Інформація про новину
  • Переглядів: 236
  • Дата: 4-06-2020, 19:16
4-06-2020, 19:16

26. Az ökológiai vizsgálatok főbb módszerei

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Попередня сторінка:  25. Ökológia: kutatásának tárgya, feladata és módszerei. Az ök...
Наступна сторінка:   27. Az ökológiai tényezők és azok osztályozása

Emlékezzetek azokra tudományokra, amelyekkel kapcsolatban van az ökológia! Mi a lényege az ökológiai vizsgálatok szisztematikus megközelítésének? Milyen vizsgálati módszereket alkalmaznak a biológiában?

Az ökológiai vizsgálatok módszerei. Mivel az ökológia több más tudománynyal is kapcsolatban van, az azokra jellemző koncepciókat és kutatási módszereket felhasználja. A vizsgálati módszerek sokfélesége az ökológiában azzal is magyarázható, hogy a vizsgálat tárgya nemcsak az organizmus csoportok, de az élő anyag szerveződésének különböző szintjein is.

így a terepi megfigyelés lehetőséget nyújt tanulmányozni az organizmusokat és a társulásokat a számukra megszokott természetes környezetben (például a madarak vándorlásának megfigyelése - 26. 1. ábra). Az ökológiai monitoring módszer alapja a populációban, az ökoszisztémákban, az egész bioszférában zajló egyes folyamatok állandó, komplex megfigyelése. Az ökológiai monitoring alkalmazása lehetőséget nyújt arra , hogy kidolgozzák egyes populációk, ökoszisztémák és az egész bioszféra védelmének eljárásait. A mértékétől függően megkülönböztetünk négyféle ökológiai monitoring-típust (26. 1. táblázat).

26. 1. táblázat

AZ ÖKOLÓGIAI MONITORING TÍPUSAI

Monitoring-típus

Jellemzés

Globális

A bioszférában zajló változások vizsgálata

Állami

Egy adott állam területén a természetes és mesterséges ökoszisztémákban zajló változások vizsgálata

Regionális

Bizonyos régió területén a természetes és mesterséges ökoszisztémákban zajló változások vizsgálata

Lokális

Lokális területeken (adott ökoszisztémában, agrocönózisban, településen) a természetes és a mesterséges ökoszisztémában zajló változások vizsgálata

26. 1. ábra. Az ökológiai vizsgálatok módszerei: 1 - ökológiai monitoring közvetlen vizsgálattal; 2 - modern komplex monitoring olyan eszközök segítségével, amelyek eredményeit nagy távolságból is le lehet olvasni; 3 - ökológiai kísérletet végezhetünk például a vízi ökoszisztémát modellező akvárium segítségével

A kísérletek mind a terepi, mind a laboratóriumi kísérletek során tudatosan manipulálja a biológiai rendszerek struktúráját és az események természetes lefolyását azzal a céllal, hogy kiderítse a rendszer vagy a folyamat adott hatásra való reakcióját. A kísérletek lehetnek egytényezősek (egy tényező hatását vizsgálja) és többtényezősek (több tényező hatását mutatja). A több tényezős vizsgálat lehetőséget nyújt a kísérletvezető számára a tényezők kombinálására, megváltoztatni az összes vagy egyes tényezők hatásintenzitását.

Az ökológiai indikáció módszerei lehetőséget nyújtanak az ökoszisztémák állapotának és tulajdonságainak, faji összetételének, egyes élőlény csoportok arányának vizsgálatára. Az ökoszisztéma állapotának meghatározásához nem szükséges vizsgálni annak összes faját. Elégséges megfigyelni egyes meghatározott csoportjaikat, amelyeket indikátoroknak nevezünk. Például, a savanyú talajokon mezei zsúrló, szőrfű, csarab nő; a semleges pH-jú talajokon a fehér akác, a tölgy , a csipkebogyó, a szeder; a szikes talajokon - sziksófű, sóballa (26.

2. ábra). Bizonyos moszatcsoportokat alkalmaznak a szerves vegyületek és különböző szennyező anyagok vizekben való jelenlétének kimutatására.

Modellezés - struktúrák, funkciók, folyamatok vizsgálatára és demonstrálására alkalmazott módszerek. Ez sok tudományos kutatás kötelező szakasza, mivel lehetőséget nyújt megvizsgálni objektumokat és folyamatokat, amelyeket közvetlenül nem lehet megfigyelni vagy kísérletileg rekonstruálni. A matematikai modell - egy kifejezés matematikai képletek formájában, egy bizonyos rendszer különböző elemeinek kapcsolatait mutatja. Megváltoztatva egy mutató modellbeli értékét megfigyelhető, hogyan változnak mások, vagyis hogyan viselkedne a modellezett rendszer bizonyos körülmények között. Például, az egyik ökológiában használt matematikai modell a zsákmány-préda populációinak köl-

csönhatását vizsgáló volt, amely bemutatja az egyik faj egyedszámának függését a másik faj egyedszámától.

A megfigyelésekből, kísérletekből vagy modellezésből származó adathalmaz statisztikai feldolgozást igényel. A modern ökológia, akárcsak a többi tudomány fejlődése, nem lehetséges statisztikai módszerek alkalmazása nélkül.

Tehát, bizonyos ökoszisztémák szisztematikus vizsgálatához szükséges:

• a szakirodalom tanulmányozása, az előző tapasztalatok összefoglalása;

• a vizsgálat feladatainak megállapítása (a vizsgálat főbb irányainak meghatározása);

• a vizsgálat koncepciójának kiválasztása (a vizsgálat tárgyáról szóló ismeretek összefoglalása, és ezen ismeretek teljeskörű és logikus koncepció formájában való bemutatása);

• megfigyelések, terepi és laboratóriumi kísérletek elvégzése;

• kötelező a matematikai modellezés, elemzés és modell alkalmassági vizsgálat;

• a kapott eredmények szintézise;

• a vizsgálatok számítógépesítése; nagyméretű adatbázis létrehozása;

• mennyiségi értékelés és előrejelzés;

• az elvégzett vizsgálatok alapján levonni a következtetéseket, ha szükséges javaslatokat tenni a továbblépésre; széleskörű nemzetközi együttműködés.

Kulcsszavak és fogalmak

az ökológiai monitoring módszere, az ökológiai indikáció módszerei, indikátor szervezetek, matematikai modellezés.

1. Nevezzétek meg az ökológiában használt vizsgálati módszereket! 2. Mi az ökológiai monitoring módszer lényege? 3. Mi az ökológiai indikáció módszer alapja? 4. Milyen feltételnek kell eleget tenniük azoknak az organizmus-csoportoknak, amelyeket az ökológiai indikáció módszere során alkalmaznak? 5. Mi a matematikai modellezés lényege? Miért kötelező alkalmazni az ökológiai vizsgálatok során?

Mik az ökológiai vizsgálatok sajátosságai?

 

Ez a tankönyv anyaga Biológia 11. osztály Osztapcsenko, Bálán

 Попередня сторінка:  25. Ökológia: kutatásának tárgya, feladata és módszerei. Az ök...
Наступна сторінка:   27. Az ökológiai tényezők és azok osztályozása^