Інформація про новину
  • Переглядів: 4244
  • Дата: 16-02-2018, 19:29
16-02-2018, 19:29

Людина — частина природи

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Екосистеми
Наступна сторінка:   Екологічні проблеми та їх розв’язува...

Вивчення параграфа допоможе вам:

• наводити приклади впливу людини на природу і природи на людину;

• пояснювати зв’язок людини з природою.

Зв’язок людини з природою. Подібно до інших живих істот людина дихає, живиться, росте, розмножується і вмирає,її життя, як і життя інших організмів,залежить від умов природи — достатньої кількості їжі, повітря, води, світлаі тепла.

Проте лише людина володіє мовою, розмірковує і свідомо виконує роботу.Людина мешкає в оточенні тіл природи івзаємодіє з ними.

Природа впливає на розселення людей на земній кулі. Так, у районах полюсів, де панують низькі температури і крига, немає умов для росту і розвиткурослин та тварин, проживання людей.Поблизу екватора, де земна поверхняотримує найбільшу кількість тепла і вологи, ніколи не буває зими і пишно розвивається рослинність. Скупчення населення спостерігається на рівниннихтериторіях з помірною кількістю тепла івологи. Там найбільш комфортні умовидля життя людини.

У давні часи людина повністю залежала від природи. У природі вона знаходила рослини для харчування,добувала м’ясо, полюючи на звірів іптахів, ловила рибу. Згодом людинаокультурила різні рослини, тобто навчилася вирощувати їх на спеціальновідведених і оброблених ділянкахземлі (мал. 156). Нині людина розво

дить різноманітних свійських тварин (мал. 157), тому постійно має м’ясо, молоко, яйця для свого харчування.

З природних джерел людина отримує воду. Найбільше прісної води йде назрошення полів і потреби промислових підприємств. На особисті потребилюдина використовує її значно менше(мал. 158).

Ви вже знаєте, що для свого існування людина ні на мить не припиняє вдихати повітря. Наявний у ньому кисень —життєво необхідна речовина. Його виробляють зелені рослини. Без повітрялюдина не проживе і декількох хвилин.Отже, існування людини залежить відвпливу природних чинників. Як і всіживі істоти вона народжується, росте ірозвивається, залишає потомство. Це доводить, що людина є частиною природи.Вона живе й існує за її законами.

Людина — частина живої природи, вона мешкає у природному середовищі, бере з нього необхіднідля життя їжу, воду, повітря. Людина і природа —одне ціле.

Зміни в природі, спричинені діяльністю людини. У часи, коли людина повністю залежала від природи, вона брала від неї стільки, скільки їйбуло потрібно для прожиття. З розвитком господарства відбулося багато змін, яга позначилисяна природному середовищі. На великих територіях вирубали ліси. Осушення боліт спричинилоопустелювання земель (мал. 159). Великі площізайняли міста з промисловими підприємствами.У різних напрямках пролягли шляхи з асфальту та бетону. Потужні машини змінюють земнуповерхню, видобуваючи корисні копалини. Длясвоїх потреб люди виплавляють метали, виготовляють різноманітні побутові прилади, будівельні матеріали, пластмаси, тканини, продукти харчування.

Усе це змінює екосистеми і потребує величезних витрат природної сировини, води та повітря. Натомість у довкілля потрапляє велика кількістьшкідливих для живої і неживої природи речовин.

Створюючи кращі умови існування для себе, людина мимоволі погіршує склад води, повітря, знищує рослини і тварин.

Активна діяльність людини погіршує склад повітря через викиди заводами шкідливих речовин, зростання споживання кисню. Водночас з роками рослин стає

менше, і вони не встигають утворювати кисень. Ще 6 тис. років тому ліси вкривали великі площі на Землі.Нині ж площі скоротились у кілька разів. Розгляньтена мал. 160 приклади негативного впливу людини наприроду. Наведіть власні приклади.

Внаслідок такої діяльності людини в повітрі зростає вміст вуглекислого газу, водяної пари таінших речовин. Вони більше затримують відбите відземної поверхні сонячне тепло. Від цього на нашійпланеті стає тепліше. Так, за останні 100 роківсередньорічна температура на Землі підвищиласяна півградуса. Для окремого міста чи села такепотепління непомітне. Але для всієї планети загалом наслідки відчутні: почала танути багаторічнакрига в полярних районах та горах. Внаслідок цьогопідвищується рівень води в морях та океанах. Воданаступає на суходіл, затоплюючи знижені території.

Людина має відповідально ставитися до перетворення природи на зручне середовище свого існування. Безвідповідальне втручання в природунікому не приносить користі.

Скарбничка знань

Вплив господарської та інших видів діяльності людини на природу здебільшого виявляється небажаним для окремих видів організмів. Простежимо це на прикладі найбільшого птаха України дрохви. Дрохва — степовий птах масою 10-15 кг. До 1975 р. дрохва гніздилася у 18 областяхУкраїни, а з 1385 — лише в 7. Зараз в Україні нараховується близько 1000 особин. У Харківській області у 2001 роцібуло створено розплідник дрохв. Так людина прагне збільшити чисельність цього виду птахів.

Перевірка знань

1. Які приклади впливу природи на людину вам відомі?

2. Як людина в різні часи впливала на природу?

3. Як ви оцінюєте сучасний вплив людини на природу?

4. За малюнком 175 складіть розповідь про використанняводи людиною.

5. Доведіть, що зв’язок природи і людини взаємний.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Екосистеми
Наступна сторінка:   Екологічні проблеми та їх розв’язува...^