських завдань. Не обійтися без точних

карт у будівництві: під час зведення будинків, прокладання наземних доріг та ліній метрополітену, спорудження мостів. Обґрунтування перспектив освоєння нових ділянок забудови, пошуку корисних копалин базуються на великомасштабних картах. За допомогою карт прокладають схеми маршрутів транспорту (мал. 20) на суходолі, у повітрі, на морі.

Топографічна карта є важливим засобом вирішення практичних завдань. На ній можна визначити географічне положення, лінійні розміри та площі об’єктів, виміряти відстані між ними, визначити абсолютні висоти точок і перевищення між ними, обчислити ухил схилів. У картографії на основі топографічних карт складають різноманітні тематичні карти, що дозволяє виявити просторові закономірності об’єкту дослідження.

Без детального вивчення місцевості не обійтися у військовій справі. За допомогою топографічних карт визначають положення природних, господарських, військових об’єктів, прокладають напрямки руху військової техніки тощо.

Топографічні карти використовують у навчанні як наочний засіб для формування просторового мислення.

Для успіху мандрівки потрібно уявляти маршрут і дотримувати -ся його. Для туристичної подорожі можна скористатися маршрутом, що його розробили досвідчені туристи. А можна спробувати розробити оптимальний маршрут подорожі самотужки, урахувавши особливості рельєфу місцевості, висоти точок, відстані між ними.

Під час мандрівки зручно послуговуватися GPS-навігатором. GPS-навігатор може «провести» туриста за попередньо накресленим власноруч маршрутом і допомогти повернутися. Він «підкаже», як не проґавити потрібний поворот, стежку, не забути залишений вантаж (за умови попереднього внесення їх у пам’ять пристрою). Він дає змогу визначити й сторони горизонту, й азимут, і відстань до потрібного об’єкта, виміряти площу території й навіть установити швидкість вашого руху. Проте електронних пристроїв може не бути під руками (вони залежать від джерел електроживлення, а під час тривалих подорожей техніка може вийти з ладу), а також потрібне надійне прийняття приладом сигналу. Ось чому вміння й навички користуватися топокартою, планом, схемою й орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса ніколи не втратять своєї важливості. Уміти орієнтуватися означає: визначати сторони горизонту, розпізнавати на місцевості рельєф, установлювати своє місцезнаходження і шлях прямування.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне ,

План — зменшене зображення невеликої території, виконане без урахування кривизни Землі за допомогою умовних позначень.

Генеральний план — найважливіший документ у сфері містобудування, який визначає розвиток міста на 15-20 років (напрями розвитку, планування, забудови, функціональне використання територій населеного пункту).

Генеральні плани великих і середніх міст складають у масштабі 1 : 5000; малих міст, селищ міського типу й сільських населених пунктів — у масштабі 1 : 2000; топографічні плани з масштабом 1 : 1000 призначені для проектування одноповерхової забудови й озеленення територій.

Топографічні карти мають широке застосування. Їх використовують для вирішення багатьох господарських завдань, як основу для створення тематичних карт, у військовій справі, у навчанні та інших сферах.

Знаю і вмію обгрунтувати

1. Дайте визначення поняття «план».

2. Як змінювалося призначення планів міст у різні історичні періоди?

3. Яку інформацію можна дізнатися з планів населених пунктів?

4. З якою метою складають генеральні плани населених пунктів?

5. Обґрунтуйте приклади використання топографічних карт, планів.

6. Поміркуйте, які рекомендації під час складання схеми руху транспортної системи міста могли б дати екологи.

7. Наведіть приклади використання сучасних навігаційних систем.

Працюю з картою

Розгляньте схему руху транспорту (мал. 21). Яку корисну інформацію можна дізнатися з представленої схеми?

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту знайдіть в Інтернеті генеральний план (схему) вашого обласного центру та визначте принципи розвитку, планування, забудови й іншого функціонального використання території.

Генерую ідеї

Уявіть, що ви вирушаєте в похід незнайомою місцевістю. Вам надали топографічну карту. Чи можна за нею визначити складність і протяжність маршруту, продумати необхідне спорядження, а в разі небезпеки — повідомити в рятувальну службу своє місцезнаходження?

Відкриваємо Україну

Компанія «Vodafone Україна» пропонує інноваційну схему туристичних маршрутів містами України, яка прокладена за допомогою стрілок, QR-кодів, символіки та номерів локацій. Ці маршрути мають своєрідні назви: «Стежка легенд» ум. Полтаві, «Відкрий для себе Чернівці» в м. Чернівцях, «Стежка Сови» в м. Херсоні. Під час зчитування QR-коду за допомогою смартфона отримують докладний опис туристичного об’єкту та посилання на детальну карту міста із зазначенням наступних зупинок (мал. 22).

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)

1. Завантажте офіційну схему руху міського транспорту свого міста або обласного центру.

2. Прокладіть найшвидший маршрут від своєї школи до міської / обласної державної адміністрації громадськими видами міського транспорту.

3. Нанесіть на контурну карту свого міста / обласного центру відрізки вулиць, по яких рухаються всі види громадського міського транспорту вашого населеного пункту.

4. Зробіть обґрунтований висновок про розвиток у просторі цих видів транспорту в місті.

 

Це матеріал з підручника Географія 11 клас Гільберг (рівень стандарту)

 Попередня сторінка:  Читання топографічних карт і вимірюва...
Наступна сторінка:   Карта та її елементи^