Інформація про новину
  • Переглядів: 168
  • Дата: 9-06-2020, 21:51
9-06-2020, 21:51

24. A globális értékláncok

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  23. A nemzetközi árupiac
Наступна сторінка:   25. A tercier szektor ágazatainak fejlődési sajátosságai a világ...

EMLÉKEZZ VISSZA!

Mi a gazdasági szakosodás?

Milyen a gazdaság szekunder szektorának ágazati szerkezete?

A globális hozzáadott értékláncok sajátosságai a fémek gyártásában. Avaskohászat piacának fő tendenciái:

• az alaptermelés az acél gyártása (ezen a piacon több mint 100 ország tevékenykedik);

• először lettek az acélgyártás fő gazdasági szubjektumai a privát TNK-k;

• az acélgyártás átlagos növekedési üteme a XXI. században csaknem kétszeresére nőtt, összehasonlítva a XX. század második felével;

• a kereslet növekedését az acélra a fejlődő országok belső piacának jelentős növekedése idézte elő;

• a kereslet növekedése felélénkítette az újabb vállalatok elhelyezését (a legtöbb ilyen

-

lamokban, Mexikóban, Argentínában, Egyiptomban, Algériában, az EAE-ban, Sza-úd-Arábiában építik ki);

• növekedik a fejlődő országok szerepe a termelésben;

• a termelés koncentrációja a jelentős ipari központok körül (a legnagyobbak: Raj-na-Ruhr, Tokió, Sanghaj, Tangshan; a vaskohászat jelentős régiói: a Koreai Köztársaság, Tajvan, az USA és Kanada (Tómellék), Ukrajna, Oroszország) és újabb kohászati központok létrehozása India keleti és Brazília délkeleti részén.

A kohászati cégek közel 25 %-a rendelkezik saját nyersanyaggal és ellenőrizni tudja a hozzáadott értékláncot az ágazatban. Mindemellett, a megléte kulcsfontosságú összetevővé vált a modern vállalatok telepítésében (24.1. ábra).

A közvetlen vas-visszanyerés technológiájának fejlesztése a kohászat telepítéséhez

-

melésének vidékein (India, DÁK). így jelenleg az ágazat vállalatainak elhelyezését a TNK-k térbeli szerveződésének változásai határozzák meg. Az új vállalatok fő telepítési tényezői a vastartalmú nyersanyag értékének és az acél árának kombinációja a világ országaiban és régióiban, valamint a termelés önköltsége (24.1. táblázat). Kulcsfontosságú tényezővé válik az acélgyártás jövedelmezősége, amely meghatározza új gyártási vállalatok építését.

24.1. táblázat. A nyersanyag ára és az acéltermelésre fordított költségek

A színesfémkohászat jelenleg más ágazatokat lát el egyedi anyagokkal, amelyeket a háztartási gépektől és edényektől az űreszközökig, valamint a legmodernebb számítógépekben használnak fel. Fontos tényező, amely hatott a színesfémkohászat piacára -Kína, amely a színesfémek fontos gyártójává vált, felemelkedve az első helyre a termelésben. A piacra hatással vannak a fejlődő országok is.

Az alumíniumgyártáshoz alágazatok tartoznak: bauxit és timföld termelése, alumíniumolvasztás. A színesfémkohászat globális tendenciája — átorientálódás az olcsó villamos-energia országaira. Ez többek között Mozambik, Kína, India, EAE, Izland, Bahrein. A fejlett országokban pedig (USA, Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország) megfigyelhető a legyártott fémek mennyiségének csökkenése.

A termelés földrajza:

Bauxit: az élenjárók - Ausztrália és Óceánia, Kína, Brazília, Jamaica, Suriname, Guinea.

Timföld: Kína, Ausztrália, Brazília, Jamaica, Suriname.

Alumínium: Kína, Oroszország, Kanada, az USA, Ausztrália, Brazília, Norvégia, India.

-

giók -26%.

A közlekedési eszközök, az elektronika termelésének jelenlegi földrajza. A

közlekedési gépgyártásban megnövekedett az autó- és a repülőgépgyártás szerepe. Az autógyártásra jellemző a termelés különálló termelési szakaszokra való felosztása, az outsourcing és az offshoring, amely elősegíti az autógyártás földrajzának jelentős kiszélesedését. Ebben az esetben a termelés hozzáadott értékláncaihoz sorolják úgy a nagy autógyártókat, mint a kisebb cégeket is - az alkatrészek gyártóit és a szolgáltatások nyújtóit. Figyelembe véve a jelentős közlekedési költségeket és az adólevonásokat, a vezető autócégek termelésüket megpróbálják az értékesítési piacokhoz közelebb elhelyezni.

-

ségek többségét más európai országokból kapja. Ugyanilyen helyzet jellemző Eszak-Amerikára és Ázsiára is. A termelésben megfigyelhető a regionális gazdasági integráció. A globális hozzáadott értékláncoknak az autógyártásában nagy jelentősége van, kiterjedésük egyike a legnagyobbaknak a modern gazdaságban. Ez az autóipar különböző kapcsolatainak következménye más ágazatokkal. Az autógyártás legkiterjedtebb hozzáadott értékláncaival Kína, Dél-Korea, Japán, Németország, Franciaország és az USA rendelkezik.

Az elektronikagyártás az egyik leginkább tudomány igényes ágazat a gépgyártásban, ahol a legelterjedtebbek a globális hozzáadott értékláncok. Ez a termékgyártás sajátosságaival kapcsolatos, többek között a moduljelleggel és a viszonylag olcsó közlekedési költségekkel. Mindez lehetőséget teremt jelentős távolságokra helyezni az elektronikát gyártó vállalatokat. Az internetes hálózat lehetővé teszi a termelési folyamatok koordinálását különböző országokban

Ha megfigyeljük a hozzáadott értékláncokat az elektronika gyártásának egészében, akkor a határon túli gyártási szakaszok és műveletek részaránya meghaladja az 50 %-ot. A világ elektronikagyártásában képviselve vannak úgy a TNK-k, mint a kisvállalatok. A vezető cégek jelentős hányada Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában, Németországban összpontosul. Más országok, mint Mexikó, Szingapúr, Malajzia, Kanada, a Fülöp-szigetek, Vietnam, Thaiföld - leszerződött gyártók és az outsourcing szerint dolgoznak. Viszonylag magas a részarányuk a hozzáadott értékláncokban olyan országoknak, mint Magyarország, Csehország, Szlovákia és mások, ami a késztermékek gyártásához szükséges magas hozzáadott értékű alkatrészek nagy mennyiségű behozatalának köszönhető.

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

a technológiák globalizációja és fejlődése megváltoztatja a világ kohászati vállalatainak telepítési tényezőit és földrajzát;

a globális hozzáadott értékláncok meghatározzák a gépgyártás fejlődésének és földrajzának sajátosságait, különösen az autógyártásét és az elektronikai termékek gyártásáét.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1. N

között.

2. Ál

felhasználva az információk pótforrásait.

3. Fi Gyógyszerészeti enciklopédia

a világ gyógyszerpiacának kialakulási tényezőiről, főbb objektumairól és működésük sajátosságairól.

4. Fi

térbeli szerveződésről, a telepítési tényezőkről és az országok nemzetközi szakosodásáról a ruhagyártásban.

 

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  23. A nemzetközi árupiac
Наступна сторінка:   25. A tercier szektor ágazatainak fejlődési sajátosságai a világ...^