Інформація про новину
  • Переглядів: 6464
  • Дата: 16-02-2018, 00:25
16-02-2018, 00:25

Тіла навколо нас. Характеристики тіла

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Обладнання для вивчення природи
Наступна сторінка:   Речовини, їхні фізичні властивості

• Що в науці називають тілом

У науці звичне для нас слово «тіло» має інше значення. Тілом учені називають усе живе і неживе, що створено природою чи зробила людина. Птах і рослина, маленька комаха і великий слон, кожен з нас, камінь, хмари на небі, річка - усе це приклади природних тіл. Рукотворними тілами є автомобіль, праска, пенал, комп’ютер (мал. 11).

Як бачиш, тіла дуже різноманітні. Насамперед вони мають різну форму. Форма тіла - це його зовнішні обриси. У м’яча форма куляста, у лінійки - прямокутна. Є тіла правильної і неправильної форми. Тіла правильної форми характеризуються довжиною, шириною і висотою, наприклад цеглина чи підручник. А на малюнку 12 зображено тіла неправильної форми.

Тіла розрізняють також за розмірами, об'ємом, масою. Усе це характеристики тіл, які можна виміряти.

• Як виміряти лінійні розміри тіла

Щоб виміряти довжину, висоту чи ширину тіла (його лінійні розміри), використовують лінійки, косинці, рулет-

ки. Процес вимірювання лінійних розмірів тіла - це порівняння їх з довжиною еталона. Еталоном довжини є метр (мал. 13). Саме за цим еталоном і виготовлено косинці й лінійки, якими ти користуєшся на уроках.

Основною одиницею вимірювання довжини є метр (м). Застосовують також й інші одиниці вимірювання, більші або менші за метр, наприклад кілометр (км), сантиметр (см), міліметр (мм). Тобі вже відомо, що 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, а 1 см = 10 мм.

• Як виміряти об’єм тіла

Кожне тіло має об'єм. Це розміри будь-якого тіла в довжину, ширину й висоту, виміряні в кубічних одиницях. Тобто об’єм тіла вимірюють у метрах кубічних (м3), або літрах (л), а також у сантиметрах кубічних (см3), або мілілітрах (мл). Отже, 1 м3 = 1000 л, 1 л = 1000 мл, або 1000 см3.

Об’єм тіла прямокутної або правильної форми, наприклад картонної коробки, визначають так:

1) спочатку вимірюють довжину, ширину й висоту тіла;

2) потім перемножують значення одержаних вимірів.

Об’єм тіла неправильної форми (наприклад, картоплини) можна визначити за об’ємом витісненої ним води (мал. 14). Зрозуміти це тобі допоможе такий дослід. У мірний стакан

наллємо 500 мл води й обережно зануримо картоплину середніх розмірів. На малюнку 14 видно, що вода в стакані піднялася до поділки 620 мл. Обчислимо різницю об’ємів: 620 мл - 500 мл = 120 мл. Знайдена різниця і є об’ємом картоплини. Оскільки 1 мл дорівнює 1 см3, то об’єм картоплини становить 120 см3.

• Як виміряти масу тіла

Ти вже знаєш, що для вимірювання маси тіла використовують різноманітні терези. Процес зважування на терезах - це порівняння маси тіла з масою еталона. Еталоном маси є кілограм. Тож одиниця вимірювання маси - кілограм (кг). Також масу вимірюють тоннами (т) і грамами (г); 1 т = 1000 кг; 1 кг = 1000 г.

Отже, хоч би яким тіло було - великим чи малим, важким чи легким, - його можна виміряти і порівняти з іншими тілами за формою, розмірами, об’ємом, масою.

Тіла - усе живе й неживе, що створила природа і людина.

Основними характеристиками тіл є лінійні розміри (довжина, ширина, висота), форма, об’єм, маса.

Виміряти - означає порівняти з еталоном.

Кожна характеристика тіла має певні одиниці вимірювання.

Практична робота. Вимірювання маси та розмірів різних тіл. Мета: виробити вміння вимірювати масу й розміри тіл правильної й неправильної форми.

Обладнання: гумка прямокутної форми, лінійка, мірний посуд, терези, важки, вода.

Завдання 1. За допомогою лінійки виміряй довжину, ширину та висоту гумки. Результати вимірювань запиши в зошит. Перемнож одержані значення, і ти визначиш об’єм гумки.

Завдання 2. За допомогою терезів і важків виміряй масу гумки. Резуль-тати вимірювань запиши в зошит.

Завдання 3*. Визнач об’єм гумки, зануривши її в мірний посуд з водою. Результати вимірювань запиши в зошит. Переконайся, що об’єми, отримані в результаті вимірювань 1 і 3, однакові.

Завдання 4*. Зваж і виміряй об’єм тіла неправильної форми (наприклад, сливи, цибулини). Результати вимірювань запиши в зошит.

Зроби висновок, давши відповіді на запитання:

Як вимірюють масу й розміри тіл правильної та неправильної форми? Як за допомогою лінійних розмірів можна визначити об’єм гумки? Які знання з природознавства допомогли тобі визначити масу і об’єм: а) гумки; б) тіла неправильної форми?

Яка кулька важча і чому? Покладемо на різні шальки терезів залізну і дерев’яну кульки однакових розмірів. Терези вийдуть з рівноваги. Шалька із залізною кулькою опуститься, а з дерев’яною підніметься. Отже, залізна кулька важча за дерев’яну. Це пояснюється різною густиною заліза і деревини. Одиниці вимірювання густини - кілограм на метр кубічний (кг/м3) або грам на сантиметр кубічний (г/см3). Щоб обчислити густину, потрібно значення маси тіла поділити на значення його об’єму. Наприклад, знаючи об’єм картоплини (мал. 13), можна обчислити її густину. Для цього картоплину потрібно зважити й виміряну в грамах величину маси поділити на об’єм, тобто на 120 см3.

1. Наведи приклади тіл, що оточують людину: а) природних; б) рукотворних.

2. Що є зайвим у переліку: заєць, гора, соняшник, щука?

3. За якою ознакою укладено перелік тіл: телевізор, олівець, автомобіль, пенал?

4. Назви відомі тобі характеристики тіл і одиниці їхнього вимірювання.

5. Опиши олівець за таким планом: 1) тіло живої чи неживої природи; 2) належить до природних чи рукотворних тіл; 3) має правильну чи неправильну форму.

Виміряй і порівняй зріст членів твоєї родини. Результати вимірювання запиши в зошит.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Обладнання для вивчення природи
Наступна сторінка:   Речовини, їхні фізичні властивості^