Інформація про новину
 • Переглядів: 292
 • Дата: 3-08-2021, 16:26
3-08-2021, 16:26

90. Релігійні вірування в Україні

Категорія: Географія

Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні. Україна - багатоконфесійна держава. Конфесія (лат. confessio - «визнання») - особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення

Інформація про новину
 • Переглядів: 298
 • Дата: 3-08-2021, 16:25
3-08-2021, 16:25

89. Світові та національні релігії

Категорія: Географія

Світові релігії. Це релігії, які поширені по всьому світові. Найдавнішою з них є буддизм (із санскриту «пробуджений»). Назва релігії походить від титулу Будда, яким найчастіше називають засновника буддизму - Сіддхартху Гаутаму (623-544 рр. до н. е.), який досяг вищої досконалості (просвітлення).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 305
 • Дата: 3-08-2021, 16:24
3-08-2021, 16:24

88. Релігія як суспільний феномен. Види віровчень

Категорія: Географія

Релігійний склад населення України та світу

Від самого народження людина має віру. Звісно, люди дуже різні, як і їхнє життя. Тому кожен може вірити в різне.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 337
 • Дата: 3-08-2021, 16:24
3-08-2021, 16:24

87. Українська діаспора

Категорія: Географія

Українська діаспора. Українська діаспора (грец. diaspora - «розсіяння») - частина українського народу, яка вимушено чи добровільно з економічних, політичних або релігійних причин переселилася за межі етнічної території в іншу країну на постійне чи тривале проживання, тобто мешкає поза межами своєї історичної батьківщини. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 399
 • Дата: 3-08-2021, 16:23
3-08-2021, 16:23

86. Мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни

Категорія: Географія

Найпоширеніші мовні сімгі. Мова - невіддільна складова нації. Спільність мови є однією з найголовніших умов формування етнічних спільнот. Не випадково назви народів найчастіше збігаються з назвами мов.

Інформація про новину
 • Переглядів: 348
 • Дата: 3-08-2021, 16:23
3-08-2021, 16:23

85. Українські етнічні та етнографічні Землі. Національний склад населення України

Категорія: Географія

Чи є особливою назва території, на якій ви мешкаєте? Які національності вам відомі?

Українські етнічні та етнографічні землі. Це території, на яких у різні історичні періоди відбувалося формування українського етносу. Ядро української етнічної території завжди було розташоване в межах центральних областей сучасної території країни.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 355
 • Дата: 3-08-2021, 16:22
3-08-2021, 16:22

84. Етнічний склад населення. Етнографічні групи українців

Категорія: Географія

Етнічний склад населення. Етнос (з давньогрецької - «народ») - це стійка спільнота людей, що сформувалась упродовж тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають спільне походження, мову, культуру, усвідомлення власної єдності та відмінності від інших етносів.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 340
 • Дата: 3-08-2021, 16:21
3-08-2021, 16:21

83. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста

Категорія: Географія

Урбанізація. Цим поняттям позначають процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства. Серед головних причин урбанізації -

відтік людей із сільської місцевості в міста й перетворення частини сільських поселень на міські. Основними характеристиками урбанізації є рівень і темп урбанізації.

Інформація про новину
 • Переглядів: 362
 • Дата: 3-08-2021, 16:20
3-08-2021, 16:20

82. Міські та сільські населені пункти. Міське населення та сільське населення

Категорія: Географія

Міські населені пункти. Місто - це населений пункт, який віднесений згідно із законодавством держави до категорії міст з певною людністю, що виконує специфічні функції - адміністративно-політичні, промислові, транспортні, культурні. Міста класифікують за різними ознаками. Наприклад, за зовнішнім виглядом виділяють міста європейського, північноамериканського, азіатського типу. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 480
 • Дата: 3-08-2021, 16:08
3-08-2021, 16:08

81. Густота розселення населення у світі та Україні

Категорія: Географія

Людина - істота колективна, якій комфортно жити серед таких, як вона. До того ж разом легше вижити - видобувати їжу, боронитися від ворогів, протистояти силам природи тощо. Саме тому ще з давніх-давен люди почали об’єднувати свої житла в групові поселення.

 

^