Інформація про новину
  • Переглядів: 1413
  • Дата: 22-06-2019, 07:16
22-06-2019, 07:16

Підручник Економіка 11 клас Криховець-Хом’як читати онлайн

Категорія: Економіка, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Економіка 11 клас Крупська (п...


 Рік видання: 2019

 Видавництво: "Астон", Тернопіль

 Автори: Криховець-Хом’як Л. Я., Длугопольський О. В., Вірковська А. А. 

 


 

Зміст

  1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця
  2. Дохід і ризик у підприємництві
  3. Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучас ...
  4. Види підприємництва
  5. Підприємство як економічний суб’єкт. Класифікація підприємств
  6. Виробнича функція: економічний зміст та графічна інтерпретація

Юні друзі!

Відомо, що суспільства, здатного задовольнити потреби усіх громадян, не існує, але за тисячоліття історичного розвитку людство значно розширило рамки обмежень. Тому головне завдання економічного розвитку будь-якої країни полягає у визначенні раціональної моделі поступу на макрорівні.

Враховуючи, що основною структурною одиницею економіки є підприємства, тому в умовах ринкової трансформації економіки України важливим є розвиток підприємництва, а саме малого і середнього бізнесу як фактора соціально-економічного зростання на макрорівні. На сучасному етапі суспільного розвитку також особливо актуальним стає процес інтеграції економік, що створює передумови для формування мегаекономіки.

Такі процеси розглядаються в курсі «Економіки» профільного рівня для 11 класу.

Знання з курсу «Економіки» розкриє більш глибокий зміст розуміння категорій «підприємництво», «менеджмент», «маркетинг», «ВВП», «економічний цикл», «рецесія», «велика економіка» та ін., дозволить оцінити Вам власну здатність до підприємництва зрозуміти сутність моделей макроекономічної рівноваги та корисність їх усвідомлення для прийняття урядових управлінських рішень в умовах інтеграції та глобалізації національних економік.

Змістове наповнення підручника відповідає чинній програмі «Економіка» (11 клас, профільного рівня).

Структура підручника у відповідності програми складається із трьох розділів, де теми поділяються на параграфи.

У першому розділі розглядаються питання, пов’язані з визначенням сутності та особливостями організації і управління підприємницькою діяльністю. Дається характеристика підприємства як структурної одиниці підприємницької діяльності та аналізується стан розвитку підприємництва в Україні.

У другому і третьому розділах розглядаються макроекономічні моделі та вплив причинно-наслідкових процесів на економіку України в умовах інтеграції і глобалізації національних економік. Для кращого сприйняття і розуміння навчального матеріалу у змісті тексту виділено основні терміни, категорії, посилання на законодавство тощо.

Теми та параграфи логічно доповнені рубриками «Це цікаво!», «Пам’ятайте!».

Практичний блок до виконання передбачає рубрики «Запитання, для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення», «Творчі завдання», вправи для самоаналізу та саморозвитку та ін., що спряють діяльнісному підходу у вивченні предмета «Економіка». Для зручності користування рубрики позначено піктограмами:

Завдання подані в рубриках, виконуються індивідуально, у групах та колективно.

Надіємося, що така структура підручника зробить навчання економіки більш цікавим, змістовним та ефективним з точки зору практики. А виконання вправ, творчих завдань, тестів сприятиме особистісному розвитку підприємницького потенціалу.

Старайтеся — і неодмінно досягнете успіху!

Щиро — АВТОРИ
Попередня сторінка:  Підручник Економіка 11 клас Крупська (п...
^