Інформація про новину
  • Переглядів: 3956
  • Дата: 8-05-2020, 19:37
8-05-2020, 19:37

Функції та методи опрацювання списків

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Опрацювання елементів списку
Наступна сторінка:   Створення інтерфейсу користувача

Для розв’язування задач опрацювання сукупностей даних мова Python має вбудовані функції і методи списків. Ви вже знайомі з методом append() . Застосування функцій і методів списків допомагає розв’язувати складні завдання .

Методи списків

Як ви вже знаєте, синтаксис виклику методів такий: ім'я_об'єкта.назва методу(параметр1, параметр2, ...)

Зауважимо, що методи списків змінюють список, тому результат виконання не потрібно зберігати в іншу змінну. Розглянемо таблицю:

Списки зручно використовувати для опрацювання даних інших типів, наприклад рядків . Деякі призначені для цього функції та методи наведено в таблиці:

Запишемо рядок с у зворотному порядку:

Функції для роботи зі списками

Функції для роботи зі списками, на відміну від методів, не змінюють сам список, а повертають певне значення. З функціями len() і list() ви вже знайомі. Деякі корисні функції описано в таблиці:

Комбінуючи функції та методи роботи зі списками, ми можемо, як із цеглинок, скласти алгоритм розв’язування складної задачі .

Питання для самоперевірки

1. Назвіть два способи видалення елемента зі списку.

2. Назвіть два способи перевірити, чи є в списку певний елемент.

3. Наведіть приклад завдання з реального життя, для розв’язання якого необхідно використовувати сортування .

4. Дано список a = [2, -7, -1, 8, 2, 4] . Що буде надруковано після виконання наведених фрагментів програми?

5. Складіть програму для заміни найбільшого елемента списку з 10 чисел нулем .

6. У фігурному катанні загальна оцінка якості виконання програми виступу обчислюється за такими правилами: відкидаються найвища і найнижча оцінки, а з решти обчислюється середнє арифметичне . Складіть програму для визначення оцінки за цими правилами

Вправа 8

Скласти програму опрацювання списку. Дано список оцінок, отриманих учнями за проходження тесту. Складіть програму для визначення:

а) середнього арифметичного оцінок;

б) кількості учнів, які отримали оцінку, вищу за середній бал У Python IDLE виберіть команду File ^ New File.

1) Створіть список оцінок: a = [11,8, 6, 8, 12, 9, 7, 6]

2) Обчисліть s — суму елементів списку а .

3) Обчисліть середнє арифметичне елементів списку а, збережіть це значення в змінній av.

4) Додайте оператор виведення результату, округленого до цілого за допомогою функції round():

print (round(av))

5) Запишіть програмний код для визначення кількості елементів списку, більших за значення середнього арифметичного

6) Збережіть програму у файлі з іменем Vprava8 . Випробуйте програму, проаналізуйте результати її роботи Доповніть програму командами для введення списку з клавіатури й випробуйте її

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 8 із автоматичною перевіркою результату

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Бондаренко

 
Попередня сторінка:  Опрацювання елементів списку
Наступна сторінка:   Створення інтерфейсу користувача^