Інформація про новину
  • Переглядів: 595
  • Дата: 4-06-2020, 22:18
4-06-2020, 22:18

Tankönyv Biológia 11. osztály Osztapcsenko, Bálán

Категорія: Biológia, Tankönyvek magyar


Наступна сторінка:   Tankönyv 10. osztálya számára Biológia és ökológia Osztapcsenk...

 Megjelenés éve: 2019

 Kiadó: Csernyivei. “Bukrek”

 Szerzői: L. l. Osztapcsenko, P. G. Bálán, T. A. Kompanec, Sz. R. Ruskovszkij


 

Tartalom

1. Az alkalmazkodás mint a biológiai rendszerek univerzális tulaj ...

2. Az organizmusok és környezetük egységességének elve

3. Az adaptációk kialakulásának és tulajdonságainak törvényszerűs ...

4. Az adaptációk tulajdonságai. Az organizmusok adaptív stratégiá ...

5. Adaptációk kialakulása a molekuláris szerveződési szinten

6. Adaptációk kialakulása sejt szerveződési szinten

7. Adaptáció kialakulása egyedszinten

8. Az adaptációk kialakulásának sajátosságai az embernél

9. Populáció-faj szintű adaptációk kialakulása

10. Ökológiai niche. Ökológiailag plasztikus és nem plasztikus fa ...

11. Ökoszisztéma szintű adaptáció kialakulása. A koevolúció és a ...

12. A Szimbiózis és formái

13. A szervezet mint élő környezet. Az organizmusok alkalmazkodás ...

14. Az organizmusok vízi életmódhoz való alkalmazkodása

15. A szárazföldi élettér és az organizmusok hozzá való alkalmazk ...

16. Az organizmusok talajlakó életmódhoz való alkalmazkodása. az ...

17. A különböző szerveződési szintű biológiai rendszerek adaptív ...

18. Az egészséges életmód alapelvei és komponensei

19. A biztonság és a szexuális kultúra. A szexuális úton terjedő ...

20. §. Az alkohol, a dohányzás és a drogok egészségre gyakorolt n ...

21. Az ember immunrendszere, működésének sajátosságai

22. Az immunkorrekció és az immunterápia

23. A külső környezet és a stressz-tényezők hatása az ember egész ...

24. Az ember nem fertőző, fertőző, invazív megbetegedései

25. Ökológia: kutatásának tárgya, feladata és módszerei. Az ökoló ...

26. Az ökológiai vizsgálatok főbb módszerei

27. Az ökológiai tényezők és azok osztályozása

28. Az ökológiai tényezők organizmusokra és társulásaikra gyakoro ...

29. A populációk és azok jellemzése

30. A populáció struktúrájának sajátosságai: térbeli eloszlás, ko ...

31. A populáció struktúrájának sajátosságai: etológiái, genetikai

32. A populáció egyedszáma és szabályozásának mechanizmusai

33. A biogeocönózis és struktúrája

34. Az organizmusok kölcsön kapcsolata a biogeocönózisban

35. Energia-átalakulás a biogeocönózisokban

36. A különböző típusú ökoszisztémák produktivitása. Agrocönóziso ...

37. A biogeocönózisok tulajdonságai. Szukcesszió

38. V.l. Vernadszkij tanai a bioszféráról és a nooszféráról

39. A világ és ukrajna jelenkori ökológiai problémái

40. A szennyezés fajtái, következményei a természetes és mestersé ...

41. A környezet kémiai és biológiai szennyezése

42. A környezet minőségének fogalma. A környezet-szennyezés krité ...

43. A légkörre gyakorolt antropikus hatás. a légköri levegőszenny ...

44. A hidroszféra gyakorolt antropikus hatás. A vizek védelme

45. Az antrópikus talajszennyezés fő forrásai, és következményei

46. A biodiverzitásra gyakorolt antropikus hatás

47. A jelenlegi biodiverzitás megőrzésének módjai

48. Ökológiai politika ukrajnában

49. Ukrajna vörös és zöld könyve. Ukrajna természet-védelmi alapj ...

50. A fenntartható fejlődés koncepciója és jelentősége

51. A biológia belépése a mezőgazdaságba: a „zöld forradalom” poz ...

52. Organizmusok nemesítése: főbb állásfoglalásai és feladata

53. A nemesítés módszerei: mesterséges szelekció és hibridizáció

54. Az organizmusok nemesítése: a genetikai sokféleség nyomában

55. A Genetikai sokféleség növelése a nemesítés során

56. A növény- és állatnemesítés sajátosságai

57. Mikroorganizmusok biotechnológiája, nemesítése és génsebészet ...

58. Növényi biotechnológia és génsebészet

59. Állati biotechnológia és génsebészet

60. A molekuláris biológia és a genetika eredményei az orvoslásba ...

61. A molekuláris biológia és genetika eredményei az orvoslásban: ...

62. A biológiai biztonság és a biológiai védelem problémái

 

Kétnyelvű szótár
Наступна сторінка:   Tankönyv 10. osztálya számára Biológia és ökológia Osztapcsenk...^