Інформація про новину
  • Переглядів: 442
  • Дата: 9-06-2020, 05:08
9-06-2020, 05:08

1. Mit tanulmányoz a földrajz, 11. osztály: а föld földrajzi tere

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz


Наступна сторінка:   2. A topográfiai térkép emlékezz vissza!

 

 

 

 

EMLÉKEZZ VISSZA!

Mit tanulmányoz a természeti és a gazdasági földrajz? A földrajzi ismeretek számotokra ismert forrásai.

A földrajz szerkezete és kutatásai objektumai. Mint már tudjátok az előző osztályokból, a földrajz a földrajzi burok felépítését és összetevő elemeit; a népességet és gazdasági tevékenységét; a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségek és folyamatok kialakulásának és fejlődésének okait; az ökológiai és társadalmi-gazdasági problémákat tanulmányozza.

A mai földrajz nemcsak tudomány, hanem a természeti és társadalmi tudományok egész rendszere. A földrajztudományok rendszerében közel 50 különálló tudományt számlálnak, amelyek a kutatások objektumaival és módszereivel különböznek egymástól (1.1., 1.2. ábra). Ezeket két nagy tudománytömbbe lehet egyesíteni: természetföldrajz és társadalom-földrajz.

A természetföldrajzi tudományok tömbje (A tömb) bolygónk természetvilágát tanulmányozza, kutatja a változatos természeti komplexumokat.

társadalom-földrajzi tömb (B tömb) fejlődését és elhelyezkedésének sajátosságait tanulmányozza.

földrajztudomány

történelme

sének történelmi aspektusait tanulmányozza, valamint a tudományág mai állapotának kérdéseit és fejlődésének perspektíváit. A kartográfia tudománya természeti és társadalmi jelenségek térbeli elhelyezkedésének megjelenítésével és kölcsönös kapcsolataival, valamint a jelábrázolási modellen (kartográfiai ábrázolás) azok változásaival foglalkozik, amelyek reprodukálják a valóság ilyen vagy olyan fizikai oldalait.

ország-ismereteket

egyes régiók, államok és országok társadalmi élettevékenységének politikai, gazdasági,

honismereti földrajzot

földrajzi kutatása).

A földrajz szoros kapcsolatban áll más tudományokkal: természeti tudományokkal (fizika, kémia, biológia, ökológia), társadalomtudományokkal (történelem) és technikai tudományokkal (matematika, informatika). Ezért a földrajz és más tudományok határán alakult ki az orvosi földrajz, a katonai földrajz, a toponímia, a geoinformatika, a geoökológia, a geoökonómia (gazdaságföldrajz) és mások.

A geoszisztéma és szinyei. Geoszisztémának nevezik a földfelszín területileg egységes részét a természeti elemek összességével, amelyek kölcsönhatásban vannak egymással, a külső környezettel, többek között az emberi társadalommal is. A geoszisztéma összetevői biotikusak abiotikusak

A geoszisztéma fő tulajdonsága az egységessége, hierarchikussága; kölcsönösen kapcsolatos összetevők megléte, amelyek az anyag- és az energiacsere által egyesültek. A geoszisztéma fogalma számos természeti földrajzi egységet ölel fel - a földrajzi buroktól annak elemi szerkezetéig. Ezért a geoszisztémák több szintjét különböztetik meg (1.3. ábra).

A földrajz ismeretszerzési és konstruktív szerepe. A földrajz olyan tudomány, amelynek szerkezetében világos világnézeti potenciál található, mert, kutatva a környező világot, egyidejűleg alakítja felfogásunkat a világról, ezen keresztül pedig a társadalmi tudatosságot. Tehát, ez a tudomány az alapja a törvényszerűségek ismeretének a társadalom és a természet kölcsönhatásáról, a földrajzi környezet fejlődéséről, amely a földrajz ismeretszerző szerepét alkotja. konstruktív

környezetre kifejtett hatások következményeit, hanem előrejelzi azokat. Összegyűjtve különböző földrajzi információkat, a tudósok nemcsak egyszerűen regisztrálják és leírják az eseményeket, hanem prognosztizálnak bizonyos változásokat, amelyek kialakulnak a természeti környezetben, a társadalomban és gazdasági tevékenységében. Nemcsak a speciális (meteorológiai, hidrológiai), hanem a komplex előrejelzések is hatékonyak, amelyek előrejelzik a jövőbeni változásokat a természeti komplexumokban.

 

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

a földrajz kutatási objektumát és szerkezeti összetevőit; mi a geoszisztéma és annak szintjei.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1. Ma

szintű geoszisztémákhoz.

2. Fejtsd ki álláspontodat a földrajz ismeretszerzési és konstruktív szerepéről.

3. Ny

- Található-e itt előrejelzés: rövidtávú (1-3 nap), középtávú (3-10 nap) vagy hosszú távú (több mint 10 nap)?

- Milyen információt kaphat a felhasználó a levegő hőmérsékletéről, a felhőzetről, a légköri csapadékról és jelenségekről, a levegő páratartalmáról, a légnyomásról stb.?

- Milyen sajátosságai vannak a légi, tengeri vagy folyami, valamint a mezőgazdasági időjárás-előrejelzéseknek?

1. FEJEZET

 

TOPOGRÁFIA ÉS KARTOGRÁFIA

EZT TUDNI KELL, HOGY KÉPESEK LEGYÜNK:

általánosítani a

olvasni a topográfiai és várostérképeket, a közlekedési forgalom sémáit; feladatokat oldani meg a topográfiai térképek alapján (meghatározni az irányszögeket: a pontok földrajzi és derékszögű koordinátáit, a terep abszolút és relatív magasságát, a folyó esését, a méretarányt stb.);

leírni a topográfiai térkép alapján a terep egy részének domborzatát.

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 
Наступна сторінка:   2. A topográfiai térkép emlékezz vissza!^