Інформація про новину
  • Переглядів: 147
  • Дата: 9-06-2020, 21:50
9-06-2020, 21:50

22. A globális gazdaság

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  21. A népesség demográfiai szerkezete. A népesség migrációja, m...
Наступна сторінка:   23. A nemzetközi árupiac

EMLÉKEZZ VISSZA!

Mi az ország gazdasága?

Miben rejlik a gazdaság szektorális modelljének sajátossága?

A globális gazdaság. A világgazdaság globális, bonyolult és egységes rendszer, amely magába foglalja az országok és régiók nemzetgazdaságát. Napjainkban a világgazdaság új minőséget szerez - fontos formájává és egyben új fejlődési szakaszává válik a globalizáció. A XX. század 80-as éveitől kezdődően a gazdasági típustól, amelyben a nemzetgazdaságok érdekei uralkodtak, áttérés megy végbe a következő típusra - a globális (nejetek feletti) gazdaságra. Erre a kölcsönös kapcsolatok és kölcsönös függőségek magas szintje, a gazdasági, pénzügyi és emberi erőforrások összefonódása jellemző, vagyis egységes planetáris gazdaság kialakulásáról van szó, amelynek alapjaiban erőteljes integrációs folyamatok fekszenek.

A Nemzetközi Valutaalap szakembereinek meghatározása szerint a globalizáció fe-noménje - a világ összes országának növekedő kölcsönös gazdasági függősége. Ez a nemzetközi termék- és szolgáltatásforgalom volumenének és változatosságának, meg a világ tőkeforgalmának eredménye, valamint a technológiák egyre gyorsabb elterjedésének köszönhető. A gazdasági globalizáció folyamatának fő tényezői: a nemzetközi munkamegosztás elmélyülése és az információs-kommunikációs technológiák fejlődése, ami mellett növekedik a nemzetgazdaságok nyíltsága és kölcsönös függősége. A világ általános gazdasági folyamatai uralkodóvá válnak, az innovációs vállalkozói tevékenység kikerül a nemzetek feletti szintre. A jelenlegi világgazdasági kölcsönös kapcsolatok a termelés átmenetében jelennek meg a nemzethatárokon és az integráción keresztül, magával vonva egyes nemzetgazdaságok kölcsönös kapcsolatainak erősödését, a globális gazdaság képződését.

Fontos szerepet játszik a globális gazdaságban a nemzetközi szakosodás és a termelés kooperációja. A nemzetközi szakosodás és a termelés kooperációja - a nemzetközi munkamegosztás formája, az országok, cégek, vállalatok kölcsönösen összekapcsolódó folyamata egyes termékek vagy alkatrészeik gyártásában a termelők kooperációjával a késztermék közös kibocsátásához. A termelés nemzetközi szakosodása alatt a termelés

koncentrációját értik egynemű termék előállítására egy vagy több országban a hatékonyság emelése, a termelési költségek csökkentése és a termékminőségjavítása céljából.

A termelési technológiák bonyolítása előidézte az alkatrészek és az összetevők számának növekedését, amelyet a késztermékben használnak fel. Ezzel kapcsolatos a világ különböző országainak szakosodása a termék részbeni előállítására, mert legyártani az összes elemet egy vállalatnál és egy országban gazdaságilag nem mindig célszerű. Gyakran alkalmaznak technológiai szakosodást, ami az országok törekvésének összpontosulá-sát jelenti egyes gyártási műveletek elvégzésére a késztermék előállításában. Az ilyen szakosodás megengedi maximálisan kihasználni a termelési viszonyokat, amellyel egyik vagy másik ország rendelkezik a nemzetközi munkamegosztás keretein belül. A termelés nemzetközi kooperációja pedig a munkamegosztás formájaként termelési kapcsolatokat hoz létre a különböző országok vállalatai között. Ma a kooperáció elősegíti csökkenteni a költségeket a termelésben és a termékek értékesítésére, tehát az árát is, emelni a hatékonyságot és a versenyképességet.

A technológiák világpiacának alakulása. A gazdasági fejlődés felgyorsulása a XX. század második felében új világpiac kialakulásához vezetett - a technológiák piacához, amely a világ áru-, munka- és tőkepiacai mellett képződik. Ennek a piacnak kialakulási és működési alapjai a technológiák, amelyekre úgy néznek mint a termelés jelentős összetevőjére, a technológia fogalmára pedig mint a tudományos-technikai ismeretek összetevőire, amelyeket fel lehet használni az áruféleségek és a szolgáltatások termelési folyamatában.

Valójában a technológiák világpiaca - a gazdasági viszonyok rendszere a tudományos-technikai ismeretek cseréjének szférájában. Ezen a piacon jelen vannak állami intézmények, tudományos-kutatói és oktatási intézetek, iparvállalatok, innovációs cégek, tudósok és szakemberek. Itt kínálják a szellemi tevékenység eredményeit, amelyek információk, dokumentációk, ismeretek, berendezések, szerszámok, technológiai futószalagok, késztermékek vagy azok részegységeinek alakjában jelennek meg. A technológiák piaca különálló egységekből tevődik össze (22.1. ábra).

A tudományos-technológiai eredményekkel való csere fő formája az országok között - a felhasználási engedélyek (licencek) kereskedelme. A licenc - az eladó engedélye felhasználni más személy által a találmányt, a technológiát, a termelési tapasztalatot, a termelési sajátosságot, a védjegyet bizonyos áruféleség gyártására meghatározott ideig anyagi ellenszolgáltatás fejében. Külön megkülönböztetnek szabadalmi licencet (engedélyt) - a szabadalmaztatott találmányok használatának joga. A szabadalom - dokumentum, amely igazolja a találmány feltalálói jogosultságát és a találmány kizárólagos használatának jogát. A szabadalmazás elősegíti a védelmet a kalózkodástól és a nem tisztességes konkurenciától, ami különösen aktuális a szoftverpiacokon, valamint a céges nevek és védjegyek használatában. A technológiai piac vezető termelési

ágazatai: az elektronika és az elektrotechnika, a vegyipar és az olajkémia, a közlekedési gépgyártás, a könnyű- és élelmiszeripar. Ezérta technológiák világpiacának közel 90 %-a a gazdaságilag fejlett országokra esik. Például, az USA-ra, Japánra, Nagy-Britanniára, Németországra és Franciaországra esik ennek a piacnak több mint 60 %-a.

A TNK-k és a szabad gazdasági övezetek szerepe a globális gazdaság kialaku-Általánosan elismert, hogy a TNK-k ma a globális gazdaság kialakulási folyamatának a fő hajtóerejévé váltak. Ez azt jelenti, hogy néhány száz legnagyobb TNK-k uralkodása meghatározza a világtermelés és értékesítés fő arányait. A TNK-k jellemzői: a tevékenység jelentős méretei, amelyben gyakorlatilag érintett a világ összes országa; a hatalmas nyersanyag- és pénzügyi potenciál; a szilárd helyzet a világgazdaságban; a tevékenység területi és ágazati változatossága. A TNK-k fontos szerepet játszanak a világ termelési potenciáljának eloszlásában. Kiemelkedik jelentős hatásuk a nemzetközi kereskedelemre. Mára a TNK-k a világ külkereskedelmi forgalmának közel felét bonyolítják le: részesedésük a magas-technológiák kereskedelmében meghaladja a 80 %-ot. Egységes hálózatot alkotva, a transznacionális tőke uralja az összes termelőeszköz egyharmadát és a világ áruféleségeinek csaknem felét állítják elő.

A földrajzi és egyéb előnyök hatékony felhasználásának globális igénye bizonyos területeken sok országban szabad gazdasági övezetek létrehozásához vezetett. Ezek a területek, amelyek sajátos, egy konkrét országban általánosan elfogadott gazdasági tevékenységhez képest, kiváltságosabb működési lehetőséggel rendelkeznek. Az SZGÖ (szabad gazdasági övezetek) kialakulásával a termelési volumenek növekedése és annak megújulása ment végbe, ami lehetőséget teremt versenyképes termékek előállítására nemcsak a belső piacokra, hanem exportra is. Növekedik a termelés volumene, ami elősegíti a termékek gyártását, amelyeket korábban importáltak, emelkedik a GDP (belső össztermék), valamint újabb munkahelyek jönnek létre és növekedik a foglalkoztatottság, amelynek eredményeként növekedik a lakosság jövedelme és az adóbevételek a költségvetésbe. Mindez felgyorsítja az ország gazdasági fejlődésének ütemét.

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

a globális gazdaságra jellemző a nemzetgazdaságok kölcsönös kapcsolatainak és a kölcsönös függőség magas szintje, a gazdasági, a pénzügyi és az emberi erőforrások összefonódása;

a globális gazdaságban fontos szerepet játszik a nemzetközi szakosodás és a termelés kooperációja - a nemzetközi munkamegosztás formái, az országok, a cégek, a vállalatok szakosodásának összefüggő folyamata bizonyos termékek

-

zös gyártására;

a TNK-k a globális gazdaság kialakulási folyamatának fő hajtóerői.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1. Keress információt az Ukrajnai Szellemi Tulajdon Intézetének honlapján:

• mi a találmány;

• milyen jogai vannak a szabadalmazott találmány tulajdonosának;

• hogyan lehet ukrajnai védjegyet kapni a találmányra.

2. Ukrajna Gazdasági Fejlődésének és Kereskedelmi Minisztériumának honlapján keresd meg az Ukrajna exportstratégiája: Útmutató a kereskedelem stratégiai

mációkat, figyeld meg az áruféleségek exportjának szerkezetét Ukrajnában 2017-ben. Milyen helyet foglalnak el az export szerkezetében a gazdaság primer,

rei országunknak?

3. A

tevékenysége határozza meg, amelyekre a világ értékesítéseinek több mint 22

rán piacon? Használod-e a TNK-k termékeit és szolgáltatásait?

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  21. A népesség demográfiai szerkezete. A népesség migrációja, m...
Наступна сторінка:   23. A nemzetközi árupiac^