Інформація про новину
  • Переглядів: 4162
  • Дата: 16-02-2018, 19:15
16-02-2018, 19:15

Форма Землі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт
Наступна сторінка:   Розміри Землі

Вивчення параграфа допоможе вам:

• ознайомитися з уявленнями людей про форму Землів давнину;

• зрозуміти докази кулястої форми нашої планети, що їхнаводили вчені в давні часи.

Пригадайте, яку форму мають планети Сонячної системи

Якої форми Земля.

Нині навіть першокласники знають, що Земля має форму кулі. Проте в давнинуоднозначної відповіді на де питання не було. Стародавні слов’яни, наприклад, думали, що нашапланета — це плаский диск, який лежить на трьохкитах. У Стародавній Індії уявляли Землю напів-сферою, що лежить на спинах слонів (мал. 61).Окремі народи Америки та Японії були переконані, що Земля — це порожній куб. Найбільш поширеною була думка, що Земля пласка.

Але навіть у давнину вчених не вдовольняли уявлення про Землю, що межували з фантастикою. На ті часи дедалі більше розвивалося мореплавство. Мандрівники й купці повідомляли пронововідкриті землі. Вчені мали звести ці різнорідні відомості в одне ціле. Але найперше необхіднобуло вирішити, на якій Землі — пласкій, кубічнійчи ще якійсь — розміщувати отримані дані. Томупитання про її форму не полишало їхніх думок.

Як шукали докази кулястості Землі.

У давнину

вчені замислювалися над багатьма «чому?» Чому

корабель, віддаляючись від берега, поступово зникає з виду? Чому наш погляд обмежує лініягоризонту? Чому з підняттям угору горизонтрозширюється? Уявлення про пласку Землю недавали відповіді на ці запитання. Тоді виниклиприпущення, що Земля, вочевидь, має іншуформу.

Першим здогад, що наша планета має форму кулі, висловив давньогрецький математик Піфагор ще до нашої ери. Він вважав, що воснові тіл лежать числа і геометричні фігури.Найдосконалішою з усіх фігур є сфера, тобтокуля. «Земля повинна бути досконалою, —розмірковував Піфагор. — Отже, Земля маємати форму сфери!»

Науково довів кулястість Землі інший грецький учений — Аристотель. Доказом вінвважав округлу тінь, що її кидає наша планетана повний Місяць. Цю тінь люди бачать під часмісячних затемнень. Ні куб, ні тіло іншої форми не дають округлої тіні.

Усе це давало підстави давньогрецьким ученим припускати ще понад 2500 років тому, що Земля — куля. Незаперечні ж докази кулястої форминашої планети люди отримали з початком польотів у ісосмос (мал. 62).

Пригадайте,

коли вперше людина здійснилаполіт у космос

Чи справді Земля куляста.

Виявляється, в сучасну добу розвитку природничих наук стверджувальна відповідь буде вже не зовсім точною. Так само можна казати, що і яблуко кругле. Хоча насправдікруглим воно ніколи не буває. Сучасні розрахунки вказують на те, що Земля сплюснута з полюсів.Тому її форма радше овальна, ніж куляста.

Водночас земна поверхня має значні виступи материків, а на них — гір та западини океанів, заповнені водою. Внаслідок нерівномірного розподілумаси і неоднорідності речовинного складу Землі їїформа відхиляється від правильної форми овалу.Тому форму нашої: планети ке можна порівняти зжодною геометричною фігурою (мал. 64).

Скарбничка знань

Справжню форму Землі вчені назвали геоїдом, що буквально означає «землеподібний».

За сучасними даними Земля має форму кулі, яка дещо сплюснута з полюсів.

Перевірка знань

1. Як люди в давнину уявляли форму нашої планети?

2. Які докази кулястості Землі наводили вчені в стародавню добу?

3. Як сучасні школярі описали б форму нашої планети?

4. Чи доводилося вам бачити, як на поверхні моря, де ніщоне затуляє вид, корабель, що віддаляється, поступовозникає за горизонтом і як поступово з’являється під часнаближення? Якби ви навіть дивилися на нього в підзорнутрубу в ясну погоду, то все одно не бачили б корабельповністю. Поміркуйте чому.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт
Наступна сторінка:   Розміри Землі^