Інформація про новину
  • Переглядів: 269
  • Дата: 9-06-2020, 22:06
9-06-2020, 22:06

30. Ukrajna konkurencia-előnyei a mezőgazdasági termékek, az érces nyersanyagok és a fémek világpiacain

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  29. Ukrajna nemzetgazdaságának jelenlegi vonásai
Наступна сторінка:   31. Az energetika fejlődésének jelenlegi tendenciái és regionáli...

EMLÉKEZZ VISSZA!

Milyen összetevőkből áll a mezőgazdaság?

Milyen mezőgazdasági termékeket exportál Ukrajna?

Milyen helyet foglal el Ukrajna a világ érces nyersanyag-bányászatának volumenében?

Milyen kohászati termékfélék gyártásában foglalja el Ukrajna az egyik vezető helyet a világban?

A mezőgazdaság fejlődésének sajátosságai Ukrajnában a függetlenség időszakában. Ukrajnában a hatalmas termékeny csemozjomok területeivel, az ősi földművelési hagyományokkal a mezőgazdaság kiemelkedő szerepet játszik. A fejlődésétől

nemcsak a gazdasági fejlődés függ, hanem az ország élelmiszerellátási biztonsága, az emberek jóléte, a falusi lakosság megőrzése és összességében, a nemzet identitása is. A függetlenség évei alatt a mezőgazdaságban jelentős változások történtek: például, a kolhozokat és a szovhozokat új gazdálkodási formák váltották fel. Ezek voltak a gazdálkodási közösségek és a farmergazdaságok, valamint az agrárholdingok (mezőgazdasági vállalatcsoportok) (30.1. ábra), amelyek több vállalatot egyesítenek és nemcsak megtermelik a mezőgazdasági áruféleségeket, hanem megvalósítják feldolgozásukat is. Az új vállalatok birtokában van a mezőgazdasági termőföldek többsége, mindemellett a termékek jelentős részét a lakosság háztáji gazdaságaiban állítják elő: így, a farmergazdaságok fejlődése Ukrajna csaknem minden régiójára kiteijedt.

-

ban adottak a kedvező talaj- és éghajlati erőforrások. A vetésterületek jelentéktelen változása mellett (növekedett a gabonafélék és a technikai növénykultúrák, csökkent a takarmány- és a zöldségfélék vetésterülete) végbement a gabonafélék szerkezetének átalakulása a búza, a kukorica, valamint a hüvelyesek és a szója rovására. A technikai növénykultúrák között növekedett a repce és a napraforgó, csökkent a cukorrépa, a len és a dohány vetésterülete. Egyes növénykultúrákat, mint a napraforgót, a kukoricát már a hagyományos vetésterületeinek határain kívül is termesztik - a Poliszján.

A mezőgazdaság áttérése a piaci gazdálkodási viszonyokra elősegítette új termesztési technológiák bevezetését és magas terméshozamú mezőgazdasági növénykultúrák használatát. Ez a mezőgazdasági növénykultúrák bruttó termésátlagainak növekedéséhez vezetett, elsősorban a gabonafélék, az olajos növények, a zöldségfélék és a cukorrépa esetében. A hatékony technológiák között a szántóföldi növénytermesztésben az ukrán mezőgazdászok felhasználják a precíziós földművelést, amelynek köszönhetően a részletes geoinformációs rendszerek (GIS vagy földi távérzékelés) adatai alapján egy adott földterületről pontosabban fel tudják mérni a vetés optimális sűrűségét, a műtrágyák és a növényvédő szerek bevitelét, meghatározzák a termésátlagot, és ezzel a termékfélék előállításának költségeit.

FÖLDRAJZI INTERAKTÍV

Az utóbbi években Ukrajna rekordmutatókat produkál a gabonafélék betakarítása terén. 2018 eredményei szerint csaknem 70 millió gabonát takarítottak be, 47,4 q/ha termésátlaggal. A gabonafélék termesztése versenyképes ágazat a nemzetközi gabonapiacon. Ezenkívül, az ipari növényeknek szintén jelentős termését takarították be, többek között napraforgóból 14 millió tonnát, szójából 4,5 millió tonnát, repcéből 3 millió tonnát. Ezek a mutatók magasabbak, mint a korábbi években.

A takarmánynövények vetésterületének csökkenése meghatározta a tenyésztett állatok számát, a szarvasmarha- és a sertéstenyésztés takarmánybázisának változását a mesterséges takarmányok rovására. Mindemellett az állattenyésztés fejlődése jelenleg újabb farmok létrehozására irányul a termelés modern technológiájának felhasználásával.

A mezőgazdaság versenyképességének irányvonalai. Ukrajna hagyományos agrárrégiói számára az utóbbi évek kihívásai kapcsolatban vannak a globalizáció erősödésével, a verseny fokozódásával a világ agrár-élelmiszeripari piacain, a kereslet növekedésével egyes mezőgazdasági termékekre. Ez szükségessé teszi a hazai mezőgazdászok versenyképességének emelését és a versenyelőny nagy forrásainak keresését. A szakértők szerint ma az ukrán mezőgazdászok ilyen előnye a minőségi és az alacsony önköltségű termékek piacra juttatása. A magas gazdasági hatékonyságot (jövedelem) és a jelentős keresletet a külső piacokon a gabona- és az olajos növénykultúrák (búza, kukorica, napraforgó, repce, szója) biztosítják. Éppen ezért a mezőgazdászok legfőbb célja a közeljövőben az újabb technológiai megoldások alapján - emelni a termésátlagokat és növelni a gabonafélék és az olajos növénykultúrák éves termelését Ukrajnában 100 millió tonnára.

Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a konkurenciaharcban a niche termelések fejlesztésére - a termelésben leginkább szükséges specifikus élelmiszerek koncentrációjára. Például, niche irányvonal az állattenyésztésben a juh-, a kecske- és a nyúltenyésztés. A növénytermesztésben növekedik a kereslet olyan növénykultúrák iránt, mint a mustár, a lenmagolaj, a magas olajsavtartalmú napraforgó, az édesipari napraforgófajta, a dió stb. Ukrajna agrárszférájában olyan tendencia került előtérbe, hogy nemcsak a nyersanyag exportját növeljék, hanem a félkész- és a késztermékek exportját is, ami jelentősen emeli a hozzáadott értéket, a farmertermelő számára pedig a jövedelmet. Többek között növelik az eléggé egzotikus termékek kivitelét - fekete- és vörös áfonya, lekvárok és dzsemek, csigák és kagylók, méhviasz, rózsák stb.

FÖLDRAJZI KALEIDOSZKÓP

A mezőgazdasági termékek piacán versenyképes vállalat a TBFruit, amelynek 1,2 ezer hektár gyümölcsös- és bogyósgyümölcsös kertje van. A vállalkozó-mezőgazdász nem az almát vagy az áfonyás málnát termeli meg és értékesíti, hanem azok feldogozott változatát, ezzel is növelve a hozzáadott értéket. Az ezen a területen végzett 15 éves munka során jelentős sikereket ért el az alma-koncentrátumok világpiacán. A vállalat részaránya az ukrajnai, lengyelországi, moldovai üzemekkel 10—12 %-ot tesz ki. Hasonló számadatai vannak a málna-koncentrátumoknak is. A vállalat szerződésben van a világ élenjáró Coca-Cola és Danone cégekkel. Ezenkívül gyümölcsleveket és turmixokat gyárt és exportál. A célirányok földrajza nemcsak Európa és a Közel-Kelet országait foglalja magába, hanem Japánt, az USA-t és Kínát is. Jelenleg a vállalat pektineket kezdett termelni, ami közkedvelt áru az almafeldolgozás hulladékaiból. Foglalkozik cékla termesztésével is, amit porrá dolgoznak fel, amelyet a gyógyszeriparban és a kozmetikában használnak.

Mint már tudjátok, a hozzáadott érték olyan érték, amelyet ténylegesen hozzáadnak a gyártás folyamatában a nyersanyag és az üzemanyag árához a termék mozgásának mindegyik fázisában, a termelőtől a fogyasztóig. Például, a hozzáadott érték növelésének terve az ellátási láncban a termelőtől a fogyasztóig, a tejfeldolgozó, valamint a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szektorban sikeresen valósult meg az „Agro-Lviv” projektben. Többek

között, a hozzáadott értéklánc elve a tejfeldolgozó szektorban az önköltségek csökkentésére irányult a tejalapanyag haladásának mindegyik fázisában, a tehéntől a fogyasztóig.

A mezőgazdasági termékek értékesítésének fő piaca Ukrajnából Európa országaiba, amelyek részaránya az exportban fokozatosan növekedik.

Ukrajna bányászati-kohászati komplexumának versenyképességi előnyei.

Ennek a komplexumnak termelési egységei között magára vonja a figyelmet elsősorban a vasérc bányászata és exportja. A vasérc kitermelésének fő vidéke a Krivij-Rihi vasércmedence, amely a vasérckitermelés több mint 90 %-át adja. Ukrajna az élenjáró országok közé tartozik a világ vasércexportja terén. Az ukrán vasérc-ipar versenyelőnyei: az ércek minősége, dúsításuk sajátosságai, a pellet gyártása. A koncentrátumok részaránya az ércben meghaladja a 70 %-ot.

Az ukrán ércek exportjának előnyét támogatják a piaci viszonyok is, vagyis a jelentős kereslet növekedése a vasércre, amely előidézte az árak emelkedését is. Mindemellett, a világpiaci árak jelentős növekedése elősegítette a vasérctermékek exportértékének növelését Európába és a világ más országaiba, többek között 2017-ben. Az ukrán vasérc legnagyobb importőrévé Kína vált, ahová a kivitel pénzbeli értéke 720,334 millió dollár volt, vagy a termék teljes exportjának 27,8 %-a. A második helyet Szlovákia foglalja el, ahová az éves export 312,195 millió dollárt tett ki (12,1 %), és Ausztria 292,03 millió dollárral (11,3 %). Más országokba 1,263 milliárd dollár értékben (48,8 %) vasércet exportáltak.

Ukrajna vezető helyet foglal el a világban a vaskohászati termékek (főleg acél) termelésében és exportjában. A vaskohászat termékeinek exporttermékeit Dnyiproban, Kam-janszkban, Zaporizsjában és Mariupolban állítják elő (30.2. ábra).

Ukrajna vaskohászati termékeinek önköltsége sok költséget tartalmaz, amelyek között a legfőbbek a nyersanyagra fordított költségek, valamint kiadások az energiahordozókra, a berendezések elavulására és értékcsökkenésére, a karbantartásra és a javításra. Ezeknek a költségeknek az összessége határozza meg a kohászati termelés magas termelési költségeit. Mára a vaskohászati termékek hazai termelőinek versenyelőnyei főként a természeti erőforrásokkal és a szakképzett munkaerőkkel való ellátottságnak köszönhető. Az ukrán termelők versenyképessége szintén a nyersanyagok és a szén viszonylag alacsony belföldi árain alapul, valamint az alacsony befektetési költségeken a termelés fenntartására és modernizálására. Azonban egy egész sor akadály van, amely csökkenti az ukrán vaskohászat versenyképességét. Közöttük található elsősorban a vaskohászati vállalatok alacsony technikai és technológiai szintje, valamint az ukrán kohászok termékeinek sokkal nagyobb önköltsége a külföldi versenytársaikhoz képest. Annak ellenére, hogy a vasfémek termelésének és exportjának volumene csökkent az ukrán ellenőrizetlen területen maradt számos fémgyártó vállalat elfoglalása miatt, a kohászati termékek exportjának értékvolumene növekedett a világpiaci árak emelkedése következtében. Ezenkívül, államunk a világ acélgyártói közé tartozik, megőrizve a 13. helyet (2018 adatai szerint).

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

a függetlenség évei alatt a mezőgazdaságban új gazdálkodási formák jelentek meg;

a mezőgazdaság legfontosabb versenyképes ágazata a növénytermesztés, növekedik a niche termelések szerepe;

Ukrajna agrárszférájában nemcsak a nyersanyagexport (gabonafélék és olajtartalmú növénykultúrák) növekedési tendenciája figyelhető meg, hanem a félkész-áruk és a késztermékek exportja is;

Ukrajna vezető helyet foglal el a világban a vasérc és az acél exportjában.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1. F

honlapját, elemezd a mezőgazdaság fejlődésének jelenlegi állapotát. Milyen fő gazdasági mutatói vannak a mezőgazdasági termelésnek?

2. Ma

vastermékek gyártása.

3. A Zaporizssztal

és fémlemezek egyik fő gyártója a hazai ipar számára és exportra. Felhasználva a vállalat hivatalos honlapjának oldalait, magyarázd meg, mi határozta meg ennek a vállalatnak versenyelőnyeit.

4.

adatokat az Agro-Lviv

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  29. Ukrajna nemzetgazdaságának jelenlegi vonásai
Наступна сторінка:   31. Az energetika fejlődésének jelenlegi tendenciái és regionáli...^