Інформація про новину
 • Переглядів: 338
 • Дата: 3-08-2021, 16:08
3-08-2021, 16:08

80. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

Категорія: Географія

Регіональні відмінності демографічних процесів у світі. Демографічні процеси - безперервні зміни в ході природного й механічного руху населення, що відбуваються як по території, так і в часі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 380
 • Дата: 3-08-2021, 16:07
3-08-2021, 16:07

79. Механічний рух населення. Види та причини міграцій

Категорія: Географія

Механічний рух населення й види міграцій. Механічний рух

населення - це переміщення (міграції) людей по території, зумовлене зміною постійного місця проживання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 340
 • Дата: 3-08-2021, 16:07
3-08-2021, 16:07

78. Статево-віковий склад населення. Тривалість життя населення в Україні та світі

Категорія: Географія

Які причини переміщень людей територією рідної країни та за її межі? Як розрізняють людей за статтю і віком?

Статевий склад населення. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 428
 • Дата: 3-08-2021, 16:06
3-08-2021, 16:06

77. Кількість населення. Природний рух населення світу та України

Категорія: Географія

Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

Наша планета унікальна тим, що з-поміж інших відомих космічних тіл вона єдина заселена людьми. Проте чисельність населення в різні періоди цивілізації була не однаковою, як у світі, так і в окремих країнах.

Інформація про новину
 • Переглядів: 289
 • Дата: 3-08-2021, 16:05
3-08-2021, 16:05

76. Українське товариство охорони природи, його створення, просвітницька діяльність

Категорія: Географія

Інформація про новину
 • Переглядів: 302
 • Дата: 3-08-2021, 16:05
3-08-2021, 16:05

75. Природокористування в умовах збалансованого розвитку. Моніторинг навколишнього середовища

Категорія: Географія

 

Забезпечення екологічно збалансованого природокористування. У 2019 р. в Україні затверджений Закон «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

Інформація про новину
 • Переглядів: 418
 • Дата: 3-08-2021, 16:04
3-08-2021, 16:04

74. Національна екологічна мережа

Категорія: Географія

 

Національна екологічна мережа (НЕМ) є частиною всеєвропей-ської природоохоронної системи і єдиною територією з ділянками заповідної та малозміненої природи, що підлягають особливій охороні, створюють передумови для раціонального природокористування та оздоровлення території.

Інформація про новину
 • Переглядів: 348
 • Дата: 3-08-2021, 16:04
3-08-2021, 16:04

73. Природно-заповідний фонд України

Категорія: Географія

 

Об’єкти природно-заповідного фонду України. Природно-запо-відний фонд України (ПЗФУ) - ділянки суходолу та водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності на території країни.

Інформація про новину
 • Переглядів: 611
 • Дата: 3-08-2021, 16:03
3-08-2021, 16:03

72. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

Категорія: Географія

Забруднення довкілля та здоров’я людей. Надмірне забруднення навколишнього середовища є причиною серйозних негативних змін у здоров’ї населення. Основним шляхом потрапляння шкідливих речовин в організм людини є атмосферне повітря. Існують гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднювальних речовин у повітрі, при яких суттєвих змін в організмі людини не відбувається. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 377
 • Дата: 3-08-2021, 16:03
3-08-2021, 16:03

71. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація

Категорія: Географія

Основні види забруднення довкілля. Надмірне використання при родних ресурсів і природних умов веде до їхнього виснаження та забруднення території. Забруднення - це зміна якості навколишнього природного середовища, що призводить до негативних наслідків. Розрізняють природні й антропогенні забруднення.

^