Інформація про новину
  • Переглядів: 10090
  • Дата: 16-02-2018, 19:25
16-02-2018, 19:25

Визначення організмів за визначниками

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Отруйні рослини, тварини, гриби
Наступна сторінка:   Чинники середовища життя на планеті З...

Вивчення параграфа допоможе вам:

• визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників.

Чи багато назв рослин, тварин, грибів ви знаєте? Як бути, якщо назви організмів вам невідомі, але ви хочете їх знати? Розв’язати цю проблему допомагають визначники рослин, тварин,грибів (мал. 122). їх виготовляють у формі книгчи атласів.

Пригадайте, як знаходити інформацію у довідниках та енциклопедіях.

Визначати організми можна за певними ознаками, описаними в атласах-визначниках, книгах-визнач-никах.

Як укладений атлас-визначник. У визначнику наведені назви організмів двома мовами: мовоюкраїни, в якій видано атлас, і латинською.

Подані описи зовнішніх ознак організму, наприклад, для квіткової рослини — будова стебла, форма листків, форма, кількість і будова квіток, плодів,кореня, тобто всіх органів рослини.

Існують окремі визначники комах, птахів, звірів та інших груп тварин. Часто у визначнику розміщують малюнок чи фотографію організму(мал. 123).

Зовнішній вигляд

Назва виду

Особливості

Подорожник

великий

Стебло 10 - 60 см заввишки, листки цілокраї, яйцеподібні або овальноїформи, зібрані в розетку(подано на малюнку), здугоподібним жилкуванням, завдяки якому вонине ламаються і стійкі довитоптуванняСуцвіття нагадує колос.

Боривітер степовий

У самців сіра голова, руда спина без плям,покривні пера іржасто-руді, хвіст чорний з поперечною смугою, дзьобблакитно-сірий із чорним гачком. Ноги жовті,кігті білі.

Самка зверху іржаста, з темно-бурими плямами, хвіст зверху рудий 3темними плямами.

Мал. 123. Приклади інформації, вміщеної в атласах-визначниках рослин і тварин

В окремих випадках при визначенні організму потрібно мати збільшувальний прилад, наприкладлопу. Це допомагає краще розглянути дрібні частини тіла організму.

Станьте дослідниками природи

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогоюатласів-визначників

Вам знадобляться: гербарні зразки рослин, зображення (фотографії, малюнки) рослин, тварин і грибів, які найбільш поширені в Україні, атласи-визначники, лупа.

На цьому занятті ви навчитеся: розвивати навички роботи з атласами-визначниками; визначати назви найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин.

На цьому занятті ви розвиватимете навичкироботи з атласами-визначниками; визначатимете назви найбільшпоширених в Україні рослин, грибів, тварин.

Завдання 1. Ознайомтеся з атласами-визначниками, картками чи таблицями, які отримали від учителя. Звернітьувагу, які відомості в них розміщено.

Завдання 2. Розгляньте запропонований учителем гербарний зразок рослини, її зображення на фотографіях чи малюнках. Визначте, що це за рослина. Для цьогоскористайтесь атласом-визначником, картками чи таблицями.

Завдання 3. За допомогою атласа-визначника тварин з’ясуйте назву тварини, зображення якої запропонує вчитель.

Завдання 4. За допомогою атласа-визначника грибів з’ясуйте назву запропонованого вчителем гриба.

Завдання 5. Запишіть назви визначених вами рослини, тварини, грибів і запам’ятайте їх.

Доберіть цікаву інформацію про визначені на практичному занятті рослину, тварину, гриб, умови їх росту та розвитку.

 

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Отруйні рослини, тварини, гриби
Наступна сторінка:   Чинники середовища життя на планеті З...^