Інформація про новину
  • Переглядів: 1465
  • Дата: 5-09-2019, 17:01
5-09-2019, 17:01

Проблеми геологічного середовища

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Порушення якості води
Наступна сторінка:   Проблеми біологічного різноманіття

Поміркуйте

Які речовини поглинають із ґрунту рослини і тварини? Які проблеми можуть виникнути в рослин через погіршення якості ґрунту?

Згадайте

• Оболонки Землі • Літосфера

• Ґрунт • Мінеральне живлення

Вплив людини на ґрунти

Забруднення ґрунтів стало значною проблемою для багатьох регіонів планети (мал. 100.1). У ґрунти потрапляють усі види забруднень — фізичні, хімічні і біологічні. Хімічні забруднювачі ґрунтів можуть бути неорганічними або органічними сполуками.

Основні речовини, які потрапляють у ґрунти як забруднювачі:

• мінеральні добрива;

• неорганічні кислоти і луги;

• солі важких металів;

• поверхнево-активні речовини;

• пестициди;

• мікроорганізми;

• нафтопродукти і барвники тощо.

Але люди впливають на ґрунти й не лише через забруднювачі. Великою проблемою стала деградація ґрунтів. Терміном деградація ґрунтів називають явище погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту. Вона

може бути наслідком як природних процесів, так і антропогенного впливу. Нині антропогенні причини деградації ґрунтів переважають (мал. 100.2).

Основними антропогенними причинами деградації ґрунтів є такі:

• сільськогосподарська діяльність із використанням застарілих агротехнологій;

• знищення лісів;

• видобуток корисних копалин;

• випасання домашньої худоби;

• невдала меліорація;

• забруднення твердими побутовими відходами;

• поширення інвазивних видів.

Наслідки впливу людини на ґрунти

Наслідків впливу людини на ґрунти багато, і переважно вони є дуже негативними. Під впливом дій людини підсилюється вітрова та водна ерозія ґрунту. Фізичні, хімічні і біологічні (а відповідно, і економічні) властивості ґрунтів погіршуються. Рослинний покрив знищується і може зникати надовго. Це значно підсилює процеси деградації ґрунтів. Деградація ґрунтів стає причиною погіршення їхньої родючості, і як результат — зменшення врожаїв та підвищення дефіциту продовольства.

Невдала меліорація часто закінчується засоленням ґрунтів. Надмірний випас худоби знищує трав’яний покрив і сприяє руйнуванню родючого шару ґрунту шляхом ерозії. А знищення лісів негативно впливає

на весь регіон, навіть на далекі від місць вирубки відстані.

Великою проблемою є техногенні аварії і катастрофи. Результатом звичайної автомобільної аварії є потрапляння в ґрунт відносно невеликої кількості паливно-мастильних матеріалів та електроліту з акумулятора. Але таких аварій відбувається багато. І їхній сумарний внесок у забруднення ґрунтів досить значний.

Великі за масштабом аварії на підприємствах можуть мати катастрофічні наслідки. Найбільш відомою аварією на території України стала катастрофа на Чорнобильській АЕС. Її наслідки — величезні території, на яких ґрунти були забруднені радіонуклідами.

Охорона ґрунтів

Охорона ґрунтів потребує міжнародних зусиль, хоча може бути ефективною і в межах однієї країни. Але деградація ґрунтів в інших країнах все одно впливатиме на ситуацію, бо країнам із деградованими ґрунтами загрожуватиме голод.

Для здійснення охорони ґрунтів є необхідним виконання низки як технічних, так і законодавчих заходів. При цьому основні зусилля спрямовуються на перешкоджання потраплянню забруднень у ґрунти. Бажано

широке впровадження безвідходних технологій та побудова сучасних комплексів очищення викидів.

Важливим фактором, який дозволяє зберігати і навіть відновлювати родючість ґрунтів, є дотримання правильної сівозміни під час вирощування сільськогосподарських культур. В основу правильної сівозміни покладено явище природного відновлення родючості ґрунтів. Також родючість ґрунту формується значною мірою завдяки діяльності живих організмів. Тому їх грамотне використання може відновлювати цю родючість.

Правильна сівозміна передбачає чергування посівів різних культур на певних ділянках. Деякі з них можуть збагачувати ґрунт окремими речовинами (наприклад, бобові збагачують ґрунти сполуками Нітрогену за рахунок діяльності симбіотичних бактерій). Крім того, велике значення мають періодичні перерви у вирощуванні культур (тримання землі «під паром»). У такі періоди мікробіоценози ґрунту можуть без перешкод відновлювати його родючість.

Суттєвий вплив на стан ґрунтів можуть мати і способи їх обробки, для яких використовують спеціальну техніку та знаряддя. Важливим є і правильне застосування добрив (як мінеральних, так і органічних). Їх внесення створює оптимальні умови для життєдіяльності ґрунтового біоценозу і вирощування рослин.

Ключова ідея

Людина суттєво впливає на геологічне середовище за рахунок своєї діяльності, і найбільше через це страждають ґрунти. Значною проблемою є забруднення ґрунтів, яке здійснюється всіма видами забруднювачів. Для охорони ґрунтів застосовують як технологічні, так і законодавчі механізми.

Запитання та завдання

1. Запропонуйте способи утилізації відходів, які дозволять зменшити забруднення ґрунтів у вашій місцевості. 2. Складіть перелік основних джерел забруднень ґрунтів, характерних для вашого регіону.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія і екологія 11 клас Задорожний (профільний рівень)

 
Попередня сторінка:  Порушення якості води
Наступна сторінка:   Проблеми біологічного різноманіття^