Інформація про новину
  • Переглядів: 296
  • Дата: 4-06-2020, 19:01
4-06-2020, 19:01

18. Az egészséges életmód alapelvei és komponensei

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Попередня сторінка:  17. A különböző szerveződési szintű biológiai rendszerek adapt...
Наступна сторінка:   19. A biztonság és a szexuális kultúra. A szexuális úton terjed...

Emlékezzetek az emberi szervezettel foglalkozó biológiai tudományokra! Milyen adaptív biológiai ritmusok tartoznak a cirkadián ritmusokhoz? Az ember autonóm idegrendszerének milyen részei és funkciói vannak?

Az ember egészségét vizsgáló tudományok. Az embert, mint bioszociális lényt a biológia egy külön tudományterülete, az ember biológiája vizsgálja, ami több tudományterületet is magába foglal (18. 1. ábra).

18. 2. ábra. Az egészség komponensei (Feladat: elemezzétek, hogy az egészség komponenseinek milyen szerepe van a saját életetekben!)

Az egészség fő jelei. Az egészség - a természettől kapott legnagyobb érték. Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization (WHO)) szerint az egészség - az ember teljes fizikai, szellem és szociális jólétének állapota, nemcsak a betegség vagy a fizikai defektusok hiánya (18. 2. ábra). Az egészség fő jelei:

• a szervezet normális működése sejt, szövet és szerv szinten. Az egyedi túlélést és reprodukciót segítő biokémiai és élettani folyamatok normális lefolyása;

• a szervezet működése és a külső környezet közötti dinamikus egyensúly (homeosztázis). Az egyensúly kritériuma az, hogy a szervezet struktúrái és azok működése megfeleljenek a külső környezet feltételeinek;

• a szociális funkciók teljes értékű elvégzésének képessége, részvétel a szociális tevékenységben és a társadalom számára hasznos munkában;

• az ember képessége a külső környezet változó feltételeihez való alkalmazkodáshoz;

• a betegségek (patológia), a kóros (patológiás) állapotok és változások hiánya;

• a teljes fizikai, szellemi és társadalmi jólét, a szervezet fizikai és szellemi erejének harmonikus fejlődése, a szervezet integritásának, önszabályozásának és szervei harmonikus kölcsönhatásának elve.

Jegyezzétek meg!

A patológia (gör.: pathos - szenvedés, betegség és logos- tudomány) - a szervezet normális állapotának vagy (biokémiai, fiziológiai) életfolyamatainak kóros eltérése, ami felborítja a homeosztázist.

Az egészséges életmód alapelvei. Az egészséges életmód - az ember viselkedésének standardja, mely arra irányul, hogy az egészségét megőrizze, megerősítse és az életet meghosszabbítsa. Az egészséges életmód alapelveit két kategóriára oszthatjuk - biológiai és szociális (18. 3. ábra).

Az „egészségügyi alapismeretek” tantárgyból már tudjátok, hogy az egészséges életmód kapcsolatban áll a rossz szokásokról való lemondással, az idő értelmes beosztásával, az aktív pihenés kötelező módjainak és módszereinek felhasználásával. Az egészséges életmód csökkenti vagy megszünteti a rizikófaktorok

hatását, a betegeskedést, és ennek eredményeképpen csökkenti a gyógyításra fordítandó kiadásokat. Segít abban, hogy az ember élete minőségibbé és hosszabbá váljon, biztosítja a családon belüli jó kapcsolatokat, az életörömöt, a jókedvet és optimizmust, kiváltja a szervezet nagyfokú teherbírását, a fáradékonyság csökkenését, a nagyfokú munkabírást, és ez alapján a jó pénzügyi helyzetet.

Az egészséges életmód komponensei:

• optimális mennyiségű, rendszeres mozgás (18. 4, 1. ábra);

• az immunrendszer és a test edzése (18. 4, 2, 3. ábra);

• kiegyensúlyozott táplálkozás;

• optimális hangulat, pozitív gondolkodásmód, az érzelmek megfelelő kezelése, az élethez való optimális hozzáállás;

• szexuális kultúra;

• racionális életvitel;

• a káros szenvedélyek kerülése (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás);

• a higiéniai szabályok betartása.

Feladat. Alkossatok csoportokat, készítsetek az egészséges életmódról rövid üzeneteket! Szervezetek szerepjátékokat minden csoport tagjaival. (Legyenek orvosok, pszichológusok, egészséges életmódot folytató egyének, és olyanok is, akik nem törődnek az egészséges életmóddal!)

18. 4. 1. ábra. A futás — a szervezet fizikai edzésének legtermészetesebb módja, amely egész napra feltölt energiával. Edzésmódok — a napozás és a fizikai terhelés kombinációja (2) és a vízterápia (3)

Kulcsszavak és fogalmak

egészség, egészséges életmód, edzés.

1. Mi az egészség? 2. Soroljátok fel az ember egészségének komponenseit! Jellemezzétek azokat! 3. Mi az egészséges életmód? Milyen elveken alapszik?

Miért nem lehet elérni a fizikai egészséget, ha az ember pszichés, szellemi, társadalmi értelemben nem egészséges?

 

Ez a tankönyv anyaga Biológia 11. osztály Osztapcsenko, Bálán

 Попередня сторінка:  17. A különböző szerveződési szintű biológiai rendszerek adapt...
Наступна сторінка:   19. A biztonság és a szexuális kultúra. A szexuális úton terjed...^