Інформація про новину
  • Переглядів: 1388
  • Дата: 5-09-2019, 17:02
5-09-2019, 17:02

Охорона природи

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Проблеми біологічного різноманіття
Наступна сторінка:   Природокористування та природні ресу...

Поміркуйте

Які види тварин і рослин із Червоної книги України живуть у вашому регіоні? Яких заходів слід ужити для охорони цих видів?

Згадайте

• Біорізноманіття • Природоохоронні території

• Екосистеми • Антропогенний вплив

Екологічний стан території України

Екологічний стан території України характеризується наявністю як спільних для всієї території проблем, так і великої кількості регіональних особливостей. Проблемами всієї території країни є значне антропогенне навантаження, недостатня кількість і якість очисних споруд, нераціональне природокористування в багатьох галузях господарства.

До специфічних регіональних проблем належить забруднення певними шкідливими речовинами (для різних регіонів вони різні). Так, для зони навколо місця аварії на Чорнобильській АЕС характерне забруднення радіонуклідами. А для областей із високою концентрацією промислових виробництв (Дніпропетровська, Запорізька) — важкими металами.

Карпатський регіон страждає від надмірного вирубування гірських лісів і, відповідно, посилення ерозійних процесів та повеней (мал. 102.1). Для південних регіонів існує реальна проблема дефіциту водних ресурсів. На сході країни серйозну екологічну небезпеку становлять бойові дії.

Великою проблемою як на регіональних, так і на місцевих рівнях є накопичення твердих побутових відходів. Одним із найбільш важливих факторів, який ускладнює цю проблему, є використання в побуті і в різних промислових та сільськогосподарських виробництвах великої кількості полімерних матеріалів.

Пластикові пляшки, пакети, упаковка, ізоляційні матеріали — усе це після використання потрапляє на смітники. І це ще в кращому разі. Часто після використання ці відходи просто викидають (мал. 102.2). Оскільки для їх розкладання природним шляхом потрібно дуже багато часу, вони стають великою проблемою для всіх груп організмів — від бактерій до великих ссавців.

Природоохоронні території України

Тип природоохоронної території

Характеристика природоохоронної території

Природні

заповідники

Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм. На території України є 19 заповідників

Заказники

Території, на яких охороняються певні види тварин та рослин і допускається обмежена господарська діяльність. Можуть бути постійними або тимчасовими

Національні парки

Території, на яких в обумовлених межах дозволено організований туризм і екскурсії

Біосферні

заповідники

Території для збереження унікальних ландшафтів, флори і фауни

Пам’ятки природи

Окремі природні об’єкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення

Напрямки охорони природи

Основним напрямом охорони природи в Україні і світі залишається максимально можливе збереження природних екосистем, охорона біорізноманіття, зниження рівня антропогенного впливу на природу. Перспек-

тивними напрямами є створення безвідходних виробництв, вторинна переробка відходів і раціональне природокористування.

Вторинна переробка відходів не лише вирішує проблему їх утилізації. Вона ще й надає можливість отримувати прибуток від сміття, яке раніше вважалося шкідливим непотребом. Ще одна користь, яку можна отримати від використання таких технологій,— переробка раніш створених звалищ, які стали досить великою проблемою для мешканців населених пунктів, розташованих неподалік від них.

Сучасна концепція охорони природи побудована на комплексному підході, коли охороняються всі компоненти довкілля. Можна заборонити полювання на якийсь вид тварин. Але це не матиме сенсу, якщо будуть знищені місця існування цього виду. Він усе одно вимре, але трохи пізніше. Якщо зберегти місця проживання, але знищити вид, яким ця тварина харчується, чи довести викиди у воду, яку вона п’є, до токсичного рівня, то результат буде той самий — вимирання.

Способи охорони та збереження природи

Для захисту й збереження природних екосистем використовують багато технологій. Для цього на різних рівнях (науковому, законодавчому, господарському тощо) ужи-

вають цілу низку заходів зі збереження як окремих видів, так і цілих екосистем. Виконують активну громадську роботу. Створюють так звані Червоні книги — затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи охорони. А для збереження екосистем виділяють природоохоронні території. В Україні є кілька видів природоохоронних територій.

Різноманіття форм природоохоронних територій виникло через те, що вони вирішують різні завдання. Крім того, не слід забувати, що людина для свого існування потребує використання природних ресурсів, у тому числі біологічних. Тому неможливо перетворити всі землі на повністю заповідні території. Але й без існування заповідних територій обійтися аж ніяк не можна. Вони є основою, завдяки якій удається зберігати природні екосистеми й існуюче біорізноманіття.

Ключова ідея

Охорона природи здійснюється в Україні на основі певних законодавчих актів та постанов. Її потреба випливає з неблагополучного стану природного середовища на більшій частині території України.

Запитання та завдання

1. Складіть перелік природоохоронних територій вашого регіону. 2. Складіть карту екологічного стану свого регіону.

 

Це матеріал з підручника Біологія і екологія 11 клас Задорожний (профільний рівень)

 
Попередня сторінка:  Проблеми біологічного різноманіття
Наступна сторінка:   Природокористування та природні ресу...^