Інформація про новину
  • Переглядів: 2124
  • Дата: 16-02-2018, 19:19
16-02-2018, 19:19

Ґрунт

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Способи зображення Землі
Наступна сторінка:   Повітря — суміш газів

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати склад ґрунту;

• пояснювати утворення ґрунту;

• використовувати знання про властивості ґрунту;

• розвивати вміння доглядати за ґрунтом.

Ґрунт — особливе природне утворення. Відомо, що ґрунт — це верхній пухкий шар, який вкриває земну поверхню. Кожний знає, що на ньому ростуть трави, кущі, дерева. А чи можна ґрунт віднести до гірських порід? На гірських породах, наприклад піску, глині, граніті, рослини не ростуть.

Ґрунт має певну властивість — родючість. Саме це й відрізняє його від гірських порід. Родючість —це здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами. Ось чому ґрунт називаютьособливим природним утворенням.

Ґрунт — це верхній пухкий шар земної поверхні, якому властива родючість.

Як утворюється ґрунт. Ґрунт утворюється тривалий час в результаті складної взаємодії гірських порід,сонячного тепла, вологи, рослин ітварин. Гірські породи є основоюдля формування ґрунту і визначають його склад. Погодні умови зумовлюють наявність у ньому вологи. Численні тварини, які живутьу ґрунті, — черв’яки, мурашки,жуки, кроти, — розпушують ґрунті покращують проникнення в нього води й повітря. Мікроорганізми розкладають рештки рослин, зяких утворюється перегній (гумус)(мал. 87).

Щоб уявити утворення ґрунту, можна подати такий спрощений запис:

Шар ґрунту на земній поверхні невеликий — від кількох сантиметрів до кількох метрів. Але йогоутворення триває століттями. При густому рослинному покриві й за сприятливих умов для виникнення шару ґрунту завтовшки 1-2 см потрібноблизько 500 років.

Склад і властивості ґрунту. До складу ґрунту входять неорганічні й органічні речовини. Неорганічні речовини —це частинки зруйнованих твердих гірських порід, пісок, глина.

Проведемо досліди, щоб пересвідчитися, що входить до складу ґрунту.

Дослід 1. У склянку з водою вкинемо грудочку ґрунту. Будемо спостерігати, як до поверхні піднімаються бульбашки. Це вода витіснилаповітря, що було в ґрунті.

Дослід 2. Покладемо грудочку ґрунту на аркуш паперу. Розкачаємо його порожньою пляшкою абосклянкою, ніби тісто на вареник. Будемо спостерігати,як на аркуші з’явилася мокра пляма. Дослід доводить, що у ґрунті є вода. Виявити воду у складі ґрунтуможна, нагріваючи його у відкритій посудині, якщопотримати над нею холодний предмет.

Органічні речовини, або перегній (гумус), утворилися з решток організмів. Саме в гумусімістяться речовини, необхідні для живлення рослин. Тому від його кількості залежитьродючість ґрунту: чим більший вміст гумусу,тим родючіший ґрунт, тим вищим буде врожайсільськогосподарських культур.

Основна властивість ґрунту — його родючість — залежить від кількості в ньому органічних речовин (перегною, або гумусу).

Значення грунту. Звісно, кожний знає, що людина, використовуючи і дикорослі рослини, і сільськогос

подарські культури, що зростають на ґрунті, забезпечує себе,першочергово, продуктами харчування.

Водночас важливо розуміти, яке значення має ґрунт для нашої планети загалом. Він є джереломживлення для людини і всіх живих організмів, атакож середовищем їхнього існування. Його властивість (бідний або родючий) визначає розселеннярізних видів організмів на Землі. Тому значенняґрунту на нашій планеті таке ж важливе, як повітря чи води.

На нашій планеті ґрунти майже повсюди вкривають суходіл. Вони дуже різноманітні, тому що утворюються за різних природних умов. В Україніпоширені чорноземи — найродючіші. ґрунти у світі. Вони утворилися під багатою трав'янистою рослинністю степів. Шар чорнозему може бути понад1 м. Чорноземи — величезне багатство, яке необхідно цінувати і берегти.

Пригадайте, яке

значення має ґрунт для людини.

Догляд за ґрунтом. Утворюється ґрунт дуже повільно. А зруйнувати його можна дуже швидко. До руйнування і збіднення ґру нтів може призвести неправильний його обробіток. Це, у свою чергу, можеспричинити видування верхнього родючого шарувітром та змивання його поверхневими водами. Велику загрозу ґрунтам несуть яри, які руйнують великі площі землі.

Щоб зберегти ґрунти, потрібно правильно їх обробляти. Схили треба орати упоперек, щоб вода не могла стікати поздовжніми борознами і змиватиродючий шар. Мінеральні добрива й отрутохімікати, які при надмірній кількості можуть забруднювати ґрунт, необхідно вносити в міру. Насадженнялісозахисних смуг запобігає видуванню ґрунту вітром. Щоб зупинити ріст ярів, їх схили засаджують кущами і деревами.

Людина має дбайливо доглядати за ґрунтами, оберігаючи їх від виснаження та забруднення.

Будьте захисниками природи

Щорічно на Землі змивається дощами, видувається вітром близько 26 млрд тонн родючого шару ґрунту. Які заходи виможете запропонувати для захисту ґрунтів у своїй місцевості?

Скарбничка знань

Відомий учений Чарлз Дарвін так сказав про дощового черв’яка: «Мабуть, не знайдеш іншої тварини в світі, яка відіграла б таку велику роль у природі». Армія цих підземнихкопачів на 1 га ґрунту становить 130 тис особин загальноюмасою близько 400 кг. За рік вони перевертають понад ЗО тземлі.

Перевірка знань

1. Що таке ґрунт? Як він утворюється?

2. Скільки років потрібно працювати природі, щоб створити ґрунт шаром 1 см?

3. Що входить до складу ґрунту?

4. Які ґрунти поширені у вашій місцевості? Чи родючі вони?

5. Використовуючи різні джерела інформації, опишіть у зошиті властивості ґрунту, що поширений у вашій місцевості.

Назва

ґрунту

Колір

Вміст перегною

(багато, мало)

Родючість

(значна, незначна)

       

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Способи зображення Землі
Наступна сторінка:   Повітря — суміш газів^