Інформація про новину
  • Переглядів: 3189
  • Дата: 16-02-2018, 19:16
16-02-2018, 19:16

Рухи Землі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Внутрішня будова Землі
Наступна сторінка:   Розподіл сонячного світла і тепла на п...

Вивчення параграфа допоможе вам:

• пригадати, які рухи у просторі здійснює наша планета;

• зрозуміти, чому на Землі відбувається зміна дня і ночі;

• з’ясувати причини зміни пір року.

Земля в просторі рухається подібно до дзиґи, яка обертається навколо себе й одночасно біжить поколу. Наша планета так само здійснює два основні рухи: обертається навколо своєї осі та рухаєтьсядовкруж Сонця.

Пригадайте, що таке добовий і річний рух Землі.

Пригадайте, за який час Земля здійснює повнийоберт навколосвоєї осі й навколоСонця?

Обертання Землі навколо осі. Ви вже бачили, як глобус-Земля обертається навколо стержня-осі.Наша планета здійснює такий рух постійно. Протеми цього не помічаємо, тому що разом із нею обертаємося й ми, і всі земні тіла — рівнини, гори, річки,моря й навіть повітря, що оточує Землю. Нам здається, що Земля залишається нерухомою, а рухаються по небосхилу Сонце, Місяць і зорі. Ми говоримо, що Сонце сходить на сході, а заходить на заході.Насправді ж це Земля рухається — обертається іззаходу на схід (проти годинникової стрілки).

Станьте дослідниками природи

Щоб уявити рухи Землі в просторі, проведемо дослід за допомогою телурія. Телурій — це спеціальний прилад для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі й Сонця (мал. 70). Якщо телурія немає, можнавикористати настільну лампу. Лампу поставимо в центрі стола, це буде наше Сонце.Землю зображуватиме глобус. Під час досліду глобус має зайняти таке положення,щоб один його бік, повернений до лампи, бувосвітлений, а протилежний опинився в тіні.Обертаючи глобус проти годинникової стрілки, а саме так обертається Земля навколосвоєї осі, побачимо, як нові ділянки поверхнівиходять з тіні, потрапляючи під світло. Такнастає день. А з іншого боку такі самі за площею ділянки заходять у тінь. Так настає ніч.

Отже, обертаючись навколо осі, Земля освітлюється Сонцем то з одного боку, то з іншого (мал. 71). Унаслідокцього на планеті настає то день, то ніч. Повний оберт навколо осі Земля здійснює за 24 години. Цей період називають добою. Рух Землі навколо її осі рівномірний і не припиняється ні на мить.

Унаслідок обертання Землі навколо своєї осі відбувається зміна дня і ночі. Повний оберт навколо осі наша планета здійснює за добу (24 год).

Рух Землі навколо Сонця.

З попереднього розділу ви дізналися, що Земля рухається навколо Сонця поорбіті. Повний оберт вона робить за рік — 365 діб.

Подивіться уважно на глобус. Ви помітите, що вісь Землі не вертикальна, а нахилена під кутом.Це має велике значення: нахил осі під час рухуЗемлі навколо Сонця спричинює зміну пір року.Адже сонячні промені протягом року освітлюютьбільше то Північну півкулю (і день там триває довше), то Південну.

Станьте дослідниками природи

Продовжимо дослід з телурієм. Будемо пересувати глобус по поверхні стола проти годинникової стрілки так, як рухається Земля навколо Сонця. Пересунемо спочатку начверть кола навколо лампи (слідкуйте за тим, щоб підстав

ка глобуса не відривалася від стола, а земна вісь завжди була спрямована на північ). Освітлення глобуса помітнозмінилося. Освітлена ділянка змістилася на північ, залишивши в тіні увесь район Південного полюса. У Північнійпівкулі (освітленій) у цей час буде літо, натомість у Південній (неосвітленій) — зима. Отже, якщо зміна дня і ночі відбувається внаслідок обертання Землі навколо своєї осі, тоїх тривалість змінюється залежно від руху Землі навколоСонця, тобто від пори року.

Унаслідок нахилу земної осі під час руху нашої планети навколо Сонця на Землі відбувається зміна пір року.

Протягом року бувають дні, коли одна з півкуль, обернувшись до Сонця, освітлюється найбільше, аінша — найменше, і навпаки. Це дні сонцестояння.Під час одного обертання Землі навколо Сонця буває два сонцестояння: літнє й зимове. Двічі на рікобидві півкулі бувають освітлені однаково (тоді йтривалість дня в обох півкулях однакова). Це днірівнодення.

Розгляньте мал. 72 і прослідкуйте рух Землі по орбіті.. Коли Земля звернена до Сонця Північним

полюсом, тоді воно більше освітлює й нагріває Північну півкулю. Дні там стають довші за ночі.Настає тепла пора року — літо. 22 червня день буденайдовшим, а ніч найкоротшою в році, це деньлітнього сонцестояння. У цей час Сонце меншеосвітлює і нагріває Південну півкулю. Там зима.

Через три місяці, 23 вересня, Земля займе таке положення відносно Сонця, коли сонячні променіоднаково освітлюватимуть як Північну, так і Південну півкулі. На всій Землі, окрім полюсів, деньдорівнюватиме ночі (по 12 год). Цей день називають днем осіннього рівнодення. Ще через три місяці до Сонця буде звернена Південна півкуля. Тамнастане літо. Натомість у нас, у Північній півкулі, буде зима. 22 грудня день буде найкоротшим, аніч найдовшою. Це день зимового сонцестояння.21 березня знову обидві півкулі будуть освітлені однаково, день буде дорівнювати ночі. Це деньвесняного рівнодення.

Протягом року (за час повного оберту Землі навколо Сонця) за освітленням земної поверхні розрізняютьдні: сонцестояння — зимового 22 грудня,

літнього 22 червня; рівнодення — весняного 21 березня,осіннього 23 вересня.

Отже, протягом року півкулі Землі отримують різну кількість сонячного світла і тепла. Внаслідокцього відбувається зміна пір (сезонів) року. Ці зміни впливають на всі живі організми на Землі.

Перевірка знань

1. Які рухи у просторі здійснює наша планета?

2. Якими є наслідки обертання Землі навколо своєї осі?

3. Чому на Землі відбувається зміна пір року?

4. Чим відрізняються дні сонцестояння від днів рівнодення?

5. Поміркуйте, якою півкулею буде звернена Земля доСонця 22 червня з настанням в Україні ночі (24.00 год).

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Внутрішня будова Землі
Наступна сторінка:   Розподіл сонячного світла і тепла на п...^