Інформація про новину
  • Переглядів: 2547
  • Дата: 16-02-2018, 19:15
16-02-2018, 19:15

Розміри Землі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Форма Землі
Наступна сторінка:   Внутрішня будова Землі

Вивчення параграфа допоможе вам:

• ознайомитися з уявними лініями, проведеними на глобусіі географічній карті, за якими встановили розміри Землі;

• розрізняти об’єкти на глобусі й географічній карті;

• дізнатися про розміри Землі.

Пригадайте, що таке глобус.

Глобус — зменшена модель Землі.

Після того, як люди зрозуміли, що Земля кулеподібна, вони почали створювати її моделі — глобуси (мал. 65). Слово глобус у перекладі з латинської означає куля. Це були зменшені у багато разів копії планети, своєріднііграшкові землі. Глобус дає змогу уявити форму нашої планети, зменшену в декілька мільйонів разів.

Стержень глобуса показує, де проходить уявна земна вісь. Насправді наша планета такої видимої,як на глобусі, осі не має. Її можна математично обчислити і лише уявити. Точки, де земна вісь входитьі виходить із глобуса-Землі (перетинається ізземною поверхнею), називають полюсами.Верхня точка — Північний полюс, нижня —Південний полюс. На однаковій відстані відполюсів, тобто посередині, глобус оперізуєтемно-синя лінія — екватор. Слово екватору перекладі з латинської означає рівноділь-ник, тобто той, що поділяє на рівні частини.Екватор і справді ділить земну кулю на двіпівкулі: Північну (на глобусі — угорі) і Південну (внизу). На поверхні Землі ні полюси,ні лінія екватора ніяк не позначені. Як і земна вісь, вони існують лише уявно і є тількина глобусах і картах.

Глобус — це зменшена модель Землі.

Полюси — це уявні точки перетину земної осі із земною поверхнею.

Екватор — це уявна лінія (коло), яка проходить на однаковій відстані від полюсів і ділить земну кулюна дві півкулі — Північну і Південну.

Розміри Землі.

Численні

спеціальні вимірювання, що їх було здійснено для найточнішого відображення розмірів Землі, показали, що нашапланета величезна. Площавсієї поверхні земної кулі становить 510 млн км2.

Учені визначили, що відстань від центра Землі до її поверхні в середньому становить 6 370 км. Довжина екватора — 40 075 км (« 40 000км). Цікаво, що вперше обчислити розміри Землі вдалося давньогрецьким ученимще до нашої ери. За їх розрахунками, величина кола,що оперізує нашу планетупосередині (екватора), становить 39 500 км.Як бачимо, це дуже близько до сучасних даних,що їх отримали за допомогою найточніших приладів (мал. 66).

Практичне заняття

Знаходження географічних об’єктів на глобусі

Завдання 1. Покажіть на глобусі лінію екватора. На які півкулі екватор ділить Землю?

Завдання 2. Покажіть на глобусі материк, на якому ми живемо. Як він називається і у якій півкулі відносно екватора розташований?

Завдання 3. Які назви мають полюси Землі? Покажіть їх на глобусі.

Завдання 4. Який із полюсів розташований на материку? Як називається цей материк і у якій півкулі відносно екватора розташований?

Завдання 5. Назвіть і покажіть на глобусі материки. Який материк найменший за площею? У якій півкулі відносно екватора він розташований?

Перевірка знань

1. Чому глобус називають моделлю Землі?

2. Назвіть уявні лінії, що їх проведено на глобусі і географічній карті.

3. Що таке полюси Землі? До якого з полюсів розташованаближче Україна?

4. Поміркуйте, що відображає форму Землі: карта чи глобус.

5. Ви вже знаєте, що Земля сплюснута з полюсів. їі екваторіальний радіус становить 6 378 км, а полярний - 6 356 км.Поміркуйте, звідки - з екватора чи полюса - фаніастичнаподорож до центра Землі буде коротшою. Обчисліть, наскільки кілометрів.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Форма Землі
Наступна сторінка:   Внутрішня будова Землі^