Інформація про новину
  • Переглядів: 137
  • Дата: 9-06-2020, 21:24
9-06-2020, 21:24

4. Települések térképei

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  3. Mérések a topográfiai térképen
Наступна сторінка:   5. Földrajzi térkép

EMLÉKEZZ VISSZA!

Mi a helyszínrajz és milyenek a sajátosságai? Mit jelent a tájékozódási képesség a terepen?

A településtérképek és a tömegközlekedési térképek. Hogyan lehet megtalálni az objektumot a településen és hogyan lehet oda eljutni? Mennyi időre van szükség? Mi található a közelben? Ezek azok a kérdések, amelyek nemcsak a turistákat érdeklik, hanem

a hétköznapi lakosokat is. Gyorsan, hatékonyan és egyértelműen segítenek válaszolni a speciális térképek, a várostérképek. Ezek a kartográfiai ábrázolások már régóta pótolhatatlan útmutatók, amelyek lehetőséget adnak nemcsak magabiztosan tájékozódni az információs környezetben, hanem egyértelműen meghatározni az utazás útvonalát, valamint tartózkodási helyünket.

A települések helyszínrajzai - különböző és hasznos információk forrása adott településről; azokról a helyekről, amelyeket az ember meg akar látogatni; az eseményekről környezetében stb. Például, a várostérképek (városi helyszínrajzok) a városi települések nagyméretarányú kartográfiai ábrázolása, amelyeket a településeken való tájékozódás megkönnyítése érdekében készítenek. Ezek a térképek a település határait és kerületeit, az utcák elhelyezkedését, a beépítettség sajátosságait (termelési-, kultikus- és lakóépületek), a külvárosi területek határait, a folyóhálózatot, a talaj- és növénytakarót ábrázolják (4.1. ábra).

Tartalmától függően a városi helyszínrajzokat topográfiai, tervezési helyszínrajzokra osztják, olyan helyszínrajzokra, amelyek kombinálják a város topográfiáját a tervezési terheléssel; helyszínrajzokra, amelyeket speciális munkálatok végzéséhez készítenek (erdőirtások végzéséhez az elővárosi területeken, területek lecsapolásához, hidak, csatornák, lakóépületek, emlékművek építéséhez stb.).

A települések mai helyszínrajzai a legpontosabban ábrázolják a nagy építmények többségének elhelyezkedési sajátosságait és lehetőséget adnak könnyen megtalálni az objektumot, tájékozódni vagy haladási útvonalat tervezni. Általában az ilyen helyszínrajzok további információt is tartalmaznak a településről, amely különösen hasznos turistautak tervezéséhez.

Ilyen kartográfiai erőforrásul szolgálnak például a digitális várostérképek, amelyeket a Kartográfia Állami Tudományos-termelési Vállalat dolgozott ki. Az ilyen helyszínrajzok információkat tartalmaznak a vízrajzról; a beépítettségről (az épületek számozásáról és felületéről); a vasutakról; az úthálózatról; a szociális objektumokról; a mérnöki építményekről; a domborzatról és a növényzetről. Mára közel 1200 digitális helyszínrajz készült el Ukrajna településeiről.

Közlekedési forgalomtérképek. Minden modem nagyvárosnak fejlett közlekedési infrastruktúrája van, amelyet közutak, vasutak, vízi utak és hidak alkotnak. Például, a nagyvárosokban fejlettek a közúti szállítások, a tömegközlekedés stb.

Kijevben, Harkovban és Dnyeperben földalatti metró is van. A fővárosban működik még fogaskerekű és városi helyiérdekű vasút is. Annak érdekében, hogy a városlakók és a vendégek számára könnyebb legyen utazni, városi közlekedési forgalomtérképeket

készítenek (4.2. ábra).

Ezek a sémák ma már nemcsak nyomtatott változatban érhetők el, hiszen a tömegközlekedés már online módon is követhető. Az Easy Way alkalmazásprogram felületén elérhetők Kijev földfelszíni tömegközlekedésének GPS-adatai. Ma online módon követhető 123 útvonal közlekedése - minden autóbusz és trolibusz közlekedése, valamint csaknem minden villamosé. (4.3. ábra).

így az Easy Way mobilalkalmazáson megjeleníthetők GPS-adatok, amelyeket a mobiltelefonok felhasználói az iOS és Android rendszereken keresztül igénybe vehetnek nemcsak a közlekedés megfigyeléséhez, hanem letölthetik mindegyik megálló aktuális menetrendjét (ez a szolgáltatás Ukrajna számos városában megtalálható)..

A DozoR City alkalmazás hasznos a tömegközlekedési felhasználók számára több ukrán városban: Bila Cerkva, Zsitomir, Zaporizsja, Ivano-Frankivszk, Kamjanec-Pogyilszkij, Kovel, Konotop, Koroszteny, Kropivnickij, Mirhorod, Munkács, Rivne, Ungvár, Hmelnyickij, Csernyihiv. A közlekedési adatok a GPS navigációs rendszeren keresztül érhetők el. Ebben a programban látható a térképen a trolibusz vagy az iránytaxi tartózkodási helye; mozgásuk iránya; meg van határozva a tényleges érkezési idő mindegyik megállóba; megjelenik a városi közlekedési útvonalak teljes listája (4.4. ábra).

A topográfiai térképek és helyszínrajzok használatának gyakorlati jelentősége.

A nagy pontosság és a részletesség, amellyel mindegyik terepi objektumot ábrázolják a topográfiai térképeken, lehetővé teszi, hogy ezeket a térképészeti munkákat különböző célokra alkalmazzák a népgazdaságban, különböző építmények és közlekedési utak építésénél, különböző számítások végzéséhez, geológiai kutatási munkákhoz, földmérési és kataszteri munkáknál.

A nagyméretarányú (1:5 000 és 1:10 000) térképeket az iparban és a kommunális gazdaságoknál, az ásványi kincsek részletes geológiai feltárásának folyamatában, közlekedési csomópontok és építmények tervezésénél, tájékozódáshoz a településeken és a turistautakon stb. alkalmazzák; fontos szerepet játszanak ezek a térképek a katonai tevékenységben.

A topográfiai térképeket az emberi tevékenység különböző ágazataiban használják, bizonyos irányú információkat tesznek szemléletesebbé. Ezért felhasználásuk kapcsolatos a domborzatalakító tényezők és folyamatok tanulmányozásával, a domborzat gazdasági értékelésével, a természetvédelmi tevékenységgel, valamint területek mezőgazdasági birtokbavételével, a meliorációval, az építmények tervezésével és különböző építkezésekkel.

Mindemellett széleskörűen használják az adott vidék vízi, ásványi, biológiai és energetikai erőforrásainak gazdasági értékelésénél, a veszélyes hidrológiai jelenségek tanulmányozásának folyamatában, valamint különböző természetvédelmi intézkedések kidolgozásánál. Különösen érezhető szerepük a földtulajdonok kataszteri nyilvántartásában, gazdasági értékelésükben a terület mezőgazdasági felhasználása céljából.

A térképek megbízható vezetők a katonai hadtestek mozgásának folyamatában harci tevékenység vagy hadgyakorlatok idején, a repülőgépeknél, valamint a turisztikai tevékenységben. A katonai tevékenységben a térképek az információk fő forrását jelentik az adott vidékről és kötelező útmutató a hadtestek irányításához és kölcsönös tevékenységük megszervezéséhez. Az iparban, az energetikai és a közlekedési építkezéseknél a topográfiai térképeket alaptételként használják a kutatásokhoz, a tervezéshez és a mérnöki tervek megvalósításához. Ma a vasúti pályák, az autóutak, a csővezetékek optimális lefektetését nem terepi körülmények között határozzák meg, hanem topográfiai térképek alapján a tervezési intézményekben.

A topográfiai térképeket és a helyszínrajzokat széleskörűen alkalmazzák a mezőgazdaságban a földhasználat idején, a meliorációnál, az intézkedéseknél a talaj termékenységének javítására, a szél- és a vízerózió elleni küzdelemben, valamint a termőföld erőforrások gazdaságos felhasználásához. Ezek a térképek szemléltető eszközök, ismeretek elsajátításának és forrásának objektumai, mivel ezek tudományos kutatások eredményei, a vezetői döntések meghozatalának megalapozói, de mindenekelőtt különböző természeti és társadalmi térbeli jelenségek modelljei.

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

mik a várostérképek és milyen célból szerkesztették azokat; a közlekedési térképek felhasználásának sajátosságai, valamint hogyan segítenek a szükséges információk megszerzésében; melyek a topográfiai térképek alkalmazási területei.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1. Keress információt saját megyeszékhelyed vagy más közeli nagyváros honlapján a közlekedési rendszerről. Határozd meg, milyen lehetőségeket tud ajánlani a fogyasztó számára. Kényelmes-e ezt az erőforrást használni a városlakóknak és vendégeinek?

Easy Way

- ke

- mo

- hat

utazáshoz (az időt, a kényelmet és a viteldíjat figyelembe véve);

- el

GYAKORLATI MUNKA

1. Határozzátok meg a topográfiai térképen egyes pontok földrajzi (másodpercnyi pontossággal) és derékszögű koordinátáit, a földrajzi és a mágneses azimutokat, a pontok abszolút és relatív magasságát, a folyó esését.

2. Elemezd a saját városod (megyeszékhelyed) közlekedési sémáját.

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  3. Mérések a topográfiai térképen
Наступна сторінка:   5. Földrajzi térkép^