Інформація про новину
  • Переглядів: 5612
  • Дата: 16-02-2018, 19:12
16-02-2018, 19:12

Небо. Небесна сфера

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Горіння. Повторюваність і взаємозв’я...
Наступна сторінка:   Зорі та сузір’я

Вивчення параграфа допоможе вам:

• розрізняти небесні тіла;

• називати точки й лінії небесної сфери;

• пояснювати причини видимих рухів небесних тіл та зміну вигляду зоряного неба впродовж року.

Пригадайте склад Сонячної системи.

Опрацювавши попередній розділ, ви навчились розрізняти і характеризувати фізичні тіла. Тіла, з якими ви ознайомились, — це земні тіла. У природі існують також небесні тіла (мал. 41). До них належатьСонце, зорі, Земля, Місяць та ін.

Небо.

Вдень ми бачимо над собою Сонце, а вночі на безхмарному небі видно зорі і Місяць. Без застосування збільшувальних приладів можна побачити неозброєнимоком близько 3 000 зір. Вони відрізняютьсяодна від одної розмірами та яскравістю.

Вам уже відомо, що планета Земля має форму кулі. В ній розрізняють північну тапівденну частини — півкулі. Зоряне небонад головами людей у Північній і Південній півкулях має різний вигляд. Ми живемо в Північній півкулі і бачимо одне зоряненебо, люди в південній частині Землі бачатьйого іншим, але і там налічують близькоЗ 000 зір. Отже, якщо обійти навколо Землі,то на зоряному небі можна без збільшувальних приладів побачити близько 6 000 зір.

Із попереднього розділу ви знаєте, що людина для дослідження природи створила збільшувальні прилади. Чимало їх використовують для вивчення зоряного неба.Якщо на нього подивитися через бінокль,то можна розгледіти зір більше, ніж неозброєним оком, а, використавши телескоп, дослідник зоряного неба відкриваєдля себе мільйони зір.

Небесна сфера.

М’яч має форму кулі, а його гумова або шкіряна оболонка називається сферою. У сфери євнутрішня і зовнішня поверхні.

Уявлення про небесну сферу виникло у глибоку давнину. Людям видавалося, що над землею існує куполоподібний небосхил у вигляді сфери, на внутрішній поверхні якої знаходятьсяСонце, Місяць і зорі. Це уявлення невідповідає дійсності. А склалось воночерезвеличезну віддаленість небеснихтіл від нашої планети.

Вивчаючи Землю, людина створила її модель — глобус. Це зменшена копія у формі кулі земної поверхні зїї континентами, океанами й морями, горами та рівнинами. Глобус даєможливість орієнтуватися на Землі,продовжувати її вивчення (мал. 43).

Подібну до глобуса Землі модель людина створила для вивчення зоряного неба й орієнтування на ньому. Їїназвали небесною сферою (мал. 43).Вона має Північнз^ та Південну півкулі. На ній також є полюси, які називають Північним і Південним полюсами світу. Лінію, що розділяєнебесну сферу на дві півкулі, назвалинебесним екватором.

Небесна сфера — це внутрішня поверхня уявної кулі довільного радіуса, на якій розташовані небеснітіла так, як спостерігач бачить їх на зоряному небі.

Точка, що знаходиться на небесній сфері над головою спостерігача, одержала назву зеніт. Вона є найвищою для спостерігача точкою на небесній сфері. Коло на небесній сфері, що проходить через полюси світу і точку зеніту, називають небесниммеридіаном.

Як на глобусі можна відшукати різні об’єкти Землі та визначити відстань міжними, так за допомогою небесної сфериможна це зробити для небесних тіл.

Небесна сфера допомагає розв’язанню практичних завдань: визначенню положення небесних тіл на зоряному небі,спостереженню за рухом небесних тіл таопису взаємного їх розташування.

Рух тіл по кебу.

Неважко переконатися, що зорі та інші небесні тіла змінюють своє положення на небі. Для цього оберемо місце, з якого добре видно небоі біля якого розташовані певні нерухоміпредмети (будинок, дерево), та почнемоспостереження. Вдень ми побачимо нанебі рух Сонця зліва направо. Увечерінебо засяє зорями. Виберемо одну чи двінайяскравіші зорі, запам’ятаємо їх розташування на небі відносно нерухомихна Землі тіл — будинку чи дерева. Якщовідновити спостереження за вибранимизорями через дві-три години, то можназробити висновок, що вони теж перемістилися на небі, як Сонце вдень, зліва направо (мал. 44, 45).

Уявну вісь, паралельну осі обертання Землі, називають віссю світу. Саме навколо неї обертається зоряне небо. Точки перетину осі світу з небесноюсферою називають полюсами світу.

Зоряні карти та атласи.

Для більш детального вивчення окремих ділянок небесної сфери людистворили карти зоряного неба (мал. 46). Для кожної півкулі зоряного неба складено зоряні карти, авсі карти зібрано в атлас зоряного неба. Таким чином, атлас дає можливість ознайомлюватись і вивчати різні ділянки зоряного неба з будь-якої точки на поверхні Землі.

Скарбничка знань

Ще в давнину спостереження за зоряним небом дало можливість ученим відкрити зв’язок між змінами пір рокута такими небесними явищами, як зміна висоти Сонця нанебі протягом року, зміна обрисів Місяця, поява на нічномунебі однієї зорі в різних його точках протягом року. Такожбуло відомо, що рік налічує близько 365 діб. Таким чином,ще здавна було закладено основи календаря, у якому мірами для відліку часу стали доба (зміна дня і ночі), місяць(кількість діб між двома повними Місяцями) і рік (кількістьдіб одного повного оберту Землі навколо Сонця).

Станьте дослідниками природи

На бічну стінку картонної коробки нанесіть зображення зір одного із сузір’їв. Потім на місці зображень зробіть невеликі отвори. Після цього на отвори наклейте аркуші білого паперу. Коробку розмістіть у темній кімнаті й освітітьзсередини: на зовнішній стінці виднітимуться сяючі крапки — це «зорі на нічному небі». Але досить увімкнути в кімнаті світло, і штучні зорі зникають: воно їх «гасить».

Перевірка знань

1. Скільки зір можна побачити на нічному небі без використання збільшувальних приладів?

2. Що називають небесною сферою?

3. Про які точки і лінії небесної сфери ви дізналися?

4. Поясніть причини видимих рухів небесних тіл та змінивигляду зоряного неба впродовж року.

5. Запишіть у зошит назви відомих вам небесних тіл.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Горіння. Повторюваність і взаємозв’я...
Наступна сторінка:   Зорі та сузір’я^