Інформація про новину
  • Переглядів: 485
  • Дата: 9-06-2020, 22:26
9-06-2020, 22:26

Tankönyv földrajz 11. osztálya Pesztusko, Uvarova, Dovgan

Категорія: Földrajz, Tankönyvek magyar
 Megjelenés éve: 2019

 Kiadó: Csernyivei. “Bukrek”

 Szerzői: V. J. Pesztusko, H. S. Uvarova, A. I. Dovgan


 

Tartalom

1. Mit tanulmányoz a földrajz, 11. osztály: а föld földrajzi tere

2. A topográfiai térkép emlékezz vissza!

3. Mérések a topográfiai térképen

4. Települések térképei

5. Földrajzi térkép

6. Mai kartográfiai alkotások

7. A föld mozgása és annak következményei

8. A földrajzi burok: összetétele, felépítése, határai és törvény ...

9. Folyamatok a föld belsejében és a felszínén, azok következmény ...

10. A domborzat

11. A litoszféra erőforrásai

12. A légkör és tulajdonságai

13. Az időjárás és az éghajlat

14. A légkör erőforrásai. az éghajlat változásai

15. A vízburok. a világóceán

16. A vízburok. A szárazulat vizei

17. A bioszféra

18. A talaj

19. A földrajzi tér és a világrendszer

20. A világ népessége: népességszám, természetes népességmozgás, ...

21. A népesség demográfiai szerkezete. A népesség migrációja, mut ...

22. A globális gazdaság

23. A nemzetközi árupiac

24. A globális értékláncok

25. A tercier szektor ágazatainak fejlődési sajátosságai a világg ...

26. A politikai földrajz

27. Az ukrán állam és területe

28. Ukrajna népessége: a népességszám dinamikája, a természetes é ...

29. Ukrajna nemzetgazdaságának jelenlegi vonásai

30. Ukrajna konkurencia-előnyei a mezőgazdasági termékek, az érce ...

31. Az energetika fejlődésének jelenlegi tendenciái és regionális ...

32. A vegyipar és a gépgyártás ukrajnában: a fejlődés jelenlegi á ...

33. A bútor-, a textil-, a ruha-, a cipő- és az élelmiszergyártás ...

34. A nemzetgazdaság tercier szektora. az áruféleségek és szolgál ...

Földrajzi kifejezések jegyzéke
^