Інформація про новину
  • Переглядів: 236
  • Дата: 9-06-2020, 22:09
9-06-2020, 22:09

31. Az energetika fejlődésének jelenlegi tendenciái és regionális eltérései ukrajnában

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  30. Ukrajna konkurencia-előnyei a mezőgazdasági termékek, az érce...
Наступна сторінка:   32. A vegyipar és a gépgyártás ukrajnában: a fejlődés jelenlegi...

EMLÉKEZZ VISSZA!

Miből tevődik össze Ukrajna energetikai ipara?

Milyen szerepük van a különböző erőműveknek a villamos-energia termelésében Ukrajnában?

Az energetika fejlődésének állapota Ukrajnában. Ukrajnának jelentős az energetikai rendszere, amelyet a hőerőművek és a hőenergia-központok, az atom- és a vízerőművek, valamint a villamos-energia- és a hőszolgáltató hálózatok alkotnak és össze vannak kötve egymással az állandó termelés folyamatában a villamos-energia és a hő átalakításával és elosztásával. Az energia termelése Ukrajnában jelentős mértékben függ az importált erőforrásoktól, többek között a nukleáris fűtőanyagtól, a földgáztól és a kőolajtermékektől. A hazai energetikai erőforrások között sajátos jelentősége van a szénnek, ezért a nagy hőerőművek a kőszénmedencék közelében lettek megépítve. A HEM-eket a nagyvárosok és az iparvállalatok közelében helyezik el, amelyeket ellátnak villamos-energiával és hővel. Ukrajnában jelenleg négy AEM működik, az atomenergia-potenciál kapacitása alapján országunk a világ első tíz nukleáris hatalma közé tartozik. Az ország vízenergetikai erőforrásai korlátozottak, ezért főleg a jelenlegi áramellátó rendszer csúcsterhelésének fedezésére használják fel. A hazai VEM-ek többségét a Dnyeperen építették.

Ukrajnában elkezdték a Nemzeti program a megújuló energia bevezetésére nevű projekt megvalósítását. Jelenleg működik az ilyen típusú energia fejlődésének ösztönzésére létrehozott rendszer, amelynek része az úgynevezett zöld tarifák (díjszabások). Az állam köteles a megújuló energiaforrásokon (MEF) alapuló erőművektől vásárolni az energiát 2030-ig a zöld tarifa szerint. Az IRENA nemzetközi ügynökség szerint Ukrajnában összpontosul a megújuló energiaforrások legnagyobb potenciálja Délkelet-Európa országai között - 408,2 GW. Ez jelzi a MEF-ek felhasználásának jó perspektíváit és az adottságot viszonylagos autonómia és függetlenség létrehozására más országok energiaellátásától. Ukrajnában gazdaságilag a legelőnyösebbek (rentábilisabbak) a szél- és a naperőművek. Annak ellenére, hogy a NEM-ek és a SzEM-ek részaránya a villamos-energia termelési szerkezetében egyelőre elenyésző, ma az ország legtöbb régiójában működnek.

Az energetika fontos szerepet játszik az ország gazdasági fejlődésében: például, az ország GDP-jének 8 %-át állítja elő és a gazdaságilag aktív lakosságnak több mint 3 %-át foglalkoztatja. Az Állami Statisztikai Hivatal adatai szerint az összes energiaellátásból származó villamos-energia teljes mennyisége 2017-ben 144,9 milliárd kWh volt, a hőenergia 93,3 millió Gcal. A villamosenergia-ellátás forrásainak szerkezetében a hőerőművek (HEM) részaránya 48,3 % volt, az atomerőműveké (AEM) 26,2 %, a hő-energetikai központoké 10,5 %. A hőenergia-ellátás forrásainak szerkezetében a legnagyobb részaránya a hő-központokra (kazánházak) - 66,0 % és a hő-energetikai központokra (HEK) esett -23,8 %.

A villamos-energia felhasználásának szerkezetében a fő részarányt (68,3 %) a termék-előállítás költségei teszik ki. Az energiatermelő vállalatok technológiai igényeire használták fel a költségek 16,8 %-át, a kommunális gazdaság vállalatainak szükségleteire a

14,4 %-át, a vállalatok más költségeire a 0,5 %-át. Az Ukrajnában megtermelt villamos-energia jelentős részét (60,9 %) 6 régió vállalatai és szervezetei használták fel. A villamos-energia fogyasztói között az élenjáró Dnyipropetrovszk megye (25,7 %). A legnagyobb fogyasztók között található Donyeck -10,4 % és Zaporizsja -10,0 % megye, Kijev város -5,7 %, valamint Harkiv - 4,6 % és Poltava - 4,5 % megye (31.1. ábra).

A villamos-energia legnagyobb fogyasztói a gazdasági tevékenység következő ágazatai: a feldolgozó ipar (40,5 %), a kohászatra esik benne a fogyasztás 21,3 %-a; a villamos-energia-, a földgáz-, a pára- és a kondicionált-levegő ellátás 18,1 %, a közlekedés, a raktározás, a postai- és a futár-tevékenység - 7,9 %.

A hőenergia felhasználásának szerkezetében a fő részt (58,2 %) a gyártás és a kivitelezés költségei alkották, az energiatermelő vállalatok saját technológiai szükségleteire 17,8 % esett (a teljes felhasználásból), a vállalatok kommunális-gazdasági szükségleteire 24 %.

A hőenergia vezető fogyasztói 2017-ben Dnyipropetrovszk (20,1 %), Donyeck (9,2 %), Zaporizsja (7,8 %), Mikolajiv (6,2 %) megyék, Kijev város (5,2 %), Harkiv (5,1 %), Poltava

-

lyek részaránya a teljes fogyasztásból 70,3 %-ot tett ki. A hőenergia és a villamos-energia fogyasztói között főleg a feldolgozó ipar vállalatai voltak azok (61,1 %), amelyekből a kohászati termelés vállalataira a felhasznált hőenergia 25,1 %-a esett, a vegyipari termelésre -7,4 %, az élelmiszerek gyártására - 12,9 %. Ukrajna energetikai rendszerében jelenleg a legnagyobb vállalat a DTEK holding. A DTEK vállalatai végzik a szén és a földgáz kitermelését, villamos-energiát termelnek a hő- és a MEF erőműveiben, szállítják a hő- és a villamos-energiát a végső felhasználókhoz, valamint energia-szervizelési szolgáltatásokat nyújtanak.

A nemzeti energetika fejlődésének problémái. Az energetika fejlesztésének általánosságban, a pozitív statisztikái ellenére ebben a szférában, egy sor problémája áll fenn. Ukrajna azon 30 ország közé tartozik, amelyek a legtöbb energiát fogyasztják. Jelentős erőforrások megléte mellett országunkban az energia 4,8 %-át veszítik el a szállítások és az elosztás folyamatában. Összehasonlítva, Lengyelországban - 1,6 %-ot,

Romániában - 3,3 %-ot, Litvániában -1,2 %-ot. Más probléma, hogy Ukrajna az energiahordozók mindössze kétharmadát állítja elő annak a mennyiségnek, mint amennyit fogyaszt. Azonban az országnak lehetősége van csökkenteni függőséget saját földgázkitermelés növelésével, a zöld energetika fejlesztésével, befektetésekkel az energiahatékonyságba és az energiahordozók átlátható piacának létrehozásával. Annak ellenére, hogy hazánk megfelelően van ellátva energiaforrásokkal, kénytelenek vagyunk egyes energiaforrásokat külföldről importálni. Például, 2017-ben Ukrajna importálta a kőolaj és a gáz-kondenzátum 19 %-át, a szén - 27 %-át, a földgáz - 33 %-át, a kőolajtermékek - 77 %-át és a nukleáris fűtőanyag 100 %-át.

Ukrajna a világ 20 legkevésbé energia-hatékony országának egyike. Például, a GDP minden 1000 dollárjára Ukrajnában háromszor több energiát használ el, mint például Lengyelországban. Problémák vannak Ukrajnában a villamos-energia hálózatokkal is, amelyek elavultak és elhasználódtak. Az ukrán villamos-energia hálózatokat már több mint 40 éve használják. Ismert, hogy a világ energetikába irányuló befektetéseinek minden nyolcadik dollárját a hatékonyság emelésébe irányítják. Mindemellett Ukrajnában a költségvetés kiadásai az energetika kutatásába és fejlesztésébe szisztematikusan csökkentek.

Ukrajna energetikai projektjei. A megújuló energetika fellendülése és a megosztott áramtermelés fejlődése előidézte az energia-felhalmozódási rendszerek kiépítését és az intelligens villamosenergia-hálózatok létrehozását, amelyekhez olyan technológiák tartoznak, mint az intelligens számviteli és elszámolási, a keresletirányítási rendszerek és mások. Az ilyen innovációs-forradalmi reformok a világ energetikájában ösztönzik a merész energiaprojektek megvalósítását a nemzeti energiarendszerben. Többek között a legnagyobb projektek a MEF-fel kapcsolatosak. A MEF szektorba Ukrajnában már lépnek be transzkontinentális energetikai vállalatok is (például, a General Electric), amelyek közös projekteket indítanak a DTEK-kel, valamint támogatják a napenergiával működő erőművek (NEM) építésének saját technológiáit a helyi piacokon a kínai termelők is. Ukrajnában a nagy befektetők a fenntartható fejlődési stratégiáikban ambiciózus célokat hirdetnek - teljesen (100 %-ban) áttérni a MEF használatára.

Az ipari SzEM-ek, NEM-ek és bioHEM-ek létrehozása mellett Ukrajnában megfigyelhető a prosumerek (gyártó-fogyasztó) számának robbanásszerű növekedése - emberek, akik aktívan vesznek részt az energia termelésében és fogyasztásában. Mára több mint 6000 háztartásban állítottak fel napelemeket 121MW összteljesítménnyel, ami az összes MEF-ek teljesítményének 10 %-át teszi ki. A megújuló energetika minden háztartásba betör, autonóm energiával biztosítva a lakosságot és lehetőséggel további jövedelem megszerzésére.

A MEF-ek gyorsított fejlődése, amelyeket megkülönböztet a nem stabil villamos-energiatermelés, megköveteli a villamos-energia felhalmozására szolgáló tárolók létrehozását, amelyek között a legelterjedtebbek az elektrokémiai lítium-ion akkumulátorok. A felhalmozásra szolgáló tárolók létrehozásában Ukrajna szintén a világtrend irányában halad: 2025-ig fel kell épülnie egy 0,5 GW akkumulátor-állomásnak. Mindemellett Ukrajnában folytatódik az akkumulációs vízerőművek (AVEM) kapacitásának növelése, amelyek nem hatékonyak az energiaellátó rendszerek napi és csúcsegyenlegének támogatásában. Ennek érdekében valósítják meg a Kanyivi AVEM építési projekteket 1 GW kapacitással, valamint a Dnyesz-teri AVEM 4. áramfejlesztő részének befejezését 0,32 GW kapacitással, további 5-7 áramfejlesztő részekkel való kiegészítés lehetőségével. Ukrajnában egyre népszerűbb a

biomassza alapanyagú HEM-ek és kazánházak építése. Ez a hazai energiaipar egyik legígé-

-

rint képes helyettesíteni 10-től 20 milliárd m3 földgázt (31.2. ábra).

A biomassza és a biogáz legfőbb rendeltetése a hő termelése. A legmagasabb potenciálja olyan biomasszaféléknek van, mint a mezőgazdasági növénykultúrák, a fahulladék és a szilárd háztartási hulladékok. A legnagyobb aktivitást ebben a szektorban az AIK vállalatai mutatják, amelyek el vannak látva nyersanyaggal és további jövedelemre akarnak szert tenni. Néhány ukrán HEM már sikeresen működik biofűtőanyagon. Többek között, saját hőenergetikai központokkal rendelkeznek az Eugroil AIK Mikolajivban - 40MW, a Kirovohrádolija — 26J MW, a Szmilaenergopromtransz — 6 MW. Mindezeken kívül, 2018-ban üzembe helyezték a legnagyobb Kamjanec-Pogyilszki HEM-et 45 MW hő-kapacitással és 4 MW villamos-energia teljesítménnyel.

Az atomenergetika tökéletesítése érdekében Ukrajnában a következő években kis modulreaktorok (KMR) bevezetésére irányuló projektet terveznek végrehajtani (31.3. ábra). Ezek a reaktorok felépíthetők az USA-beli Holtec International cég segítségével. Nemcsak az amerikai gyártású KMR-ek felhasználása várható, hanem a KMR-ek berendezéseinek részleges gyártása is Ukrajna területén.

Ukrajnában elkezdtek megjelenni az első energetikai szövetkezetek, ahol a közösség több tagja egyesül, hogy ellássák önmagukat energia-erőforrásokkal. Ez a gyakorlat a világban eléggé elterjedt, különösen az USA-ban és Németországban, ahol számukat több száznak és ezernek tartják, az emberek millióit egyesítve. Ez a tulajdonforma lehetőséget ad minden résztvevőnek a vállalat tulajdonosává válni a befektetett rész keretein belül. A szövetkezet az adminisztrációban is olcsóbb, mint a részvénytársaság vagy a befektetési alap. Ilyen szövetkezetek képződhetnek többek között saját mikroelosztó hálózat kiépítése céljából is a szilárd fűtőanyag készletezéséhez, az energiaellenőrzési szolgáltatások megrendeléséhez vagy MEF építéséhez. Az energiaszövetkezet fő jelentősége az emberek számára - saját energetikai vállalkozás fejlesztése és önálló jövedelemszerzés.

Fontos energetikai projekt, különösen a nagyvárosok számára a szemét energetikai nyersanyagként való felhasználása. A szakemberek úgy tartják, hogy nagy szemétfeldolgozó üzemek építése, amelyek nemcsak hőt, hanem villamos-energiát is termelnének a zöld tarifa szerint, Ukrajna számára nem alternatív út. Egyelőre mindössze egy szemétfeldolgozó üzem található az országban. Ez a kijevi Energia, amely csak hőenergiát termel, pedig a tervekben már régóta rendelkezik villamos-energetikai turbina beépítésével 4 MW teljesítménnyel. Az ukrán energetika stratégiai projektje - integrációja az európai energetikai piacba. Az ENTSO-E-hez való csatlakozási feltételekről szóló dokumentum, melyet 2017 júliusában írtak alá, ma is a megvalósulás folyamatában van. Fő előnyei az ilyen integrációnak a nemzeti energetika befektetési vonzerőinek emelése, a villamosenergia-ellátás megbízhatóságának és az energetikai hálózat általános technológiai szintjének növelése.

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

a nemzeti energetikai rendszer a villamos-erőművek, a villamos-energetikai és a hőszolgáltató hálózatok összessége, amelyek összeköttetésben vannak egymással és általános működési rendszerben kapcsolódnak egymáshoz; a villamos-energia szolgáltatás forrásainak szerkezetében a legnagyobb részaránya a hőerőműveknek van, a hőenergia-szolgáltatás forrásainak szerkezetében pedig a hő-energetikai központoknak (kazánházak); a villamos-áram és a hőenergia fogyasztói között élenjáró a feldolgozóipar, a régiók között pedig Dnyipropetrovszk megye;

az energetika legfontosabb problémái a túlzott fogyasztás, függőség az erőforrások behozatalától, az alacsony energia-hatékonyság, az elavult és elhasználódott energiahálózatok;

a legfontosabb energetikai projektek: a MEF gyorsított fejlesztése, a bioüzemanyag és a szemét felhasználása energetikai erőforrásként, kis modulreaktorok (KMR) bevezetése az AEM-ekben, a prosumerek (gyártó-fogyasztó) számának növekedése, energiaszövetkezetek létrehozása, integráció az európai energetikai rendszerbe.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1. Az

fő értékesítői Ukrajnában?

2. Fe

te

form milyen projektjeit javasolja a holdingtársaság.

3. F

villamos-energia és a hőszolgáltatások legnagyobb fogyasztói saját régiódban. Milyen energetikai projektek valósulnak meg saját vidékeden?

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  30. Ukrajna konkurencia-előnyei a mezőgazdasági termékek, az érce...
Наступна сторінка:   32. A vegyipar és a gépgyártás ukrajnában: a fejlődés jelenlegi...^