Інформація про новину
  • Переглядів: 2810
  • Дата: 16-02-2018, 19:28
16-02-2018, 19:28

Ґрунтове середовище життя організмів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Водне середовище життя організмів
Наступна сторінка:   Взаємозв’язки між організмами. Співі...

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати особливості ґрунтового середовища життяорганізмів;

• наводити приклади мешканців ґрунтового середовищажиття;

• наводити приклади пристосувань організмів до життяу ґрунтовому середовищі.

Пригадайте, що називають ґрунтом, з чого вінскладається.

За допомогою яких дослідів можна виявити воду і повітряу складі ґрунту?

Особливості ґрунтового середовища. Хоча ґрунт — пухкий верхній шар земної поверхні, проте ґрунтове середовище більш щільне, ніж наземно-повітряне і водне. Тут не побіжиш, не полетиш,не попливеш. У ньому практично відсутнє сонячне світло та значно менше кисню, ніж у наземно-повітряному середовищі.

До основних чинників, що роблять ґрунт середовищем життя багатьох організмів, належать; вологість, температура, повітря, що заповнює порожнини між грудочками ґрунту,, наявність органічних і неорганічних речовин.

Організми пристосувалися до руху і життя в такому середовищі..

Мешканці ґрунту. Це тільки на перший погляд здається, що в ґрунтовому середовищі мало організмів. Насправді ж їх не менше, ніж в інших середовищах.Тут живе величезна кількість бактерій (завдяки їмвідбуваються процеси гниття), одноклітинних організмів, червів, комах та їх личинок. Прикладаминайбільших за розмірами тварин ґрунтового середовища в Україні є сліпак і кріт. Сліпак — травоїднатварина, що може досягати 20-35 см у довжину.Кріт — хижак, живиться здебільшого личинкамикомах та дощовими черв’яками. Розміри його тілаприблизно вдвічі менші, ніж у сліпака.

Мешканці ґрунтового середовища розпушують ґрунт, роблять його проникним для вологи і повітря. Першість у цій справі належить дощовим черв’якам.Вони розпушують, удобрюють ґрунт таполіпшують надходження у нього повітря і води.

У ґрунті розташовані корені рослин, грибниці грибів. Бактерії перетворюютьвідмерлі рештки організмів у гумус, абоперегній. Цим вони підвищують родючість ґрунту.

Пристосування організмів до життя у ґрунті. Бактерії та одноклітинні організми настільки малі, що проміжків міжгрудочками ґрунту, ґрунтових щілин їмцілком достатньо для переміщення. Видовжене гнучке тіло дощового черв’якаі личинки травневого хруща (мал. 144, а)дозволяє їм просуватися між частинками ґрунту. Деяким іншим мешканцямґрунту допомагають рухатися щетинки,кігтики, волоски, що є на їхньому тілі.Для того, щоб переміщуватись у ґрунті, кроти і сліпаки (мал. 144, б, в) риютьпідземні ходи. У крота для цього переднікінцівки плоскі з міцними кігтями, вивернуті назовні подібно до двох лопат.Ними тварина вправно відкидає ґрунту сторони і за добу може прокласти хідзавдовжки ЗО і більше метрів. Тіло йогоовальне, шерсть і шия короткі, головаконусоподібна, вух майже не помітно,очі крихітні, тому зір поганий. Сліпакриє ґрунт за допомогою передніх широких зубів. Це нагадує роботу ковша екскаватора.

Зір у мешканців ґрунтового середовища поганий, а в багатьох зовсім відсутній, наприклад у сліпака і дощового черв’яка.Орієнтуватись їм допомагають органинюху і дотику.

Для мешканців ґрунту важливі і вологість, і температура ґрунту. Організми ґрунтового середовища пристосувалисядо їх змін. Наприклад, у спеку дощовічерв’яки заглиблюються у ґрунт на1-1,5 м, де більше вологи і нижча температура.

Перезволоження та пересихання ґрунту є однаково згубним і для рослин, і для тварин.

Однак людина може позитивно вплинути на ґрунтове середовище, якщо буде підживлювати і зрошувати посіви чи насадження,знищувати бур’яни і шкідників, осушуватинадто зволожений ґрунт (мал. 145).

Вивчаючи склад і властивості ґрунту, ми зазначали таку його важливу для рослин властивість, як родючість. Завдякидощовим черв’якам і бактеріям, які розкладають відмерлі рештки організмів, вона підвищується.

Станьте дослідниками природи

Зверніть увагу на назву дощових черв’яків. Напевно, їх недаремно так назвали. Після теплого нічного дощу придивіться до відкритої ділянки ґрунту. На ній ви побачитечисленні нірки і горбики землі — результат життєдіяльностідощових черв’яків. Може так статися, що бачитимете і самих черв’яків. Серед учених немає одностайної думки проте, чому ці тварини під час дощу доволі швидко переміщуються близько до поверхні ґрунту та опиняються наповерхні. А що думаєте з цього приводу ви?

Після дощу полічіть нірки та горбики на одному квадратному метрі ділянки, щоб знати, скільки черв’яків «потрудилися» на ній.

Скарбничка знань

Ґрунт як середовище життя давно і плідно досліджують учені. У нашій державі з цією метою в Харкові створено Інститут ґрунтознавства та агрохімії, якому присвоєно ім’явидатного вченого, академіка Олексія Никаноровича Со-коловського (1884-1959). Він народився і здобув вищуосвіту в Україні. Понад 10 років його наукової діяльностіпов’язано з Україною. Учений здійснював наукові дослідження ґрунтів, керував лабораторією ґрунтознавства, бувдиректором Інституту, який нині носить його ім’я.

Перевірка знань

1. Яке середовище називають ґрунтовим та які його особливості?

2. Назвіть приклади відомих вам мешканців ґрунтового середовища.

3. Які пристосування до життя у ґрунтовому середовищімають кроти, дощові черв’яки і сліпаки ?

4. У чому полягає вплив людини як чинника живої природина організми ґрунтового середовища?

5. Восени у ґрунті води більше, ніж улітку. Тоді чому рослинипоглинають її менше і розвиваються повільніше, ніж весною?

6. Опишіть результати спостережень, проведених вами зазавданням рубрики «Станьте дослідниками природи».

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Водне середовище життя організмів
Наступна сторінка:   Взаємозв’язки між організмами. Співі...^