Інформація про новину
  • Переглядів: 1763
  • Дата: 17-04-2019, 20:14
17-04-2019, 20:14

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

Категорія: Економіка

У світовій практиці існують такі організаційні форми підприємств: приватнопідприємницька фірма (одноосібне володіння, унітарне підприємство), партнерство (товариство) та корпорація.

Одноосібне володіння — фірма, власник якої самостійно веде справи у власних інтересах: управляє нею, отримує весь прибуток (залишковий дохід) і несе персональнувідповідальність за всіма її зобов’язаннями.

 

Інформація про новину
  • Переглядів: 873
  • Дата: 17-04-2019, 20:13
17-04-2019, 20:13

Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності

Категорія: Економіка

Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створений для здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законамиУкраїни. Підприємство є юридичною особою,має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печаткузі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своємускладі інших юридичних осіб.

 

Інформація про новину
  • Переглядів: 5157
  • Дата: 17-04-2019, 20:12
17-04-2019, 20:12

Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

Категорія: Економіка

Усе різноманіття підприємницької діяльності можна класифікувати за різними ознаками: за видом діяльності, формами власності, організаційно-правовими формами, метою діяльності, розміром тощо. Кожна класифікація дає можливість проаналізувати характерні ознаки тієї або іншоїформи підприємницької діяльності, її переваги й обмеження.

Інформація про новину
  • Переглядів: 1755
  • Дата: 17-04-2019, 20:11
17-04-2019, 20:11

Підприємництво як особливий вид діяльності: функції, інтереси тасоціальна відповідальність підприємця

Категорія: Економіка

Розділ I

ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇДІЯЛЬНОСТІ. РОБОТАПІДПРИЄМСТВА

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ,

ВИ НАВЧИТЕСЬ:

■ пояснювати зв'язок між формами власності та організаційними формами підприємств;

■ розрізняти підприємства зарізними ознаками;

■ характеризувати переваги таобмеження різних форм організації підприємств;

■ аналізувати суперечності інтересів підприємця, громадий суспільства.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які існують види виробничихресурсів?

2. Якими є види доходів власників факторів виробництва?

Назад Вперед
^