Інформація про новину
  • Переглядів: 2004
  • Дата: 5-09-2019, 16:48
5-09-2019, 16:48

Селекція тварин

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Селекція рослин
Наступна сторінка:   Селекція мікроорганізмів

Поміркуйте

Найдавнішою твариною, яку одомашнила людина, був собака. Які фактори могли сприяти ранньому прирученню саме цього виду?

Згадайте

• Порода • Домашні тварини

• Одомашнення • Ссавці

Закономірності одомашнення тварин

Якщо подивитися на те, де і які тварини одомашнювалися, то можна помітити дивні розбіжності. Так, 10 тисяч років тому в Євразії жило 72 види ссавців із масою тіла більш ніж 30 кг. Із них людина одомашнила 13 видів. В Африці в ці часи був 51 такий вид і не було одомашнено жодного. В Америці з 24 підходящих видів одомашнили одну-єди-ну ламу. В Австралії єдиним претендентом був один із видів кенгуру (усі інші були надто маленькими), який так і не став домашнім.

Справа в тому, що для успішного одомашнення виду він має відповідати певним вимогам. Тварини повинні достатньо швидко рости, бути невибагливими до їжі, утворювати в природних умовах групи з певною соціальною структурою (стада або зграї), не проявляти до людини надмірної агресивності тощо. І якщо хоч одна з вимог не виконується, одомашнення виду виглядає вкрай сумнівним.

Так, одомашнення зебр не відбулося саме через надмірну агресивність цих тварин. А одомашнення слонів було невигідним через надто тривалий період їх вирощування. Хоча приручення диких слонів не було вкрай складним й успішно здійснювалося як у давнину, так і в сучасному світі.

Не дуже вдалі спроби одомашнення деяких тварин були і в Європі. До початку масового поширення кішок проблема боротьби з гризунами в приміщеннях була вкрай актуальною. Для її вирішення намагалися одомашнювати їжаків, вужів та багатьох ін

ших тварин. Найбільш вдалими були спроби використати як «мисливців на мишей» представників родини Куницеві: горностая, ласки, тхора тощо. Одомашнений тхір навіть отримав власну назву — фретка. Їх і зараз тримають як домашніх тварин. Але в поширенні вони значно поступаються кішкам. Наявність анальних залоз, які виділяють речовину з різким неприємним запахом, суттєво заважає їх утриманню у приміщеннях.

Намагалися одомашнювати і лося. Ця тварина має суттєві переваги перед конем у болотистих місцевостях. Тому на півночі Європи їх приручали і використовували як верхових тварин. А від лосиць можна було отримувати молоко. На жаль, самці лося є надто агресивними, особливо в період гону. Тому практика одомашнення цієї тварини поширення не отримала.

Особливості селекції тварин

Селекція тварин характеризується тим, що від однієї тварини досить важко отримати велику кількість нащадків. Особливо це стосується самок, бо в ситуації із самцями можна використовувати штучне запліднення і таким чином різко збільшити кількість нащадків від одного самця.

З методів селекції найбільш активно у тваринництві використовують споріднене схрещування (інбридинг) та неспоріднене (аутбридинг). Також для тварин широко використовується складання родоводів, і відсте-жити генетичну історію представників найбільш цінних порід можна на кілька десятків поколінь.

Останнім часом розпочинається активне впровадження технологій клонування. Також велике значення мають програми розшифрування геномів видів сільськогосподарських тварин, які зараз охоплюють більшість одомашнених видів.

Особливості селекції тварин на прикладі кішки

Тривалий час вважали, що одомашнення кішки відбулося порівняно пізно в Давньому

Єгипті. Але останні дослідження значно збільшили дату одомашнення цих тварин. Генетичний аналіз показав, що приблизно 10 тисяч років тому відбулося одомашнення близькосхідного підвиду лісової кішки (Felis silvestris lybica), так званого степового кота. Відбувався цей процес на досить великій території всього Родючого півмісяця. Тому до нього були залучені як близькосхідні, так і північноафри-канські популяції цього підвиду.

На перших етапах одомашнення відбір у кішок відбувався за ознаками поведінки і майже не впливав на особливості будови чи забарвлення. Це було цілком логічно, бо основним завданням кішок була ловля мишей. І головною адаптацією на цьому етапі було пристосування поведінки до життя поряд із людиною.

Масове поширення домашньої кішки було тісно пов’язане з розвитком мореплавства. Адже кішок часто утримували на кораблях для боротьби з гризунами. Перші дані про появу незвичайного забарвлення кішок належать до періоду Середньовіччя. І спеціальна робота щодо відбору оригінальних форм

тривалий час не відбувалася. Масове виведення нових порід кішок розпочалося тільки в ХІХ столітті (мал. 73.1), коли вони стали вже відігравати роль не тільки «професійних мишоловів», але й «домашніх улюбленців».

Сучасна селекція порід кішок переважно орієнтована на виведення декоративних порід. Зокрема, таких, які мають незвичні форми та забарвлення шкіри. Крім того, популярними стають породи з редукованою шерстю, яких можуть утримувати навіть люди з алергією на котячу шерсть.

Практична робота

Порівняльна характеристика порід тварин

(сортів рослин)

1. Виберіть вид тварин або рослин для виконання роботи.

2. Складіть перелік з 5-6 порід (або сортів) вибраного виду.

3. Для кожної породи (сорту) запишіть основні характеристики (особливості будови, господарське призначення, унікальні риси, притаманні саме цій породі (сорту)).

4. Порівняйте породи (сорти), які ви проаналізували, і сформулюйте висновки.

Ключова ідея

Селекція тварин має свою специфіку, яка пов'язана з особливостями розмноження і біології одомашнених видів. У ній широко використовуються як неспоріднене (аутбридинг), так і споріднене (інбридинг) схрещування. В останні роки поширюється також технологія клонування.

Запитання та завдання

1. Зебри надзвичайно важко піддаються процесу одомашнення. Запропонуйте гіпотезу, яка пояснює цей факт. 2. Які системи схрещування використовують для селекції домашніх тварин?

 

Це матеріал з підручника Біологія і екологія 11 клас Задорожний (профільний рівень)

 
Попередня сторінка:  Селекція рослин
Наступна сторінка:   Селекція мікроорганізмів^