Інформація про новину
  • Переглядів: 184
  • Дата: 9-06-2020, 21:33
9-06-2020, 21:33

6. Mai kartográfiai alkotások

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  5. Földrajzi térkép
Наступна сторінка:   7. A föld mozgása és annak következményei

EMLÉKEZZ VISSZA!

Mi határozza meg a földrajzi térképek sajátosságait? Mik a földrajzi információs rendszerek (GIS)?

Mai kartográfiai alkotások. Mint már tudjátok, a hagyományos kartográfiai alkotásokhoz sorolják a papíralapú földrajzi térképeket, a domborzati térképeket, az atlaszokat, a földgömböket, a fényképeket, a blokkdiagramokat és másokat. Ellenben az információs technológiák, a számítógépek és a szoftverek stb. fejlődésével újabb, modem kartográfiai alkotások jelennek meg. A leggyümölcsözőbben a mai kartográfia a geoinformatikával és a számítógépes modellezéssel működik együtt. Ezeknek a tudományoknak integrációja alapján egy perspektivikus irányvonal alakult ki - a geoinformációs kartográfia, amely az internet-kartográfiával együtt fejlődött (online-kartográfia) - térképek, atlaszok szerkesztése és elhelyezése a világhálón.

A számunkra jól ismert atlaszok és földgömbök helyett megjelennek ezek digitalizált analógjai - a kartográfiai ábrázolások egyes fajtái, amelyek adatok alapján állítanak elő digitális térképeket és megjelenítik azokat különböző eszközökön (a számítógép monitorján, az okostelefon vagy a tablett kijelzőjén, a műholdas navigátoron). A digitális térképek és atlaszok többnyire hasonlók a papír-analógjaikhoz, viszont további automatikus adatkeresési funkciókkal. A digitalizált kartográfiai alkotások többsége befejezett termék, ezért nem teszik lehetővé a tartalom megváltoztatását a felhasználó által. Gyors ütemben fejlesztik a műholdas navigációt, mobilszolgáltatások jelennek meg az okostelefonokon, tabletteken és más eszközökön.

A kartográfiai internetforrások használata. Az internet-kartográfia fejlődésével számunkra, felhasználók részére, valamint a hivatásos felhasználásra sok kartográfiai szolgáltatás jelenik meg, mint például a Google Maps,z. Google Earth, az OpenStreetMap, az Earthexplorer és mások. Tekintsük meg néhányuk munkájának sajátosságait.

A Google Maps egyike a legismertebb kartográfiai szolgáltatásoknak. 2005 óta létezik. A Google Maps három fő része ismert lehet mindenki számára - ezek közvetlenül a térképek, a műholdképek és a Google Street View (utcanéző). Ennek köszönhetően lehetőségünk van megtekinteni a reális utcaképeket a településeken és megfigyelni nemcsak egy vidék természeti sajátosságait és emlékműveit, hanem benézni a múzeumokba, éttermekbe, cégekbe, stadionokba a világ különböző városaiban. A Google Maps ingyenes, nem üzleti célú használatra készült, népszerűsége szerint az első helyet foglalja el a világon (6.1. ábra).

A Bing maps. Ez aMicrosoft vállalat kartográfiai szolgáltatása, amelyet 2005-ben hoztak létre. Alkalmassága hasonló a Google térképekhez, abban különbözve tőlük, hogy hiányzik belőlük a Google Street View. aero mód (légi felvételek szélesebb megfigyelési

szöggel), amelynek köszönhetően a terepi térkép kinézete nem annyira síkszerű, mint a hagyományos műholdfelvételeken.

Az egyik legelső kartográfiai szolgáltatás az interneten a MapQuest, amelyet még 1996-ban hoztak létre. A szolgáltatást az USA lakosainak szánták, ahol jelentős népszerűséget ért el (az első három legnépszerűbb kartográfiai szolgáltatáshoz tartozik). Maga a szolgáltatás az AOL vállalathoz tartozik.

Többek között meg lehet említeni a Nokia Here szolgáltatást - a közismert finn vállalat kartográfiai szolgáltatását. A Nokia térképei 2001-ben jelentek meg, csaknem 200 ország térképei találhatók köztük, és annak ellenére, hogy ez csak egy túlzások nélküli kartográfiai szolgáltatás, szembetűnik térképeik formatervezése.

Eléggé szokatlan az OpenStreetMap kartográfiai szolgáltatás, amelyet önkéntesek hoztak létre. Ennek a nemzetközi projektnek a sajátossága az, hogy célja lett a szabad, nyitott világtérkép létrehozása. Sok ország nagyszámú résztvevője ad hozzá helyadatokat az adott vidékről, ahol élnek, segítve ezzel feltölteni a szolgáltatást adatokkal a közelükben lévő infrastruktúra objektumairól, ezzel is részt vesznek a térkép létrehozásában és segítenek a negatív folyamatok, katasztrófák áldozatain. A projekt résztvevői által összegyűjtött adatok szabadon, nyíltan és ingyen felhasználhatók, a projektben bárki részt vehet, aki jobbá szeretné tenni a térképet.

A földrajzi információs rendszer (GIS) és a földi távérzékelés gyakorlati felhasz-

Aföldrajzi információs rendszer {GIS) — többfunkciós komplexum, amely biztosítja a térbeli (földrajzi) adatok begyűjtését, feldolgozását, megjelenítését és terjesztését. A mai világban a GIS már nem újdonság: az első kartográfiai információs rendszerek még a XX. század 60-70-es éveiben lettek kidolgozva az USA-ban, Kanadában és Svédországban. Mára már több GIS létezik, amelyeket a tudományos kutatásokban, a gazdaságban, a politikában, az oktatásban, az ökológiában és az emberi tevékenység

más ágazataiban használnak fel. Ezek a technológiák egyesítik a hagyományos munkaválfajokat a vizuális lehetőségekkel kiegészített adatbázisokkal és a földrajzi elemzéssel, amelyeket megad számunkra a térkép.

A GIS segítségével lehetőség nyílt elemezni, modellezni és előre jelezni a környező világ bonyolult jelenségeit és eseményeit, többek között a negatív természeti jelenségeket, baleseteket, katasztrófákat a természeti környezetben és a technológiai szférában. Ez lehetőséget teremtett tanulmányozni a földfelszínt, egyik vagy másik objektumra közelítve. Ezek a komplexumok növelik az elemzés hatékonyságát és a problémák megoldását, amelyek ma az egész társadalom előtt felmerülnek, az újabb GIS-ek potenciális létrehozásának lehetőségei és felhasználása gyakorlatilag korlátlan. A GIS-technológiák egyesítik a földi távérzékelés módszereit, a különböző geoinformációk elemzését, a digitális képek feldolgozását, az adatbázis-kezelő rendszert (DBMS), a globális helymeghatározást (GPS), az internet-technológiákat (6.2. ábra).

Jelenleg a GIS-t leggyakrabban a geológiai és geomorfológiai kutatásokban, az ásványi erőforrások kutatásában és feltárásában, a természethasználatban és az ökológiai monitoringban használják. Alkalmazzák a tervezésben, az építőiparban, a gazdasági és a

szociális irányú objektumok üzemeltetésében, kataszterek (termőföldi, vízi, erdei stb.) létrehozásában.

Nagy perspektívái vannak a GIS-technológiák alkalmazásának a mezőgazdaságban, az erdő- és vízgazdálkodásban, az időjárás kutatásában és előrejelzésében, a kereskedelemben, a marketing- és üzleti tevékenységben, a pénzügyi és banki ügyekben, a politikában és az állami irányításban, a biztonság garantálásában vészhelyzetek idején, a tervezésben és előrejelzésekben, az egészségügyben, a tudományos kutatásokban és az oktatásban stb.

A földi távérzékelés (RS) a világűrből - adatszerzés a Földről a világűrből, a vizsgálandó tárgyak által kibocsátott, visszaverődő, elnyelt vagy szétszórt elektromágneses hullámok tulajdonságainak felhasználásával (6.3. ábra).

Mindemellett a földi távérzékelés adatait felhasználják feladatok ellátására az állam biztonsága és védelme érdekében. Az adatokat, amelyeket műholdas és légi felvétellel kapnak, széleskörűen használják különböző szférákban: térképek létrehozására és felújítására; területek kataszterezéséhez, tervezéséhez és irányításához; az ökológiai és természetvédelmi monitoringhoz; a mezőgazdasági kultúrák állapotának értékeléséhez, a termés előrejelzéséhez; az erdők állapotának ellenőrzéséhez, az erdőirtások megfigyeléséhez, az erdőtüzek következményeinek értékeléséhez; az időjárás megfigyeléséhez és előrejelzéséhez, a klímaváltozások ellenőrzéséhez; a vészhelyzetek előrejelzéséhez és megfigyeléséhez, a következmények értékeléséhez; a geológiai kutatásokhoz, az ásványkincsek felkutatásához; a légkör és a Világóceán kutatásához; a jégtakaró megfigyeléséhez; a törvénytelen hajózás eseteinek felderítésére.

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

TUDNOD KELL:

példákat felhozni a kartográfiai ábrázolásokkal való munka formáira a számítástechnika felhasználásával;

milyen kartográfiai szolgáltatások segítenek a környező világ kutatásában; digitális kartográfiai erőforrások, amelyeket fel lehet használni a mindennapi életben;

a kartográfiai internet-szolgáltatások fő tulajdonságai.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

Az

honlap anyagának segítségével:

• ha

fő összetevőit Ukrajnában;

• ho

körülmények között országunkban és elemezz egyet közülük.

2. Készíts prezentációt a földi távérzékelés hazai űreszközeiről, kezdve az első ukrán SZICS-1 műholddal, amelyet 1994-ben lőttek fel, a modern SZICS-3, Okean-O, PolyTAN és más eszközökig.

3. Felhasználva a Google Maps kartográfiai szolgáltatást, keresd meg saját településed térképét:

• ha

számára;

• el

GYAKORLATI MUNKA

3. Határozd meg a fokhálózat alapján különböző pontok földrajzi koordinátáit, azimutjait, távolságokat fokokban és kilométerekben pontok között különböző térbeli lefedettségű térképeken.

KUTATÁSI FELADAT (választás szerint)

1. Határozd meg az optimális haladási útvonalat járásod ismert objektumai között megyéd navigációs térképe segítségével.

2. A földi távérzékelés adatainak felhasználási szférái.

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  5. Földrajzi térkép
Наступна сторінка:   7. A föld mozgása és annak következményei^