Інформація про новину
  • Переглядів: 5349
  • Дата: 16-02-2018, 19:22
16-02-2018, 19:22

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Властивості води
Наступна сторінка:   Рослини і тварини

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати властивості організмів;

• пояснювати відмінності між організмами і тілами неживої природи.

Поняття про організми та їх властивості. Кит і карась, дуб і ромашка, підосичник і ластівка — такі несхожі зовні тіла живої природи, але їхназивають організмами. Тобто усі рослини, тварини, гриби, бактерії, які існують на нашій планеті — це організми.

Пригадайте, чим тіла неживої природи відрізняються від тіл живоїприроди.

Організми — тіла живої природи, які живляться, дихають, ростуть, розмножуються, реагують назовнішні подразнення.

Перелічені властивості проявляються не окремо, а всі разом. Зважаючи на них, організми відрізняють від тіл неживої природи.

На планеті Земля мешкає дуже багато різноманітних організмів. Для полегшення їхнього вивчення вчені об’єднують організми у групи за певними ознаками. Одними з таких груп є види організмів.В один вид об’єднують організми, які мають однакову внутрішню і зовнішню будову. На мал. 98 зображено три види ластівок. Ці птахи досить поширенів Україні. їх чисельність сягає десятків тисяч. Аледля науки — це лише три види організмів.

Розмноження. Корова і телятко, кінь і лоша, дуб і дубочок, курка і курчата — це лише кілька прикладів дорослих організмів та їхніх дитинчат. Звернітьувагу, з якою точністю наслідують нащадки будовуі поведінку батьків. Властивість організмів даватипотомство, яке має ознаки батьків, називається розмноженням (мал. 99). Ця властивість організмів забезпечує неперервність життя на Землі.

Здатність організмів відтворювати собі подібних називається розмноженням.

Ріст і розвиток. Насіння пшениці, посаджене навесні у ґрунт, дає початок маленькому паростку. Поступово на ньому з’являються листочки,потовщується стебельце, і за кілька місяців паросток стає дорослою рослиною з колосом.

Мишеня народжується голе, беззубе, а через два місяцістає дорослим. Як бачите, вобох прикладах збільшувалися розміри та маса організмів, тобто відбувався ріст. Підчас росту паростка і мишеняти змінювалися не лише масаі розміри організмів, а виникали нові утворення: листочки іколос — у пшениці (мал. 100),

хутро і зубки — у мишенят (мал. 10І). Такі поступові зміни організмів називають розвитком.

Ріст — поступове збільшення розмірів, маси організму.

Розвиток — зміни у будові організму та його частин.

Живлення і дихання. Організмам властиве живлення.

Під час живлення вони отримують різноманітні органічні та неорганічні речовини, що забезпечуютьїх ріст, розвиток та інші процеси життєдіяльності.

Живлення — це процес надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин.

Необхідні для життя речовини надходять в організм із зовнішнього середовища. Непотрібні речовини, наприклад вуглекислий газ, неперетравлені рештки їжі, виводяться у зовнішнє середовище.

Організмам властиве дихання. Більшість організмів дихають киснем, що входить до складу повітря. У клітинах між киснем і органічними речовинами постійно відбувається багато хімічнихявищ. Під час них утворюються нові речовини, необхідні для росту, розвитку, руху.

Подразливість. Організми здатні реагувати на вплив навколишнього середовища. Цю властивістьназивають подразливістю. Наприклад, за яскравогосвітла ми примружуємо очі або прикриваємо їх долонею; їжак згортається клубочком, якщо до ньогодоторкнутися; заєць тікає, побачивши наближенняхижака.

Подразливістю називають здатність організму реагувати на зміни умов середовища.

Клітинна будова організмів. Усі організми складаються з клітин. Цим вони відрізняються від тіл неживої природи. Клітини всіх організмів маютьподібну будову. їхніми основними частинами єклітинна мембрана, цитоплазма та ядро.

Клітинна мембрана захищає клітину від зовнішніх впливів. У цитоплазмі відбуваються різні хі мічні явища. В середині клітини міститься ядро,яке керує життєдіяльністю організму та зберігаєспадкову інформацію.

Одноклітинні організми. Так називають організми, тіло яких складається лише з однієї клітини (мал. 102). До них належать більшість бактерій. Є одноклітинні організми серед рослин, тварин, грибів.Розміри одноклітинних так само малі, як і розміриклітин. Тому їх ще називають мікроорганізмами.

Тіло одноклітинного організму утворене однією клітиною, яка здатна існувати самостійно.

Багатоклітинні організми. Тіло багатоклітинних організмів утворене величезною кількістю різноманітних клітин. На відміну від одноклітинних організмів, клітина багатоклітинного організму неможе існувати самостійно, без зв’язку з іншимиклітинами.

Тіло більшості багатоклітинних організмів складається з органів. Так, рослина має корінь, стебло, листок тощо, а тіло людини чи тварини — легені,серце, шлунок та інші. Кожен орган має своє призначення.

Скарбничка знань

Відкриття клітинної будови організмів стало значною подією. Воно датоване 1665 роком і було здійснене англійським дослідником на ім’я Роберт Гук. Дослідник захоплювався виготовленням збільшувальних приладів, утому числі й мікроскопа. Упродовж кількох років РобертГук вивчав під власноруч сконструйованими мікроскопами дрібні тіла природи та їх частинки. Розглядаючи підмікроскопом тонкий зріз кори коркового дерева, природодослідник побачив численні комірки, подібні до бджолиних стільників. Роберт Гук назвав їх клітинами. У біологічній науці за вченим закріпилася роль першовідкривача клітини.

Станьте дослідниками природи

Проведіть спостереження за домашньою твариною для виявлення властивостей її організму.

Завдання 1. Спостерігайте за тим, як тварина живиться, рухається, реагує на різноманітні подразники.

Завдання 2. Запишіть властивості організмів, які вам вдалося виявити під час спостереження.

Перевірка знань

1. Які властивості організмів вам відомі?

2. Які речовини необхідні людині для дихання? Звідки вона їх отримує?

3. Якими речовинами живиться людина? Звідки вона їхотримує?

4. Як відрізнити організм від неживого природного тіла?

5. Які тіла природи складаються з клітин: камінь, комета, козеня, сніжинка, равлик, волошка, роса, бурулька, опеньок?

6. Чи можна бурульку, що «виростає» під дахом, віднестидо організмів? Поясніть свою думку.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Властивості води
Наступна сторінка:   Рослини і тварини^