Інформація про новину
  • Переглядів: 183
  • Дата: 4-06-2020, 19:39
4-06-2020, 19:39

52. Organizmusok nemesítése: főbb állásfoglalásai és feladata

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Попередня сторінка:  51. A biológia belépése a mezőgazdaságba: a „zöld forradalom...
Наступна сторінка:   53. A nemesítés módszerei: mesterséges szelekció és hibridizáci...

Emlékezzetek a „fajta” és a „baktériumtörzs” meghatározására! Milyen egyedeket nevezünk hibridnek?

A zöld forradalom negatív következményeit leküzdeni nemesítési módszerekkel létrehozott új növény- és állatfajtákkal lehetséges, amelyek jobban alkalmazkodnak az adott hely feltételeihez, és termelésük vagy tartásuk nem igényli az összetett és veszélyes agrotechnikai eljárásokat (a peszticidek, az öntözőberendezések használatát).

Emlékezzetek-, a nemesítés szelekció (lat.: selectio - válogatás, kiszemelés) útján történik - olyan tudomány, amely új növény-, állatfajták és mikroorganizmus törzsek létrehozásával és a már létezők feljavításával foglalkozik. A növény- és állatfajták, a mikroorganizmus-törzsek valójában mesterséges populá

ciók, amelyek olyan genetikailag rögzített morfológiai (sajátos felépítésbeli) és élettani (például, termőképesség, rezisztencia a betegségekkel és a szárazsággal szemben) tulajdonságokkal bírnak, amelyek hasznosak az ember számára.

Az elmúlt 15 ezer évben az emberiség közel 6200 különböző állatfajtát hozott létre, viszont a növényfajták mennyiségét nem is vagyunk képesek felbecsülni. Az ilyen nagy meny-nyiségű formát a természet közel 50 millió év alatt hozott létre (52. 1. ábra).

Mint mesterséges populációk, a fajták és törzsek genetikai sokféleséggel rendelkeznek: mindegyik egyed (a mikroorganizmusoknál sejt) genetikai jellemzői hasonlóak vagy azonosak, ennek megfelelően - morfológiai bélyegei és biológiai sajátosságai hasonlóak (52. 2. ábra). Ezek nem képesek önállóan létezni a természetben, az ember segítsége nélkül elpusztulhatnak vagy elveszthetik hasznos tulajdonságaikat (elvadulhatnak - 52. 3. ábra).

A genetika, mint a nemesítés elméleti alapja. A bélyegöröklődés törvény-szerűségeinek felismerése, megértve az örökletes és nem örökletes változékonyság okait és törvényszerűségeit, a genetikai információ megőrzésének és megvalósításának molekuláris mechanizmusait, lehetőséget nyújtottak gyorsabban és céltudatosabban létrehozni új fajtákat, törzseket. A modern nemesítés során felhasználják a klasszikus és a legmodernebb molekuláris genetikai módszereket.

A modern nemesítés globális feladata a kultúrnövények, a háziállatok és a mikroorganizmusok hasznos tulajdonságainak javítása az ember szükségleteinek megfelelően. Például, a kultúrnövények nemesítését végezhetjük a termőképesség

növelése, a béltartalom vagy a technikai tulajdonságok javítása, a kedvezőtlen feltételekhez való rezisztencia (szárazság, szikesedés, kártevők, kórokozók), a termény tárolhatóságának növelése, az új szállítható, melegházban vagy hidropóni-ás eljárással (talaj nélküli termesztés; a növények gyökereit körülvevő tápfolyadékból nyerik a tápanyagokat) termeszthető fajták előállítása irányában. A kultúrnövények és háziállatok kívánt tulajdonságait az ember létrehozhatja hibridek előállításával.

Bármely növény- vagy állatfajtát bizonyos feltételekhez igazítanak, ahol azok maximális produktivitása megvalósulhat. Gyakran a behozott fajták (különösen a nem hivatalosan bejövök) nem váltják be a reményeket. Ezért minden fajtának át kell mennie a körzetesítésen, vagyis ellenőrizni kell, hogy az adott éghajlati öv feltételei mellet alkalmazható-e az adott fajta.

A nemesítést Ukrajnában a Nemzeti Agrártudományi Akadémia és az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia megfelelő intézményeiben végzik, a nemesítő állomások hálózatában, a fajtakipróbáló részlegeken és a nemesítő farmokon. Ukrajnában a legnagyobb növénynemesítő központok a következők:

• Nemesítő-genetikai Intézet - Nemzeti Magismereti és Fajtavizsgáló Központ (Odessza), ahol létrehoztak és Ukrajna fajtanyilvántartásába jegyeztek fel 139 szemestermény-fajtát és hibridet;

• V. J. Jurjev Növénytermesztési Intézet (Harkov), ahol létrehoztak és a fajtanyilvántartásba jegyeztek fel 213 szemestermény- és olajos fajtát és hibridet;

• Kertészeti Intézet (Novoszilki, Kijev megye), ahol a sokéves tudományos tevékenység eredményeképpen létrehoztak közel 300 fajta gyümölcsöt és bogyós gyümölcsfajtát;

• „Tairov Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet” Nemzeti Tudományos Központ (Tairove, Odessza megye), ahol közel 130 csemege és technikai szőlőfajtát hoztak létre;

• Zöldségtermesztési és Kabakos növénytermesztési Intézet (Szelekcijne, Harkov megye), itt közel 500 zöldség, és kabakos növényfajtát hoztak létre.

• V. M. Remeszla Mironyivszki Búzatermesztési Intézet (Centraljne, Kijev megye), 276 szemterméses fajtát hoztak létre, amelyek között vannak olyan ne-mesítési remekművek, mint az Ukrainka és a Mironyivszka 808 őszi búzafajta;

• Burgonytermesztési Intézet (Nemisajeve, Kijev megye). Az intézet nemesi-tői több mint 100 burgonyafajtát hoztak itt létre.

Ismert tudományos intézmények, amelyekben aktívan folyik az állatnemesítő munka a következők: M. F. Ivanov Sztyepp Régiók Állattenyésztési Intézete (Asz-kania-Nova, Herszon megye), Állattenyésztési Intézet (Harkov), Halgazdasági Intézet (Kijev) és P. I. Prokopovics Méhészeti Intézet (Kijev). Ezek és más intézetek együttműködnek a nemesítő farmokkal, amelyekből szintén sok van Ukrajnában. Például, csak Kijev megyében - 160, Herszon megyében - 61, Harkov megyében - 80.

Feladat. Alkossatok csoportokat, és gyűjtsetek információkat növény- vagy állatnemesítő központokról, amelyek nálatok vagy a szomszédos régiókban működnek. Ismertessétek meg osztálytársaitokat azok tudományos eredményeivel!

1. Miért van az, hogy a háziállatok és kultúrnövények evolúciójának törvényszerűségei jelentősen eltérnek a természetben zajló evolúciós folyamatoktól? 2. Miben különböznek az állat- és növényfajták, illetve mikroorganizmus törzsek a természetes populációiktól?

3. Melyik tudomány a nemesítés elméleti háttere? 4. Mi a modern nemesítés globális feladata? 5. Miért fontos a fajták körzetesítése?

Milyen problémák adódnak az állatok és növények fajok közötti hibridjeinek létrehozásakor és felhasználásakor?

Felhasználva a következő honlapot:

http://agroua.net/

, amelyen megtalálható az Ukrajnában alkalmazott növény és állat fajták listája, a kiválasztott kategóriában találjátok meg az ukrán nemesítésű fajtákat!

 

Ez a tankönyv anyaga Biológia 11. osztály Osztapcsenko, Bálán

 Попередня сторінка:  51. A biológia belépése a mezőgazdaságba: a „zöld forradalom...
Наступна сторінка:   53. A nemesítés módszerei: mesterséges szelekció és hibridizáci...^