Інформація про новину
  • Переглядів: 287
  • Дата: 9-06-2020, 22:10
9-06-2020, 22:10

33. A bútor-, a textil-, a ruha-, a cipő- és az élelmiszergyártás fejlődésének sajátosságai és térbeli szerveződése

Категорія: Tankönyvek magyar » Földrajz

Попередня сторінка:  32. A vegyipar és a gépgyártás ukrajnában: a fejlődés jelenlegi...
Наступна сторінка:   34. A nemzetgazdaság tercier szektora. az áruféleségek és szolgá...

EMLÉKEZZ VISSZA!

Milyen telepítési tényezői vannak a bútorgyártási vállalatoknak?

A gazdaság milyen szektorához tartozik a könnyű- és az élelmiszeripar? Az élelmiszeriparnak milyen TNK-i vannak jelen Ukrajnában?

Ukrajna bútoripara a fafeldolgozó ipar egyik legfontosabb ágazata. A különféle bútorok gyártásához natúr forgácslapokat, farost lemezeket (HDF), közepes sűrűségű farostlemezeket (MDF), különböző fémszerkezeteket az asztalokhoz és a székekhez, üveget, kárpitozó anyagokat és bőrt, kitöltő-anyagokat, csúszó- és transzformációs mechanizmusokat használnak. Ebből a felsorolásból érthetővé válik, hogy a bútorgyártásban különböző erőforrásokat használnak fel, amelyeket a fafeldolgozó iparon kívül más ágazatok is előállítanak, többnyire a vegyipar, a könnyűipar és a gépgyártás. Éppen ezért a bútorgyártás fejlődésének egyik fő elve a kooperáció (33.1. ábra).

A bútoripar sajátosságai között megemlíthető a termelés bonyolult ciklusa, az új modellek piaci bevezetésének hosszú ideje, a magas követelmények a termékek minőségével szemben, a garanciás és garancia utáni szolgáltatások, a magas konkurencia. A

jelenlegi berendezések, a mesterek magas tapasztalata, a minőségi ukrán faanyag többfunkciós bútorok gyártását, elegáns kinézet kialakítását teszi lehetővé eléggé hosszúidejű élettartammal és kényelmes mechanizmusokkal. Ez versenyképessé teszi azokat a belső és a külső piacokon.

Ukrajna bútorgyártói a különböző árkategóriájú áruk széles skáláját kínálják, stílusos jellemzőkkel és színes megoldásokkal. Ezek puha kanapék és fotelek, kényelmes konyhabútorok, divatos keretnélküli bútorok, író- és számítógépasztalok otthoni és irodai használatra, kényelmes számítógép-székek, konyhai támlás-székek és hokedlik, különböző méretű ágyak és éjjeliszekrények, nagy szekrények, fiókos szekrények, polcos szekrények, fali-polcok, vitrinek, fogasok, nappali bútorok, eredeti gyermekbútorok stb. Minden bútor hitelesített állapotban jut el a fogyasztókhoz és megfelel a követelményeknek és a szabványoknak, amint azt a minőségi tanúsítványok is bizonyítják. A bútorgyártás többnyire a fogyasztóra orientálódik, ezért fő központjai a nagyvárosok és a megyeszékhelyek. Egyes kisebb vállalatok a közepes és a kisvárosokban is működnek, a legnagyobbak Kijevben, Harkivban, Lvivben, Ungváron, Csernyiveiben, Dnyiproban, Ternopilban, Szolyván.

FÖLDRAJZI KALEIDOSZKÓP

Ukrajnában jelentős számú bútorgyártó vállalat működik, amelyek versenyké-

Mirt búBlest Zenit

bútorgyár, amely kanapékat állít elő; a Volter vállalat, amely moduláris terem- és konyhabútorokra szakosodik, az óvodáskorúak és a fiatalok örömüket lelik a szép bútorokban.

A jelenlegi hazai bútorgyártás fő problémáihoz tartozik a bútorok keresletének instabilitása, az anyagok árának dinamikája, az új piacok keresése, valamint a lakosság vásárlóerejének csökkenése.

A textil-, a ruha- és a cipőgyártás sajátosságai Ukrajnában. A könnyűipar a

szekunder szektor egyik ágazata Ukrajna gazdaságában, amely lakossági fogyasztási cikkek gyártására szakosodik. Összetételéhez tartozik a textilipar, a kötöttáruipar, a ruhaipar, a bőripar, a cipőipar, a szőrmeipar, a rövidáruipar és más ágazatok. Ugyanakkor a könnyűipar sok határos ágazattal kapcsolatos és az ország csaknem egész gazdasági komplexumát kiszolgálja.

A függetlenség éveiben a könnyűipar jelentősen csökkentette a termelés kapacitását. Például, a Gazdasági Fejlődés és Kereskedelmi Minisztérium adatai szerint az ágazat részaránya az iparban alacsony és közel 3 %-ot tesz ki (2017). A termelés kapacitásának jelentős csökkenése a könnyűiparban elsősorban a belföldi piac túltölté-sével kapcsolatos többnyire kínai és török importárukkal. A piac jelentős részét a second hand áruféleségek foglalják el Európából. A hazai könnyűipar krízisállapota kapcsolatos az áruféleségek magas önköltségével is - egységnyi termék termelési és értékesítési költségeinek pénzbeli kifejezése. A könnyűipari termékek magas önköltségének oka a nyersanyagbázis csökkenése és, ennek eredményeként, függőség az importált nyersanyagtól. A könnyűipari termékek értékesítésének problémáját meghatározza a lakosság alacsony felvásárló-képessége is.

Az ukrán üzletekben a könnyűipart szövetek, ágyneműk, kötöttáruk, harisnyák, zoknik, ingek, kabátok, táskák, lábbelik és más hazai áruféleségek képviselik. Ez arról tanúskodik, hogy a textilek, a ruhafélék és a lábbelik gyártása többé-kevésbé jövedelmező tevékenység. A textilipar elhelyezkedése nagyon egyenlőtlen. A gyapotszövetek gyártása jelenleg Ternopil megyében koncentrálódik, a lenvásznak termelése Rivne, Zsitomir és Szúrni megyében, a selyem termelése Kijevben és Cserkaszi

-

liny megyében. A harisnya- és a zokni-termékek, a fehérnemű és a kötöttáru termelését a kötöttárugyártó vállalatok végzik. A kötöttáruipar legfontosabb központjai Kijev és a megyeszékhelyek, többek között Harkiv, Lviv, Mikolajiv, Csernyivei, Ung-vár, Zsitomir.

A ruhaiparban a függetlenség évei alatt sok új vállalatot hoztak létre, amelyek minőségi áruféleségeket gyártanak, amit sok országban keresnek és versenyképesek a világpiacokon. Kijevben ez a Mihajlo Voronyin vállalat, amely a férfiöltönyök gyártására szakosodik, a Dana kft, amely felső ruházatot készít, a Lvivi Majak kft, a Sze-lena és az Elehant RT Zaporizsjában és mások. Ezek a vállalatok új termékfélék előállítását sajátítottak el, növelték termékeik kibocsátását és javítottak a termékminőségen, jelentősen modernizálták a termelési technológiát. A vállalatok nemcsak az ukrán fogyasztókra dolgoznak, hanem számos európai országban szereztek támogatókat és partnereket. A szakemberek értékelése szerint közel 100 ukrán ruhagyártó vállalat teljesít rendszeres megrendeléseket az EU országainak, felhasználva az adott nyersanyagot - a megrendelő nyersanyagát. A nálunk gyártott ruházat minősége nem gyengébb a nyugati termelőkénél.

Ukrajna cipőipara nem fejlődik stabilan. Az utóbbi években megfigyelhető az ukrán cipőgyártásban úgy a termelés esése, mint kisebb emelkedése is. Egyes terme-

lök megpróbálják exportálni a lábbelit külföldre. Viszont a hazai cipőipar termékeinek részaránya a világ exportjában nem éri el az 1 %-ot értéke alapján (2017). Egyes ukrán gyártók arra mennek, hogy ismert külföldi márkák cipőit varrják adott nyersanyagból. Az összes lábbelit, amit adott nyersanyagból állítanak elő, többnyire az EU országaiban értékesítik.

A meglévő problémák ellenére a szakértők értékelése szerint az ukrán gyártású lábbelik részaránya a piacon jelentősen növekedett és eléri a 30-40 %-ot. A cipőgyártás legfontosabb központjai, mint korábban is, Harkiv, Lviv, Zaporizsja, Dnyipro, Luck, Odessza és mások. Annak érdekében, hogy mindig a trendben legyenek, Ukrajna ismert cipőgyárai tanulmányozzák és bevezetik a termelés innovatív technológiáit, modern modelleket hoznak létre, új viseletbarát mesterséges anyagokat használva fel. A bőr mellett gyakrabban használnak természetes szövetet, új talpbetéteket, cipzárakat, fűzőket stb. Ez lehetőséget teremt valamivel csökkenteni a termékek önköltségét, és így a lábbelik árát is a kiskereskedelemben.

Ukrajna élelmiszeriparának fejlődési tendenciái. Az élelmiszeripar közvetlenül vesz részt az ország élelmiszer-komplexumának létrehozásában, amely egyike a legfontosabbaknak bármelyik állam szociális-gazdasági fejlődésében. Az élelmiszerek abszolút többsége, amelyet országunkban fogyasztanak, ukrán termékek. Az Állami Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszeripar részaránya Ukrajna összes értékesített ipari termékei között 21 %-ot tesz ki (2017). Az Állami Statisztikai Hivatal adatai szerint a belső piacon a hazai élelmiszerek eladási részaránya magas, több mint 80 %-ot tesz ki (2018).

Ukrajnában különböző élelmiszerek kibocsátása folyik, amelyeket a cukorrépacu-kor-ipar, az étolaj és a zsíripar, a vajgyártási, a zöldség- és a gyümölcskonzerv-gyár-tó, a halipar, a sütőipar, a száraztészta-gyártó, a malomipar, a daraipar, az édességipar, a sörgyártó, a boripar és más ágazatok vállalatai termelik meg (33.2. ábra). Ezeknél a termeléseknél többnyire mezőgazdasági alapanyagokat használnak fel, az élelmiszeripar pedig a késztermékeket bocsátja ki.

Az élelmiszeripar gyakorlatilag Ukrajna minden régiójában fejlődik (33.3. ábra). Két tényezőnek van meghatározó szerepe vállalatainak elhelyezésében- a nyersanyag és a fogyasztó megléte. A nyersanyaghoz azok a vállalatok vonzódnak, amelyek nem szállítható nyersanyagokat használnak fel. Ezek elsősorban a cukor-, a konzerv-, a vaj- és a daragyártás vállalatai, valamint a halipar és a teatermelés. A fogyasztóra orientálódnak a sütőipar, a száraztésztagyártás és az édességipar vállalatai. Egyes vállalatok telepítésénél figyelembe vehetik úgy a fogyasztók, mint a nyersanyag meglétét. Ilyen termelés a hús- és a kolbásztermékek, valamint a tejtermékek gyártása.

Az élelmiszeripar jelentős valutabevételeket biztosít az országnak a termékek világpiacon történő értékesítéséből. Jelenleg az élelmiszeripar termékei vezető helyet foglalnak el az ukrán áruexportban úgy Európa országaiba, mint a világ más régióinak országaiba. Részaránya a teljes áruexportban közel 29 %-ot tesz ki (2018). Az export szerkezetében többségben vannak a zsír és az étolaj, a cukor és az édességek, a tejfeldolgozási termékek, a malom- és a daraipar termékei.

ELLENŐRIZD TUDÁSOD

EZT TUDNI KELL:

a bútoripar, a könnyű- és az élelmiszeripar hosszú- és rövidlejáratú fogyasztási cikkeket állít elő;

a bútorgyártás többnyire a fogyasztóra orientálódik, ezért a bútoripar fejlődési központjai a nagyvárosok és a megyeszékhelyek;

a textilek, a ruhafélék és a lábbelik gyártása és értékesítése Ukrajnában instabilitásával tűnik ki, függ a nyersanyag importjától, az áruféleségek jelenlététől a belső piacon, valamint a lakosság vásárlóerejétől;

a textilek, a ruhafélék és a lábbelik gyártásának vállalatai a fogyasztókra és a szakképzett munkaerőkre orientálódnak;

az élelmiszeripar Ukrajna minden megyéjében fejlődik és szétágazó a szerkezete;

az élelmiszerek termelése biztosítja a belső szükségletek kielégítését és az exportra orientálódik.

AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

1. Ma

2. A

3.

megyédben. Milyen termékeit tartod minőséginek és miért?

4. A MIDA

használva a vállalat hivatalos honlapját, állapítsd meg, mi járul hozzá a gyár jelenlegi fejlődéséhez, milyen a termékeinek választéka. A vállalat versenyképes-e a belső és a külső piacokon?

KUTATÁSI FELADAT

1. Az adott (a megrendelő általi) nyersanyag Ukrajna ruhaiparában: pozitív és negatív aspektusok a termelők és a fogyasztók számára.

 

Ez a tankönyv anyaga Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

 Попередня сторінка:  32. A vegyipar és a gépgyártás ukrajnában: a fejlődés jelenlegi...
Наступна сторінка:   34. A nemzetgazdaság tercier szektora. az áruféleségek és szolgá...^