Інформація про новину
 • Переглядів: 7355
 • Дата: 14-08-2020, 01:23
14-08-2020, 01:23

Підручник Історія України за 7 клас Власов, Панарін, Топольницька

Категорія: Історія України та громадянська освіта, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Історія України 11 клас Влас...
Наступна сторінка:   Підручник Історія України за 7 клас Др...

 Рік видання: 2020

 Видавництво: Київ, "Літера"

 Автори: Віталій Власов, Олександр Панарін, Юлія Топольницька


 

Читати онлайн:

Зміст

 1. Розселення слов'янських племен на території України. Сусіди схід ...
 2. Господарство, суспільний устрій та вірування слов'ян
 3. Утворення Русі-України. Роль Києва у виникненні держави східних с ...
 4. Правління князя Ігоря та княгині Ольги. Русь за князювання Ігоря ...
 5. Історичний портрет князя Святослава. Практичне заняття. Київський ...
 6. Київська держава за Володимира Великого
 7. Русь-Україна за Ярослава Мудрого. Князівські уособиці після смерт ...
 8. Суспільне та господарське життя за доби розквіту Русі-України. Ос ...
 9. Працюємо з джерелами. Правове становище різних верств суспільства ...
 10. Культура Київської держави доби розквіту. Українська мова і писем ...
 11. Київська держава за наступників Ярослава Мудрого
 12. Русь-Україна за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича У ...
 13. Політичне і культурне життя Київського, Чернігівського й Переясла ...
 14. Галицьке та Волинське князівства у XII ст. Галицька та Волинська ...
 15. Кочові народи степів України Х-ХІІІ ст. Крим у складі Візантії. Х ...
 16. Галицько-Волинська держава від створення до монгольської навали. ...
 17. Монгольська навала на Русь-україну. Похід хана Батия на землі Пер ...
 18. Галицько-Волинська держава за Данила Романовича та його нащадків
 19. Культура Галицько-Волинської держави. Розвиток освіти та книгопис ...
 20. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Коро ...
 21. Крим та українське Причорномор'я. Українські землі у складі Угор ...
 22. Суспільне та господарське життя на українських землях у XIV-XV ст ...
 23. Розвиток культури на українських землях у XIV-XVІ ст. Розвиток ос ...

 

Як працювати з підручником

Цього року ви розпочнете докладно вивчати історію України. Подорожуючи минулим, дізнаєтесь, яких часів сягає корінням український народ, довідаєтесь, як постали на наших теренах Київська держава, Галицько-Волинське князівство, Кримське ханство та торговельні міста-колонії у Криму. Помічником у ваших мандрах буде цей підручник. Кожен параграф відповідає урокові. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики.

Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. Зрозуміти, як саме тогочасні мешканці України переживали події, про які довідуєтеся на уроці, вам допоможе робота з джерелами. Це уривки з літописів, подорожніх нотаток, листів чужинців - словом, ті історичні документи, що збереглися від згаданої доби. Ви вже знаєте, що робота з історичним джерелом потребує спеціальних умінь і навичок, які ви вдосконалюватимете й цього разу. Цьому сприятимуть запитання та завдання до документів, а також схема роботи з історичними джерелами, яку ми для вас підготували.

Як працювати з історичними джерелами

1. Визначте, ким був автор документа; зрозумійте, про що йдеться в запропонованому уривку; встановіть, коли відбулися описані події.

2. З’ясуйте, як автор розповіді ставиться до подій або історичних діячів, що їх описано; поміркуйте, навіщо він свідчить про події; окресліть значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі.

3. Поясніть, у чому полягає цінність джерела особисто для вас; стисло висловіть власне ставлення до описаних подій і діячів.

У підручнику є завдання, які потребують уміння складати портрет історичного діяча. Є й такі, за якими слід підготувати повідомлення про певну історичну подію. Щоб ви краще впоралися з такими завданнями, ми підготували схеми їх виконання.

Як скласти повідомлення

1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого складаєте повідомлення.

2. Знайдіть літературу / інформацію в Інтернеті, за якою ви його готуватимете.

3. Складіть план своєї розповіді.

4. За планом напишіть зміст повідомлення.

5. Доберіть ілюстрації, які доцільно використати у повідомленні.

Як скласти портрет історичного діяча

1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча.

Назвіть ім’я та прізвище. Де і коли він народився? Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався? Як формувалися його погляди?

2. Особисті якості й риси характеру.

Як особисті якості діяча впливали на його діяльність? Які з його особистих якостей вам подобаються, а які - ні?

3. Життєвий шлях історичного діяча.

Схарактеризуйте основні справи його життя. Які успіхи й невдачі траплялися в його справах? Які верстви населення підтримували його діяльність, а які - ні?

Чому? Хто був його друзями, а хто - противниками (суперниками)? Чому? Якими були наслідки його діяльності? Завдяки чому людство пам’ятає цю людину?

4. Яким є ваше особисте ставлення до історичного діяча? Які почуття викликає у вас його діяльність? Як ви ставитеся до засобів і методів його діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.

Для того, щоб ви краще зрозуміли послідовність подій, про які йтиметься, на початку кожного параграфа ми розмістили лінію часу. На ній розташовані найважливіші події, які детально описано в тексті.

Краще зрозуміти суть історичних подій, виявити зв’язок між подіями та їхній перебіг допоможе робота з історичною картою. Виконуючи запропоновані завдання, ви вдосконалюватимете вміння співвідносити події в просторі та часі.

Підручник вам також підкаже, які саме завдання виконувати і як.

До пунктів параграфа, уривків із джерел та ілюстрацій ми пропонуємо завдання, працювати над якими можна самостійно або в парах чи групах.

Завдання для роботи в парах спонукають до розмірковування, навчають порівнювати, аналізувати, робити висновки. Завдання, які слід виконувати в групах, передбачають пошук відповіді на дискусійні запитання. Обговорення цих питань привчатиме вас дослухатися до думки інших, поважати її, бути стриманими й толерантними до тих, хто не поділяє ваших поглядів.

Звертаємо увагу, що не обов’язково розв’язувати всі запропоновані в матеріалах уроку завдання. Що саме опрацьовувати, обирайте, порадившись із учителем/учи-телькою.

Працюючи над текстом підручника, звертайте увагу на тлумачення нових для вас слів і термінів, подані у рубриці «Словничок» та у термінологічному словнику, вміщеному в електроному додатку. Ці слова вам необхідно вміти пояснювати та вживати під час відповіді.

Рубрика підручника «Історична постать» надасть вам візуальну та коротку довідкову інформацію про важливих політичних діячів або духовних сподвижників доби.

У підручнику є рубрика «Дізнайтеся більше», яка містить історичні цікавинки для найдопитливіших учнів. У рубриці «Краще один раз побачити» знайдете інформацію, а також зображення історичних пам’яток доби, про які варто знати й які можна побачити, мандруючи Україною чи світом.

Наприкінці кожного параграфа ви знайдете короткі узагальнення викладеного у параграфі матеріалу - «Я вже це знаю». Перевірити, чи добре засвоїли матеріал, вам допоможуть запитання рубрики «Перевірте себе». Кожен розділ завершують завдання - рубрика «Перевірте, чого навчилися з теми». Їх виконання сприятиме систематизації знань з вивченого у розділі матеріалу.

Є в підручнику й практичні заняття, під час яких ви не просто опановуватимете новий матеріал, а навчатиметеся самостійно «видобувати» історичні факти із запропонованих джерел.

Цікавого вам навчання й високих результатів!
Попередня сторінка:  Підручник Історія України 11 клас Влас...
Наступна сторінка:   Підручник Історія України за 7 клас Др...^