Інформація про новину
  • Переглядів: 2464
  • Дата: 8-05-2020, 19:36
8-05-2020, 19:36

Списки — змінювані послідовності

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Опрацювання рядкових вєличин
Наступна сторінка:   Опрацювання елементів списку

Типи даних, які ми вже розглянули, — цілі числа, дробові числа, рядки, логічні значення — належать до простих типів . Змінна простого типу містить одне значення . Але в повсякденному житті ми постійно стикаємося з наборами значень, об’єднаних за певними ознаками, наприклад, це список гравців футбольної команди, значення середньодобових температур за тиждень

Поняття списку

Для опрацювання сукупностей даних у програмуванні існують структуровані типи, один з яких — список . Величина структурованого типу містить множину значень з одним спільним іменем

Список (list) — це упорядкований набір об’єктів довільних типів (чисел, рядків, списків тощо), який можна змінювати .

У тексті програми список вкладають у квадратні дужки [], а його елементи відокремлюють комами

Ви вже використовували списки колірних констант під час малювання засобами черепашачої графіки:

Як бачимо, створити змінну типу список можна за допомогою оператора присвоєння

Список можна уявити собі як полицю, на якій розташовано деякі об’єкти (рис . 6.1) .

Додати елемент до списку можна за допомогою методу append() . Доданий елемент займе місце в кінці списку.

Додати елемент можна тільки до вже створеного списку (можливо, порожнього) .

Операція in

Перевірити, чи є в списку певний елемент, допоможе операція in . Синтаксис використання операції in: значення in послідовність,

де послідовність — рядок, список, діапазон тощо, в якому виконується пошук значення .

Результат операції — значення логічного типу: True, якщо послідовність містить значення, або False, якщо не містить .

Умова 'a' in letters набуває значення True, якщо в списку є літера «а», і значення False — якщо немає.

Нумерація елементів списку

Списки, як і рядки, є впорядкованими послідовностями, тому можна отримувати доступ до об’єктів списку за їхніми індексами, добувати зрізи тощо. Нумерація елементів починається з нуля (рис . 6.2) .

Дано список ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] . Проаналізуємо результати виконання дій зі списком .

Зріз списку теж є списком . У прикладі 5 (2) для отримання елемента списку вказано його індекс, тому отримано значення типу string . Але якщо указати суміжні індекси через двокрапку (приклад 5 (5)), отримаємо зріз у вигляді списку з одного елемента.

На відміну від рядків, списки — це змінювані послідовності, тобто елементи списку можна змінювати, вилучати, додавати нові .

Змінимо значення 1-го елемента списку mylist на ''м'яч'' (рис . 6.3). (У слові «м’яч» є апостроф, тому слово потрібно взяти в подвійні лапки )

Об’єднання і повторення списків

Як і над рядками, над списками можна виконувати операції об’єднання та повторення .

Списки дуже корисні в програмах, у яких потрібно працювати з сукупностями даних (наприклад, таблиця результатів спортивних змагань) . Використання списків дозволяє переглянути в циклі весь набір елементів, опрацювати всі елементи за єдиним алгоритмом .

Питання для самоперевірки

1. Як створити порожній список?

2. Як додати елемент до списку?

3. Як отримати частину заданого списку? Поясніть на прикладах .

4. Дано список а = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] . Чому дорівнюють значення виразів: а) len(a); б) а[1] + а[3]?

5. Дано список а = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] . Яких значень набувають елементи списку b, якщо:

6. Заповніть список а 10 цілими випадковими числами (0 ^ а. < 10) . Перевірте, чи є у списку число 0 . Створіть список b з елементів списку а, що мають парні індекси .

Вправа 6

Розробити програму опрацювання списку, який складається зі значень середньодобової температури за один тиждень місяця . Визначити, скільки разів за тиждень значення температури змінювало знак

У Python IDLE виберіть команду File ^ New File.

1) Завантажте модуль для генерації випадкових чисел: from random import*

2) Створіть порожній список t .

3) Заповніть список випадковими значеннями в діапазоні від -10 до +5 .

Виведіть утворений список у консоль .

4) Створіть змінну k для збереження кількості змін знака температури

5) Запишіть оператор циклу для перегляду елементів списку з індексами від 0 до 5 . Якщо добуток поточного і наступного елементів від’ємний, потрібно вивести індекси цих елементів і збільшити значення лічильника k:

Запишіть оператор для виведення значення k .

6) Збережіть програму у файлі з іменем Vprava6 . Випробуйте програму

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 6 із автоматичною перевіркою результату

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Бондаренко

 
Попередня сторінка:  Опрацювання рядкових вєличин
Наступна сторінка:   Опрацювання елементів списку^