Інформація про новину
  • Переглядів: 552
  • Дата: 4-06-2020, 19:37
4-06-2020, 19:37

49. Ukrajna vörös és zöld könyve. Ukrajna természet-védelmi alapja

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Попередня сторінка:  48. Ökológiai politika ukrajnában
Наступна сторінка:   50. A fenntartható fejlődés koncepciója és jelentősége

Emlékezzetek, milyen funkciót lát el az IUCN Vörös Könyve, az Európai Vörös Lista!? Milyen típusai vannak a természetvédelmi területeknek? Mi a lényege az ökológiai monitoringnak? Milyen fajok tartoznak reliktumok és az endemikus fajokhoz? Mi a funkciója a Természetvédelmi Világalapnak?

A ritka és veszélyeztetett állat-, növény- és gombafajok védelme a megfelelő jogi háttér és a Vörös könyvek segítségével, illetve természetvédelmi területek kialakításával történik (természetvédelmi területek, nemzeti parkok).

Ukrajna Vörös könyve. Ukrajna Vörös könyvének első kiadása 1980-ban került napvilágra, a következő 1994-ben (állatok) és 1996-ban (növények és gombák), a harmadik 2009-ben (49. 1. ábra). 1992-ben Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa

elfogadta „Ukrajna Vörös Könyvéről szóló rendeletet” 2002-ben - „Ukrajna Vörös Könyvéről szóló” törvényt. Ennek a törvénynek az értelmében a ritka és veszélyeztetett Ukrajna Vörös Könyvébe felvett állat- és növényfajok (alfajok) védelmét, felhasználását és szaporítását a következő ukrán törvények szabályozzák: „A természetvédelemről szóló”, „Az állatvilágról szóló”, „A növényvilágról szóló”, „Ukrajna Természetvédelmi Alapjáról szóló”, „A bántalmazott állatok védelméről szóló” és más jogi előírások. Az ukrán törvényhozás értelmében 10 évente új Ukrajnai Vörös Könyvet kell kiadni.

Jegyezzétek meg!.

Az IUCN Vörös Könyvbe és az Európai Vörös Listára felvett állat és növényfajokat, amelyek ukrán területén élnek, felveszik Ukrajna Vörös Könyvébe vagy más különleges státuszt kapnak Ukrajna természetvédelméről szóló és Az állat- és növényvilág felhasználásáról szóló törvényeinek megfelelően.

Feladat A hivatalos állami honlapokon ismerkedjetek meg az „Ukrajna Vörös Könyvéről szóló” ukrán törvénnyel; csoportokat alkotva elemezzétek a 3. és a 4. cikkelyeit!

Ukrajna Vörös Könyvében mindent felvett fajról a következő információkat találjuk: melyik kategóriához tartozik a faj, fő megtalálási helye, egyedszáma a természetben (beleértve Ukrajna határain kívül is), egyedszámának változása,

fogságban való szaporításáról és tenyésztéséről szóló ismeretek, a védelmében tett intézkedések és szükséges intézkedések listája, információforrások. Megtalálhatók benne a fajok elterjedését bemutató térképek és fényképek. Jelenleg zajlik a munka a Könyv negyedik kiadásán. Ukrajna Vörös Könyvének tudományos műveleteinek biztosítását, az ismeretek szerkesztését, az állatok, növények és gombák felvételét Ukrajna Vörös Könyvének Nemzeti Bizottsága határozza meg.

49. 2. ábra. Ukrajna Vörös Könyvébe felvett állatok és növények: 1 - barátfóka (kihalt); 2-lisztes kankalin (vadon kihalt); 3-fehérkarmú vércse (veszélyeztetett); 4 — havasi cirbolyafenyő (sebezhető); 5 — zöldike ujjaskosbor (ritka) (Feladat: olvassátok el Ukrajna Vörös Könyvéből az ezekről a fajokról szóló részt, és egészítsétek ki a felsorolást!)

Jegyezzétek meg!

Ukrajna Vörös Könyve - az ország területén élő ritka, veszélyeztetett és védelemre szoruló állat-, növény- és gombafajok, illetve alfajaik kiegészített és illusztrált

listája.

Az ukrajnai Vörös Könyv harmadik kiadásában szereplő állatok, növények, gombák és zuzmók a következő kategóriákba vannak sorolva (49. 2. ábra):

• kihalt-, olyan fajok, amelyekről a lehetséges elterjedési területükön többszöri keresés után sincs semmilyen információ;

• vadon kihalt: olyan fajok, amelyek csak speciálisan létrehozott feltételek között maradtak fenn;

• veszélyeztetett: olyan fajok, amelyeket a kihalás veszélye fenyeget;

• sebezhető: olyan fajok, amelyek a közeli jövőben veszélyeztetett kategóriába sorolhatóak lehetnek;

• ritka: olyan fajok, amelyek populációi kis méretűek és veszélyben vannak;

• felméretlen: olyan fajok, amelyek a közeljövőben bekerülhetnek a veszélyeztetett, a sebezhető vagy a ritka fajok közé;

• adathiányos', olyan fajok, amelyekről nincs teljes értékű és megbízható információ.

Ukrajna Zöld Könyvét a világon először Ukrajna tudósai dolgozták ki. Ebben megtalálhatóak a ritka és tipikus növénytársulások, amelyek igénylik a felhasználásuk speciális rendjét. Ukrajna Zöld Könyvének összeállításához szükséges műveleteket az „Ukrajna Zöld Könyvéről szóló rendelet” (2002) szerint végzik.

Jegyezzétek meg!.

Ukrajna Zöld Könyve - hivatalos állami dokumentum, amelyben megtalálhatóak a védelemre szoruló ritka és tipikus természetes növénytársulások jelenlegi állapotáról szóló információk. Ez az alapja az adott növénytársulásokra vonatkozó megőrzést, reprodukciót és felhasználást szolgáló intézkedéseknek.

Jó tudni

A Zöld Könyv létrehozásának ötlete „Ukrajna Zöld Könyve: védelemre szoruló ritka, veszélyeztetett és tipikus növénytársulások” című monográfiában fogalmazódott meg, amely J. R. Seljag-Szoszonka akadémikus szerkesztése alatt jelent meg (49. 3. ábra).

49. 3. ábra. Jurij Romanovics Seljag-Szoszonka (1933—): ismert ukrán botanikus, Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiájának rendes tagja, professzor, Ukrajna geobotanikai iskolájának

alapítója

Ukrajna Természetvédelmi Alapja „A természetvédelmi alapról szóló” ukrán törvénynek megfelelően jelöli ki a szárazföldi és vízi részeket, a természeti komplexumokat és objektumokat, amelyeknek természetvédelmi, tudományos, esztétikai értéke van a táj és a fajok génállománya megőrzésében, az ökológiai egyensúly fenntartásában.

Ukrajna természetvédelmi alapjához tartozik: a bioszféra rezervátumok és a természetvédelmi területek, a nemzeti parkok, a természetvédelmi kistáj, illetve a botanikus kertek, a dendrológiai parkok, az állatkertek, a parkművészeti emlékek.

Ukrajna természetvédelmi területei között speciális jelentőséggel bírnak a bioszféra rezervátumok: Aszkania-Nova, Kárpáti, Fekete tengeri, Dunai, Csor-nobili sugárzás-ökológiai (49. 1. ábra). A természetvédelmi területek ezen kategóriája nemzetközi jelentőséggel bír, és annak érdekében hozzák létre, hogy a bioszféra legtipikusabb természetes komplexumait megőrizzék a természetes állapotukban, és ökológiai monitoringot végezzenek rajtuk. A bioszféra rezervátumokban nemzetközi tudományos és természetvédelmi programok zajlanak, ezek kerébenben védik a bioszféra minden komponensét.

49. 1. táblázat

Természetvédelmi terület - állami jelentőségű természetvédelmi tudományos vizsgálati intézmény. Ennek feladata: az adott hely szempontjából tipikus vagy egyedi természeti komplexum minden komponensével együtt való, természetes állapotban történő megőrzése. Nemzeti park - természetvédelmi és kulturális felvilágosító intézmény, amelyet azért hoztak létre, hogy megvédjék az értékes természeti, történeti kulturális komplexumokat és objektumokat az emberi tevékenység káros hatásaitól.

Tájvédelmi körzet — helyi vagy regionális jelentőségű természetvédelmi rekreációs intézmény, amelyet azért hoznak létre, hogy a tipikus vagy egyedi természeti komplexumokat és objektumokat megőrizzék természetes állapotukban, illetve a lakosság szervezett pihenésének biztosítására. Rezervátum - olyan objektum, amelyet egyes fajok és más természeti források megőrzése és szaporítása céljából hoznak létre. Természeti emlék - különálló egyedi természeti objektum, amely tudományos, megismerő, történelmi, kulturális esztétikai jelentőséggel bír. Védett kistáj — teljes táj, amely fontos tudományos, természetvédelmi és esztétikai jelentőséggel rendelkezik.

Feladat: A tanár segítségével gyűjtsetek információkat a vidéketek természetvédelmi objektumairól! Készítsetek posztert vagy bemutatót róluk!

Fűvész- és állatkertet azért hoznak létre, hogy tanulmányozzák, megóvják, akklimatizálják és hatásos módon felhasználhassák gazdasági célra a helyi és a világ különböző pontjairól származó ritka és tipikus fajokat; hogy felvilágosító-ne-velő munkát végezzenek bennük, és kiváltsák az emberekben a természet iránti törődést. Dendrólógiai park — olyan terület, amelyen nyílt talajokon művelnek különböző fásszárú növényfajokat, tudományos vizsgálati és kulturális felvilágosító jelentősége van.

Feladat: felhasználva a hivatalos állami oldalakat, vizsgáljátok meg Ukrajna természet-védelmi alapját; tegyetek javaslatokat az állami és helyi szintű természetvédelmi területek növelésének megvalósításáhozl

Ökológiai hálózat. 2004-ben fogadták el „az ökológiai hálózatról szóló”

ukrán törvényt. Ez alapján tervezik megnövelni a természetes ökoszisztémák méretét arra a szintre, amelyik képes biztosítani a növény-, az állat- és gombafajok vándorlását és elterjedését. Ukrajna Ökológiai Hálózata a Páneurópai Ökológiai Hálózat részévé kell váljon, mint az európai államok egységes térrendszere a természetes, vagy részben megváltoztatott állapotú tájaival.

Jegyezzétek meg!.

Ukrajna Nemzeti Ökológiai Hálózata - a természetes tájak egyetlen területi rendszere, amelyek védelem alatt állnak, a természetvédelmi alap objektumai vagy más típusú Ukrajna törvényhozása által meghatározott objektumok. Ennek célja - a tájak és a biodiverzitás (különösen a genetikai) megőrzése olyan feltételek kialakításával, amelyek biztosítják az állatok vándorlását, Ukrajna megfelelő törvényei és a nemzetközi kötelezettségek alapján speciális védelem alatt álló területeken keresztül (49. 4. ábra).

Ukrajna Vörös és Zöld Könyve, Természetvédelmi Alap, ökológiai hálózat.

1. Miért hozták létre Ukrajna Vörös Könyvét?

__2. Miért hozták létre Ukrajna Zöld Könyvét?

Miért tartják ezt a Könyvet a biológiai sokféleség megőrzésének új megközelítésének?

3. Milyen típusú természetvédelmi területek vannak Ukrajnában? Jellemezétek azokat!

4. Mi a célja Ukrajna Nemzeti Ökológiai Hálózatának?

1. Mi a közös és az eltérő a bioszféra rezervátum és a természetvédelmi terület státusa és feladatai között? 2. Vidéketek milyen állat- és növény fajai igényelnek védelmet?

Hasonlítsátok össze azokat a kategóriákat, amelyekre felosztják az állat-, a növény- és gombafajokat Ukrajna Vörös Könyvének harmadik kiadásában az IUCN Vörös Könyvének hasonló kategóriáival!

Vizsgáljuk meg a helyi (természetes vagy mesterséges) ökoszisztémák struktúrájának sajátosságait!

 

Ez a tankönyv anyaga Biológia 11. osztály Osztapcsenko, Bálán

 Попередня сторінка:  48. Ökológiai politika ukrajnában
Наступна сторінка:   50. A fenntartható fejlődés koncepciója és jelentősége^