Інформація про новину
  • Переглядів: 12337
  • Дата: 16-02-2018, 19:28
16-02-2018, 19:28

Взаємозв’язки між організмами. Співіснування й угруповання організмів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Ґрунтове середовище життя організмів
Наступна сторінка:   Екосистеми

Вивчення параграфа допоможе вам:

• наводити приклади взаємозв’язків між організмами;

• пояснювати вплив на організми чинників живої природи.

Взаємозв’язки між організмами. У природі організми живуть не відокремлено один від одного, а в оточенні інших організмів. Навіть поодинокасосна, яка височіє на скелі, зовсім не самотня.Її «сусідами» є різноманітні комахи, які живуть настовбурі; зрідка пташка може сісти на гілку, щоб перепочити, а корені дерева оточені мешканцями ґрунту.

Сукупність організмів, які живуть на одній території, називають угрупованням.

Між організмами в угрупованнях нвиникають різноманітні зв’язки (мал. 163). Досить часто вонипов’язані з живленням (харчуванням) організмів.Ці зв’язки називають харчовими, або ланцюгамиживлення. Наприклад, зелені листки дерева об’їдаєгусінь. Нею живиться горобець, який стає здобиччюяструба. Запишемо цей ланцюг живлення в послідовності споживання одних організмів іншими:

Як бачимо, тваринні організми не можуть існувати без рослинних.

Оселяючись на дереві, гриби-трутовики використовують його як місце прикріплення і джерело поживних речовин. Гриб шкодить дереву, виснажуючи його і прискорюючи відмирання. Тому трутовики — справжні паразити.

Розгляньте

малюнок 146. Поясніть, які

взаємозв ’язки між організмамиілюструють зображення а, б, в, г. ґ, д.

А які зв’язки існують у лісі між білкою і лосем? Ці тварини живляться різними рослинами, тому корму в лісі для них вистачає.У цьому прикладі організми співіснують івпливають один на одного.

У шлунку травоїдних тварин живуть бактерії, які допомагають перетравленнюцупких стебел рослин. Бактерії полегшують тваринам травлення, а самі отримують домівку і поживні речовини. Отже,співжиття травоїдних тварин і цих бактерій взаємовигідне.

Зозулі, які на кілька місяців прилітають до нас із теплих країв, є одними з найкорисніших птахів лісу. Бони знищують багатошкідників. Зозуля з’їдає до 100 гусениць задень, у тому числі й тих, яких не їдять іншіптахи. Від цього ліс має велику користь. Алезозуля підкладає свої яйця у гнізда дрібнихкомахоїдних птахів. Зозуленята, підростаючи, викидають із гнізда пташенят своїхнових батьків. Тобто зв’язки рослин і зозулівзаємовигідні, тоді як для пташенят, викинутих ізгнізда, вони шкідливі.

При сумісному існуванні між організмами виникають взаємозв’язки.

Як організми пристосовуються до спільного існування. Для того щоб мирно співіснувати наспільній території, в організмів виробились різніпристосування. Наприклад, рослини лісу ростутьярусами. Верхній ярус утворений деревами, середній — кущами, нижній — травами. Таке розташування сприяє надходженню світла до рослинкожного ярусу (мал. 147).

Ярусність рослин лісу є прикладом пристосування до співіснування рослинних організмів.

Рослини, які зростають на одній ділянці, цвітуть і утворюють плодив різний час.

Деякі рослини мають пристосування, що захищають їх від поїдання тваринами. У глоду і шипшини — це колючки, у кропиви — жалкі волоски, у любистку — речовини із запахом, якийвідлякує комах.

У тварин також існують різноманітні пристосування до спільного існування. Наприклад, хижі птахи сова і яструб полюють на дрібних тварин,але сова це робить уночі, а яструб —удень. Тож вони не заважають живитись одне одному.

Деякі шапинкові гриби ростуть поблизу певних дерев: підосичник — під осикою, підберезовик — під березою..Це не випадково, адже їх грибниці обплітають корені цих дерев. У такий спосіб гриб отримує від дерева органічніречовини, а сам забезпечує його водоюі неорганічними речовинами. Тож такесусідство вигідне і грибу, і дереву.

Існують бульбочкові бактерії, які оселяються на коренях рослин і забезпечують їх життєво необхідним хімічним елементом Нітрогеном (мал. 148).

Станьте дослідниками природи

Проведіть екскурсію в околицях школи.

Вам знадобляться: олівці, альбоми або блокноти.

При підготовці до екскурсії розподіліться на групи. Зверніть увагу на рослини, які зростають поряд із школою. Після екскурсії дайте відповіді на запитання.

1. Які рослинні угруповання ви зустріли в околицях школи?

2. Чи властива побаченим угрупованням ярусність?

3. Як рослини пристосувались до сумісного життя вугрупованні?

Перевірка знань

1. Що називають угрупованням?

2. Як різні рослини співіснують в угрупованні?

3. Як тварини пристосовуються до сумісного життя в угрупованні?

4. Які приклади взаємовигідного співіснування організміввам відомі?

5. Опишіть можливі взаємозв’язки між окремими організмами із запропонованого переліку: коник, дуб, конюшина,синиця, грак, пшениця, гусінь, сова. миша.

6. Як ви розумієте вислів: «Зайвих організмів у природінемає — природі потрібні всі»?

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Ґрунтове середовище життя організмів
Наступна сторінка:   Екосистеми^