Інформація про новину
  • Переглядів: 5944
  • Дата: 16-02-2018, 19:27
16-02-2018, 19:27

Водне середовище життя організмів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Наземно-повітряне середовище життя ор...
Наступна сторінка:   Ґрунтове середовище життя організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:

• характеризувати водне середовище життя організмів;

• наводити приклади мешканців водного середовищажиття;

• наводити приклади пристосувань організмів до життяу водному середовищі.

Пригадайте, що називають розчином, розчинником та розчиненою речовиною, які властивості має вода.

Особливості водного середовища життя.

У водному середовищі коливання температури впродовж доби та року менші, ніж у наземно-повітряному. Це пов’язано з тим, що вода, на відміну від повітря, повільніше нагрівається й охолоджується.

У водному середовищі світла найбільше у верхніх шарах. Тому тут поширені зелені рослини. На глибині кількох кілометрів живуть глибоководні тварини, наприклад деякі риби і черви. Тампанує суцільна темрява (Див. «Скарбничку знань»на с.180).

Мешканці водного середовища дихають киснем, розчиненим у воді. Проте його у водному середовищі значно менше, ніж уназемно-повітряному.

Через високий вміст солей вода морів і океанів солона (її щеназивають морською). У воді річок, озер, ставків вміст розчинених речовин менший. Такі водойми називають прісними.

Водне середовище характеризується особливими проявами таких чинників неживої природи, як освітленість, температура, вміст повітря.

Вода — середовище життя багатьох організмів. Із тваринних організмів водного середовища зазвичай першими згадуємо риб. І справді, все їхжиття проходить у воді. Вони можуть швидко переміщуватися в ній на великі відстані. Мешканціводного середовища — раки, краби, морські зірки(мал. 137) — ке лише переміщуються у воді, а й можуть пересуватися по дну. Серед тварин водногосередовища є істоти, які швидше нагадують рослини, наприклад корали (мал. 107, с. 149). Вони прикріплюються до дна водойми.

У водному середовищі мешкають і теплокровні тварини (мал. 138, с. 178).

Є організми, які поєднують існування у водному та наземно-повітряному середовищі(мал. 139). Та найбільше у водному середовищі бактерій та одноклітинних водоростей.

Пристосування організмів до життя і переміщення у водному середовищі. Розглянемо, як пристосувалися мешканці водойм до дихання. Риби і раки дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер.Кити і дельфіни живуть постійно у воді, аледихають атмосферним повітрям (мал. 140).Для цього час від часу тварини виринають ізводи, щоб вдихнути повітря. Жаби дихаютьлегенями на суходолі і шкірою — у воді. Тюлені, моржі перед зануренням у воду роблятьглибокий вдих, набираючи в легені повітря.

У прісних водоймах України мешкають бобри (мал. 138, б). їх густа шерсть вкрита непроникною для води речовиною.

Пір’я водоплавних птахів також вкрите шаром речовин, що не змочуються водою.

Проживання у водному середовищі вплинуло на будову органів руху (мал. 139). Риби рухаються за допомогою плавців, водоплавні птахи, бобри і жаби — за допомогою кінцівок, що мають перетинки між пальцями.Тюлені й моржі мають широкі ласти. Якщона крижинах вони доволі неповороткі, то у

воді — спритні й швидкі. У жуків-плавунців плавальні ніжки нагадують весла.

Водні рослини (мал. 143) поглинають необхідні їм речовини із води.

Насіння рогозу, яке поширюється водою, має водонепроникні покривиі порожнини, заповнені повітрям.

Тому воно декілька днів тримається на воді, а вже потім тоне.

Існує багато водойм, у тому числі й в Україні, які пересихають улітку.Особливостями їх мешканців є те, щовони за короткий час встигають дати чисельне по-томство, і можуть тривалий час існувати без води вочікуванні, доки вона з’явиться знову.

Організми протягом багатьох віків пристосувалися до особливих чинників водного середовища.

Станьте дослідниками природи

Проведіть доступне для вас спостереження за організмами водного середовища. Опишіть їх поведінку і пристосування до чинників неживої природи. Чи має людина вплив на їх життя? Який саме?

Скарбничка знань

В океанах на глибині понад 1 км панує непроглядна темрява. Тут мешкають лише ті організми, які пристосувалися до таких умов. Деякі з них мають особливі світні органи, щосвітяться синім, зеленим або жовтуватим світлом. Вонизасліплюють жертву і полегшують собі полювання.

Дивовижними створіннями, які мешкають в океані на глибині 1,5-3 км, є риби морські чорти, або вудильники,їх тіло вкрите шипами і бляшками, рот великий і широкий. Із спинного плавника морського чорта виростає і нависає над хижою пащею вудка, на кінці якої є світний орган. Морський чорт використовує її як приманку. Рухливасвітна цятка привертає увагу організмів, що пропливаютьповз вудильника, а той обережно підтягує вудку до рота і впевний момент дуже швидко ковтає здобич. У деяких видівриб вудка з ліхтариком знаходиться в пащі. Такі риби плавають з відкритим ротом.

Перевірка знань

1. Назвіть особливості водного середовища життя.

2. Наведіть приклади мешканців водного середовища.

3. Наведіть приклади відомих вам пристосувань рослин дожиття у водному середовищі.

4. Як тварини пристосувалися до життя у водному середовищі?

5. На прикладі кількох рослин і тварин своєї місцевостідослідіть та запишіть у робочому зошиті їх пристосуваннядо життя у водному середовищі. Це завдання можете виконати, обравши для спостереження мешканців акваріума.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Наземно-повітряне середовище життя ор...
Наступна сторінка:   Ґрунтове середовище життя організмів^