Інформація про новину
  • Переглядів: 2361
  • Дата: 16-02-2018, 19:16
16-02-2018, 19:16

Внутрішня будова Землі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Розміри Землі
Наступна сторінка:   Рухи Землі

Вивчення параграфа допоможе вам:

• дізнатися про внутрішню будову Землі;

• наводити приклади гірських порід і мінералів;

• розвивати вміння досліджувати природні тіла.

Пригадайте, з початкової школи, які ви знаєте гірські породи?

Астрономи вивчають космос, отримують інформацію про планети й зорі, незважаючи на їх величезну віддаленість. Водночас на Землі не менше таємниць, ніж у Всесвіті. І в наш час учені достеменно не знавать, що знаходиться всерединінашої планети. Спостерігаючи, як виливається лава під час виверження вулкана (мал. 67),можна подумати, що всередині Земля теж розплавлена. Проте це не так.

Ядро.

Центральну частину земної кулі вчені назвали ядром (мал. 68). Його радіус становить близько 3 500 км. Учені вважають, щозовнішня частина ядра перебуває у розплав-лено-рідкому стані, а внутрішня — у твердому. Температура в ньому досягає 5 000 °С. Відядра до поверхні Землі температура і тиск поступово знижуються.

Мантія.

Ядро Землі покриває наступна оболонка Землі — мантія. Її товща становить приблизно 2 900 км. Мантію, як і ядро, ніхто ніколи не бачив.Але припускають, що чим ближче до центра Землі,тим тиск у ній більший, а температура вища: відкількох сотень до +2 500 °С. Вважають, що мантіятверда, але водночас і розпечена.

Земна кора.

Поверх мантії наша планета вкрита корою. Це верхній твердий шар Землі. Порівняноз ядром і мантією земна кора дуже тонка. Її товщастановить лише 10-70 км. Але це та земна твердь,по якій ми ходимо, по ній течуть річки, на ній збудовано міста.

Земна кора утворена різними речовинами, що входять до складу мінералів і гірських порід. Деякі з них вам уже відомі (граніт, пісок, глина, торфта ін.). Багато з них людина широко використовує,наприклад, як паливо, у будівництві, для виплавлення металів.

Верхній шар земної кори видно у відслоненнях на схилах гір, крутих берегах річок, кар’єрах(мал. 69).А зазирнути у глиб кори допомагають шахти і

свердловини, які створюють для видобування деяких корисних копалин, наприклад, нафти і газу.

У внутрішній будові Землі розрізняють ядро, мантію, земну кору.

Станьте дослідниками природи

Завдання 1. Розгляньте зразки гірських порід і мінералів. Для дослідження оберіть окремі з них:

• граніт;

• кам’яну сіль;

• лісок.

Завдання 2. Охарактеризуйте розглянуті мінерали та гірські породи за планом:

1. Колір.

2. Твердість (щільна, пухка).

3. Розчинність у воді (розчинна, нерозчинна).

Завдання 3. Наведіть приклади використання людиною гірських порід, що досліджувалися.

Перевірка знань

1. Яку внутрішню будову має Земля?

2. Що вам відомо про ядро нашої планети?

3. Опишіть мантію Землі.

4. З чого утворена земна кора?

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Розміри Землі
Наступна сторінка:   Рухи Землі^