Інформація про новину
  • Переглядів: 5260
  • Дата: 16-02-2018, 19:21
16-02-2018, 19:21

Властивості води

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Вода на Землі
Наступна сторінка:   Організм і його властивості. Клітинна ...

Вивчення параграфа допоможе вам:

• наводити приклади: розчинних і нерозчинних речовин,розчинів у природі, використання води людиною;

• дослідити властивості води;

• пояснювати значення води для життя на Землі.

Пригадайте, які властивості має вода.

Властивості води.

Вода — це особлива речовина. Ви вже знаєте, що вона не має кольору, прозора, беззапаху і смаку. Рідка вода текуча й не мас форми.

Як і всі речовини, під час нагрівання вона розширюється, а під час охолодження стискується. Цікаво, що, замерзаючи (і це властиво тільки їй!),вода знову розширюється. Трапляється, що черезце під час сильних морозів лопаються водогіннітруби. Коли вода замерзає й перетворюється налід, вона розширюється і розриває їх. Тому водогінпрокладають на глибині, де земля не промерзає.

Вода погано проводить тепло, вона має здатність повільно нагріватися і повільно охолоджуватися.Завдяки цьому мешканцям водойм не загрожує нінадмірне нагрівання влітку, ні сильне охолодження в холодну пору року. Взимку крижаний покрив,що утворюється на водоймах, захищає воду підним від замерзання. Вода під льодом має постійнутемпературу +4 °С.

Вода прозора, не має кольору, запаху і смаку. Під час нагрівання вона розширюється, а під час охолодження стискується. Вода має погану теплопровідність.

Пригадайте, що

таке розчинні й нерозчинні речовини.

Вода — розчинник. Вам уже відомо, що існують розчинні й нерозчинні речовини. Продовжимо їхвивчення.

Станьте дослідниками природи

Завдання 1. Додайте у склянку з водою третину чайної ложки лимонної кислоти і розмішайте. Спостерігайте, щовідбуватиметься з частинками кислоти. Вони стають дедалі

меншими й незабаром зовсім зникають. Та чи насправді зникла лимонна кислота? Вона не зникла, а розчиниласяу воді. Ви отримали суміш води і лимонної кислоти, аборозчин. Вода — розчинник, а лимонна кислота — розчинена речовина. Пропустіть розчин крізь паперовийфільтр. На фільтрі нічого не осідає. Розчин вільно пройшов крізь фільтр.

Завдання 2. Наповніть склянку на третину водою. Додайте у воду ложку олії і розмішайте. Спостерігайте, що відбуватиметься з частинками олії. Чи розчинилася оліяу воді?

Завдання 3. Проведіть такий самий дослід з глиною. Частинки глини плаватимуть у воді, яка стане від нихкаламутною. Якщо дати воді постояти, частинки глиниосядуть на дно. Якщо воду збовтати, вони піднімуться,а потім знову осядуть. Пропустіть каламутну воду черезфільтр. Вода стане чистою, тому що частинки глини залишаться на фільтрі. Можна зробити висновок, що глина нерозчиняється у воді.

Завдання 4 (виконайте вдома). Візьміть дві склянки. В одну налийте холодної води, а в іншу — гарячої. У кожнусклянку додайте по одній чайній ложці цукру і розмішайте.Спостеріг айте, у якій воді частинки цукру швидше розчиняться. Зробіть висновок про вплив температури води нарозчинення в ній речовин.

Наведіть приклади

речовин, що легко розчиняютьсяУ ВОДІ.

Якщо частинки речовини у воді стають невидимими і разом з нею проходять крізь фільтр, то ця речовинарозчинна. Якщо частинки плавають у воді або осідають на дно, а також затримуються на фільтрі, то цяречовина нерозчинна.

Прикладами розчинних речовин є сіль, цукор, лимонна кислота, а нерозчинних — крохмаль,олія, пісок. У природі окремі гірські породи (солі,гіпси, вапняки) під впливом води і наявного в повітрі вуглекислого газу розчиняються. Унаслідокїх розчинення і вимивання під землею виникаютьпорожнини — печери (мал. 96, с. 135).

У природі не існує абсолютно чистої води без розчинених у ній речовин. Дощова краплина, якавважається еталоном чистої води, містить десяткинеорганічних речовин.

У водах морів і океанів розчинено багато різних речовин. Найбільше ж у морській воді розчиненодобре відомої всім кам’яної солі. Вона й надає водісолоного смаку. Отже, морська вода є розчином.Через великий вміст розчинених речовин пити їїнеможливо. Тому моряки, які вирушають на кораблях у плавання, беруть із собою запас прісної води.

Значення води в природі. У Всесвіті немає іншої речовини, яка б могла замінити воду. Земля -унікальна планета щодо поширеності на ній води. Вода необхідна для життя всього живого. Ви вжезнаєте, що без води не можуть рости рослини. Водарозчиняє поживні речовини ґрунту й доставляє їхдо стебел, листків, плодів. Опади, випаровування,замерзання, танення і конденсація є частинаминескінченного всепланетного переміщення водиз хмар на землю, до океану й назад до хмар. Своїми властивостями вода формує й змінює погоду наЗемлі. Її колообіг зв’язує в одне ціле повітря, суходіл і океани нашої планети та забезпечує обміненергією між ними.

Пригадайте, як

людина використовує воду для сво їх потреб

Людина використовує воду для пиття. У складі крові вода розносить поживні речовини по всьомуорганізму. Випаровуючись із поверхні шкіри, воназапобігає перегріванню тіла. Так само вода важлива й для тварин. Для деяких з них, наприклад риб,вона — єдине середовище життя.

Вода річкового потоку працює на гідроелектростанціях, виробляючи електроенергію. Вода переносить тепло по трубах, обігріваючи наші будинки. Водними шляхами людина пересувається на човнах. Без води не обходиться жодне виробництво у промисловості. Її використовують для розчинення фарб, виготовлення паперу, випіканняхліба тощо. Водою зрошують поля в посушливихрайонах.

Крім того, вода прекрасна сама по собі: від споглядання водного простору моря чи озера або водоспаду людина отримує естетичну насолоду. Це є джерелом натхнення для художників і поетів(мал. 97).

Скарбничка знань

Води, що містять підвищену кількість розчинених солей і газів, називають мінеральними. їх використовують

з лікувальною метою. Біля мінеральних джерел будують санаторії. Багато таких джерел є і в Україні. Поблизу нихвиникли курорти Моршина, Трускавця, Миргорода та інших міст.

Перевірка знань

1. Чи існує життя на дні водойм узимку? Які властивостіводи та льоду це зумовлюють?

2. Доведіть, що вода — розчинник.

3. Яке значення має вода у природі й житті людини?

4. Доросла людина щодня випиває й споживає разом зїжею 2 л води. На побутові потреби вона витрачає щеблизько 100 л на добу. Обчисліть, скільки води використовує населення Києва протягом тільки однієї доби, якщокількість мешканців міста становить приблизно 3 млносіб.

Тестові завдання до розділу III, теми 1

1. Укажіть, що дає уявлення про форму Землі.

А карта

Б план місцевості В глобус

Г аерофотознімок

2. Як називається уявна лінія, що ділить земну кулюна дві півкулі — Північну і Південну.

А полюс Б меридіанВ екваторГ земна вісь

3. Установіть відповідність між географічнимиоб’єктами і материками, на яких вони розташовані.

1 Південний полюс

2 місто Київ

А Південна Америка Б АнтарктидаВ Євразія

4. Укажіть, що є наслідком обертання Землі навколо

сзоєїосі.

А сонячні затемнення Б зміна пір рокуВ припливи і відпливиГ зміна дня і ночі

5. Укажіть, у якому напрямку зменшується кут падіннясонячних променів на поверхню Землі.

А від екватора до полюсів Б із заходу на схід

В від Південного полюса до екватора Г від Північного полюса до екватора

6. Зазначте, що спричиняє сильне нагрівання поверхні Місяця вдень (до +130 °С) і сильне її охолодженнявночі (до -170 °С).

А обертання Місяця навколо своєї осі Б обертання Місяця навколо ЗемліВ наявність різних фаз МісяцяГ відсутність повітряної оболонки

7. Установіть відповідність між материками і їхнімихарактерними ознаками.

1 Євразія

2 Австралія

3 Антарктида

А найхолодніший Б найменшийВ найбільшийГ найспекотніший

8. Установіть відповідність між об’єктами (явищами)та способами їх зображення на картах.

1 морські течії

2 річки

3 корисні копалиниА жовтим зафарбуваннямБ значкамиВ лініямиГ стрілками

9. Зазначте, чим ґрунт відрізняється від гірськихпорід.

А кольором Б твердістюВ родючістюГ пластичністю

10. Укажіть газ, якого s певітрі найбільше.

А азот Б кисень

В вуглекислий газ Г аргон

11. Назвіть ознаку, що не властива повітрю.

А легке Б пружне

В добре проводить тепло Г при нагріванні розширюється

12. Назвіть процес, наслідком якого є утворення роси.

А танення Б конденсаціяВ замерзанняГ випаровування

13. Назвіть ознаку, що не властива воді.

А під час охолодження стискується Б під час замерзання розширюєтьсяВ під час нагрівання розширюєтьсяГ має високу теплопровідність

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Вода на Землі
Наступна сторінка:   Організм і його властивості. Клітинна ...^