Інформація про новину
  • Переглядів: 431
  • Дата: 29-05-2020, 01:28
29-05-2020, 01:28

Kémia tankönyv a 11. osztály számára Pavlo Popéi, Ljudmila Kriklja

Категорія: Tankönyvek magyar
 

 Megjelenés éve: 2019

 Kiadó: Csernyivei. “Bukrek”

 Szerzői: Pavlo Popéi, Ljudmila Kriklja


 

Tartalom

1. Az atomok. A kémiai elem. A periódusos törvény

2. Az atom elektronszerkezete

3. A vegyérték és az elemek oxidációs száma

4. A kémiai elem jellegének, egyszerű és összetett vegyületei tul ...

5. Az ionos kötés. Ionos vegyületek

6. Akovalens kötés. Molekuláris és atomrács-szerkezetű anyagok

7. A hidrogénkötés. A fémes kötés

8. Kristályos és amorf anyagok

9. Egyirányú és megfordítható kémiai reakciók

10. Kémiai egyensúly

11. A reakciótermék relatív hozama

12. Ásók hidrolízise

13. A galvánelem — az elektromos áram kémiai forrása

14. A nemfémes elemek

15. A nemfémek

16. A nemfémek fizikai tulajdonságai. Az adszorpció

17. A nemfémek kémiai tulajdonságai és alkalmazásuk

18. A nemfémes elemek hidrogénnel alkotott vegyületei

19. A hidrogén-klorid, a kénhidrogén és az ammónia kémiai tulajdo ...

20. A nemfémes elemek oxidjai

21. A savak

22. Kémiai egyenletek alapján végzett számítások, ha a reagensek ...

23. A fémes elemek. A fémek

24. Az alumínium. Az alumínium vegyületei

25. Avas mint kémiai elem és mint egyszerű anyag. Avasvegyületek

26. A bázisok. A nátrium és a kalcium hidroxidja

27. Ásók

28. A víz keménysége

29. A szilikátok. A szilikátipar termékei.

30. A műtrágyák. A talaj savassága

31. Egyes ionok minőségi kimutatása

32. A kémiai elemek biológiai jelentősége

33. A szervetlen vegyületek közötti származási kapcsolatok

34. A kémia és a civilizáció fejlődése

35. A kémia és a környezet

36. A „zöld” kémia

Mellékletek a tankönyv Kémia 11. osztályhoz Popely Pavlo, Ljudmil ...

Szakszavak jegyzéke
^